NASA

Eeppistä ongelmanratkaisua globaalissa oppimisympäristössä

Case

National Aeronautics and Space Administration (NASA) on Yhdysvaltain liittohallituksen alainen hallintovirasto, joka on vastuussa siviilialan avaruusohjelmasta sekä ilmailuun ja avaruuteen liittyvästä tutkimuksesta. NASA työllistää hieman yli 17 000 julkishallinnon työntekijää ja kehittää ainutlaatuisia, huipputeknisiä ratkaisuja erikoislaatuisiin ja vaativiin avaruusalan ongelmiin. NASA työskentelee maailman haastavimpiin kuuluvien ongelmien parissa ja tekee yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. NASAn mukaan nopeiden ratkaisujen kehittäminen monitahoisiin ongelmiin vaatii yhteyden luomista juuri oikeaan henkilöön, jolla on juuri oikean alan asiantuntemus, juuri oikeaan aikaan.

Haaste

Suuri osa koko ilmailu- ja avaruusalan insinööri- ja tutkijatyövoimasta tulee lähitulevaisuudessa jäämään eläkkeelle, mikä aiheuttaa valtavia haasteita alalla, jolla voimavarat ovat usein keskittyneet inhimillisen pääoman ympärille. Yksi NASAn suurimmista haasteista on kyky innostaa lahjakkaimpia nuoria insinöörejä ja tutkijoita työskentelemään NASAlla. NASA perusti Epic Challenge -koulutusohjelman synnyttääkseen maailmanlaajuista kiinnostusta avaruutta ja STEM-aineita kohtaan. Ohjelma kokoaa yhteen opiskelijaryhmiä sekä eri alojen asiantuntijoita eri puolilta maailmaa ratkaisemaan ihmiskunnan kaikkein eeppisimpiä haasteita.

Oppimisen digitalisaatio luo paineita kehittää verkko-oppimisen työkaluja. NASA halusi vastata haasteeseen uudistamalla, laajentamalla ja nykyaikaistamalla Epic Challenge -koulutusohjelmaa digitaalisella oppimisympäristöllä. Virtuaaliympäristön tulisi tehdä digitaalisesta oppimisesta hauskaa, mielenkiintoista ja helppoa useilla eri laitteilla. Ympäristön tulisi myös olla helposti mitoitettavissa valtaville käyttäjämäärille, jotka saattavat käyttää ympäristöä useissa eri maanosissa, useilla eri aikavyöhykkeillä sekä useilla eri laitteilla.

Ratkaisu

Ratkaisu tähän on Valamis-oppimisympäristö, jossa Epic Challenge -opiskelijat ympäri maailmaa voivat työskennellä virtuaalisesti ryhmissä ja hyödyntää tietoa, jota ovat oppineet itsenäisesti, muilta ryhmän jäseniltä ja opiskelijoilta tai aiheen asiantuntijoilta. Digitaalinen oppimisympäristö sallii käyttäjien kokeilla myös uusia oppimismenetelmiä, kuten ilmiöpohjaista oppimista.

Experience API (xAPI) ja Learning Record Store (LRS) standardeja hyödyntävä oppimisympäristö mahdollistaa tehokkaan oppimisprosessien seurannan. xAPI kerää kaikki tärkeät oppimiseen liittyvät toiminnot kuten arkioppimiseen, sosiaaliseen oppimiseen sekä todelliseen maailmaan liittyvät kokemukset. LRS vastaanottaa, tallentaa ja palauttaa suoritettuihin oppimiseen liittyviin toimintoihin, saavutuksiin ja oppimissuorituksiin liittyvää dataa.

Lopputulos

Opiskelijat ympäri maailmaa työskentelevät nyt virtuaalisesti ja soveltavat nykyaikaisia oppimismuotoja kehittääkseen ratkaisuja kestävään ihmisasutukseen Marsissa hyödyntämällä Valamis-oppimisympäristöä. Kansainväliset ryhmät jakavat keskenään ongelmiin ja ratkaisuihin liittyvää tietoa, jota jalostetaan jatkuvasti eteenpäin. Valamis-oppimisympäristössä käyttäjät oppivat sekä arkioppimisen että virallisen oppimisen keinoin ja heitä valmennetaan sosiaalisesti mielenkiintoisessa ympäristössä. Valamis-oppimisympäristössä kehitetyn teknologian avulla myös oppimisprosessien seuraaminen ja todentaminen on vaivatonta.

Opetuksen lisäksi oppimisympäristö soveltuu hyvin kansainvälisiin, monitieteellisiin tutkimusprojekteihin, joissa tavoitteena on kehittää uusia ratkaisumalleja esimerkiksi avaruuden teknisiin haasteisiin. Ympäristö mahdollistaa myös erilaisten työvoiman kehityksessä hyödynnettävien digitaalisen oppimisen mallien ja työkalujen testaamisen ja vertailun. Valamis-oppimisympäristössä voidaan määrittää, mitata, analysoida ja muokata osaamista ja kykyjä yksilötasolta aina organisaatiotasolle asti.


*Yhteistyö alkoi, kun Valamis oli nimeltään Arcusys.