Esittelyssä ValBo – Slack-integroitu keinoälyä hyödyntävä oppimisavustaja

Oppimista voi nyt tehostaa keinoälyllä. Valamiksen keinoälyä hyödyntävä chatbot mahdollistaa myös Slack-integraation. ValBo on digitaalinen oppimisavustaja, joka pohjautuu IBM:n Watson-teknologiaan.

Gartnerin mukaan yli 50 prosenttia yrityksistä käyttää vuoteen 2021 mennessä enemmän rahaa bottien ja chatbottien kuin perinteisten mobiilisovellusten kehittämiseen. Käyttäjät eivät ei enää keskity niinkään yksittäisiin mobiililaitteilla käytettäviin sovelluksiin, vaan heidän kiinnostuksensa pirstaloituu uusiin sovellusten jälkeisiin teknologioihin, joita esimerkiksi botit ja chatbotit edustavat. Chatbotit ovat tämän hetken näkyvin esimerkki keinoälystä, ja niiden vaikutus ulottuu kaikkeen ihmisten väliseen kommunikaatioon.1

ValBo auttaa oppijoita löytämään oppimisympäristöstä kaikkein olennaisimmat oppimateriaalit ja tarjoaa suosituksia kontekstualisoidun sisällön perusteella.

Oppija voi kysyä ValBolta haluamastaan aiheesta tai jostakin taidosta, jota hän tahtoisi kehittää. Tällöin ValBo tarjoaa sopivaa materiaalia oppijan suorittamien kurssien sekä hänen roolinsa, kiinnostuksen kohteidensa ja toimintansa perusteella.

Valbo integration with Slack

Personoitu oppiminen on sitouttavampaa ja tehokkaampaa. Kunkin oppijan yksilölliset oppimismieltymykset, tausta, mielenkiinnon kohteet ja aiempi osaaminen vaikuttavat siihen, minkälaista tietoa tehokas oppiminen kulloinkin vaatii. ValBo auttaa huomioimaan nämä tekijät Valamis-oppimisympäristössä.

Slack-integraatio

ValBo tukee Slack-integraatiota, eli Valamis-oppimisympäristö voidaan yhdistää viestintä- ja yhteistyöalusta Slackiin.
Integraation avulla ValBo voi suositella uusia tai muutoin olennaisia sisältöjä oppimisympäristösi käyttäjille ja lähettää niitä koskevia ilmoituksia Slackin kautta. Tämä on tärkeää etenkin, kun kyseessä on vaatimustenmukaisuuteen (compliance) liittyvä sisältö, joka on opittava tiettyyn aikarajaan mennessä.

ValBon avulla voit myös tallentaa ja jakaa YouTube-videoita, PDF-tiedostoja ja PowerPoint-esityksiä suoraan Valamis-ympäristöön.

Voit pyytää ValBoa käsittelemään sisältöäsi ja luomaan siitä Valamis-oppimismoduuleja, jolloin saat sisällön käytöstä analytiikkaa ja voit hallita oppimista paremmin. Voit määrittää, kenen käytettävissä oppimissisältö on ja seurata sen käyttöä tarkkaan hyödyntämällä Valamiksen analytiikka- ja mikro-oppimisominaisuuksia.

Valamis integration with Slack

Slack-integraatio säästää aikaa ja auttaa oppijoita löytämään tarvitsemansa tiedot juuri oikeaan aikaan. Näin työskentely tehostuu entisestään.

Voit jakaa ja julkaista kaikki PDF-tiedostosi ja PowerPoint-esityksesi Valamis-ympäristössä helposti pyytämällä ValBoa tekemään sen puolestasi.

ValBolta voit pyytää myös vaikkapa olutsuositusta perustuen mieltymyksiisi.

Valbo - Digital learning assistant


1 Market Trends: Five Emerging Artificial Intelligence Use Cases Fuel IT Services Opportunities for Intelligent Automation. Julkaistu: 24.3.2017. Tunnus: G00324924