Magyar Telekom

Uraauurtava menestys ja LXP:n käyttöönoton opit

Haaste

  • Johtavana unkarilaisena televiestintäpalveluiden tarjoajana yritys kohtasi haasteita oppimiskulttuurin vahvistamisessa työntekijöiden keskuudessa.
  • Yrityksen oli yhdistettävä monipuolista oppimissisältöä, luotava kattava oppimis “kompassi” ja hyödynnettävä älykästä dataa päätöksenteossa.

Ratkaisu

  • Magyar Telekom työskenteli yhteistyössä Valamiksen kanssa, ’SmartApp’-nimisellä ratkaisulla. Alusta tarjoaa sekä keskeisiä LMS-toimintoja että LXP-ominaisuuksia.
  • Valamis valittiin sen monipuolisten ominaisuuksien, modernin ja innovatiivisen lähestymistavan, GDPR-yhteensopivuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta.

Tulokset

  • Tuloksena oli poikkeuksellisen korkea sitoutumisaste, erityisesti ’TOP5 Learning Program’ -ohjelmassa.
  • Työntekijät pääsivät valitsemaan parannettavat taitonsa, mikä johti 60 prosentin läpäisyasteeseen ja vain 14 prosentin keskeytysasteeseen.
  • Uusi innovatiivinen ’Influencer Academy’ lisäsi oppijoiden sitoutumista entisestään.

Yritysesittely

Magyar Telekom, joka on osa Deutsche Telekomin / T-Mobilen konsernia, on Unkarin johtava televiestintä- ja laajakaistapalvelujen tarjoaja. Se kantaa ylpeänä Euroopan arvokkaimman brändin titteliä ja on ensimmäinen unkarilainen monikansallinen yritys, joka on ottanut käyttöön oman Learning Experience Platformin (LXP).

The world's top 25 most valuable brands

LXP-matkan alku

Magyar Telekomin pieni, mutta intohimoinen ja digitaalisesti taitava tiimi jakaa uteliaisuuden ja innovaatiohalun oppimisen ja kehittämisen osalta. Tehokkaan oppimiskulttuurin ja -ympäristön luominen on yrityksen prioriteettien kärjessä. Yrityksen ylimmän johdon mukaan vahvistaakseen asemaansa kiinnnostavana työnantajana lahjakkaiden työntekijöiden keskuudessa, yrityksen on toimittava tehokkaana oppimisorganisaationa.

Toteutuksen laajuus

Valamis toimitti Magyar Telekomille 5800 lisenssiä ja räätälöi alisivurakenteen, joka tukee useita koulutustarkoituksia. Toteutukseen sisältyi kattavia koulutustyöpajoja ja sisältöintegraatioita vastaamaan yrityksen erilaisia oppimistarpeita.

Uuden LXP-alustan tarve

Uuden LXP-alustan käyttöönotto perustui useisiin tekijöihin: integroitu sisältö yhden oppimisportaalin alla, ‘kompassi’ oppimisen ohjaamiseen sekä älykkään datan hyödyntäminen manuaalisten suoritusraporttien sijaan päätöksenteossa.

Miksi pilvi ja Valamis

Vuonna 2021 Magyar Telekom päätti tehdä yhteistyötä Valamiksen kanssa, jotta he voisivat hyödyntää LXP-ratkaisua, joka sisältää sekä keskeiset LMS-toiminnot että LXP-ominaisuuksia. Tämä asetti Magyar Telekomin Unkarin oppimismarkkinoiden johtoon. Johtuen yrityksen kehittäjien rajallisesta asiantuntemuksesta ja omien järjestelmien rakentamisen korkeista kustannuksista, Magyar Telekom päätyi valitsemaan pilvipohjaisen ratkaisun. Valamis valittiin sen kattavien ominaisuuksien, modernin ilmeen, GDPR-yhteensopivuuden ja kustannustehokkuuden perusteella.

Haasteet ja jatkuva kehitys

Käyttöönotossa oli omat haasteensa. Integrointi Percipion kanssa oli onnistunut, mutta vaati räätälöintiä. Lisäksi dynaaminen yleisön rakentaminen aiheutti aluksi vaikeuksia, mutta säännöllinen kommunikaatio ja reagoiva tukitiimi johtivat onnistumiseen.

“Meillä on hyvin reagoiva tekninen tuki sekä räätälöityjä, säännöllisiä konsultaatiopalavereja Learning Solution Partnerimme kanssa – tämä saa meidät tuntemaan olomme turvalliseksi ja huolehdituksi”, Péter Trembeczki, Digital Learning Expert, Magyar Telekom

Tie menestykseen

“Alussa meillä oli haasteita”, myöntää Peter, Digital Learning Expert, Magyar Telekom. Aluksi he uskoivat, että pilvipalvelu toimisi automaattisesti. Pian he kuitenkin tajusivat, että onnistunut käyttöönotto vaati molemmilta osapuolilta ponnistelua ja tutustumista kaikkien ominaisuuksien menestyksekkään käyttöönoton saavuttamiseksi

Hankkeen tavoitteet ja mittaus

Magyar Telekom saavutti poikkeuksellisen korkean sitoutumisasteen LXP-toteutuksessaan. ‘TOP5 Learning Program from 2022’ oli ensimmäinen L&D-ohjelma Valamis-alustalla.

Työntekijät valitsivat ‘kehitysalueensa’ eli parannettavat taitonsa, mikä johti 60 prosentin sitoutumisasteeseen ja vain 14 prosentin keskeytysasteeseen ohjelmassa.

Magyar Telekomin tulevaisuus

Magyar Telekom pyrkii lisäämään oppijoiden sitoutumista käynnistämällä ‘Influencer Academy’ -ohjelman. Sisäiset asiantuntijat luovat lyhyitä videoita liiketoiminnan kehitysaiheista, jotka jaetaan sisäisillä sosiaalisen median alustoilla.

Asiakastyytyväisyys

Valamis tukee jatkuvasti Magyar Telekomin oppimistarpeita ja varmistaa, että oppimisalusta vastaa yrityksen tavoittelemaa kasvua ja visiota. Yhteistyössä järjestetty seminaari osoitti, miten Magyar Telekom on muuttanut digitaalista oppimiskokemustaan ja asettanut uuden standardin alalla.

Yhteenveto

Magyar Telekomin ja Valamiksen yhteistyö on ollut täynnä innovaatioita, haasteita ja merkittävää menestystä, ja he ovat olleet suunnannäyttäjiä Unkarin L&D-toiminnassa.