• 21.6.2017

Miten digitaalinen oppiminen voi tuoda lisäarvoa yrityksille?

Uusien teknologioiden, tutkimuksien, sekä muuttuvien vaatimusten seuraaminen on osa nykypäivän työelämää alasta riippumatta. Tämä asettaa vaatimuksia niin työntekijöille kuin yrityksillekin. NASAn astronautit Charles Camarda ja Timothy Kopra vierailivat Suomessa puhumassa luovan ongelmanratkaisun kulttuurista, oppimisen tärkeydestä ja siitä, miten yritykset voivat tehostaa toimintaansa digitaalisten oppimisratkaisujen avulla.

Työntekijöiden kouluttamisen pitäisi olla osa yrityksen strategiaa – ei pelkästään toiminnan tehostamisen vuoksi, vaan myös työntekijöiden sitouttamiseksi työhönsä.

Tutkimuksen (Kleiner & Perkins, 2017: Internet Trends Report 2017) mukaan Y-sukupolvi pitää uusien taitojen oppimista tärkeimpänä työstä saatavana hyötynä. Palkka oli vasta neljännellä sijalla. Neljän vuoden kuluttua 60–70 prosenttia työntekijöistä on Y-sukupolvea ja sitä seuraavaa Z-sukupolvea.

Ei siis ole syytä vähätellä tehokkaan oppimisen ja koulutuksen merkitystä työpaikoilla.

Perinteisiä oppimismenetelmiä täytyy kehittää

Nykyisten työtapojen vuoksi kehittymiseen ja oppimiseen ei jää riittävästi aikaa.

Oppiminen tapahtuu usein työajan ulkopuolella, sillä perinteiset oppimismenetelmät vievät liikaa aikaa. Charles Camardan mielestä yritysten ja työntekijöiden oppimistapojen kehittämisessä piilee valtava potentiaali.

– Uusien taitojen oppiminen perinteisten oppimismenetelmien avulla ei ole riittävän nopeaa ja edullista, Camarda toteaa.

Digitaaliset ratkaisut voivat mahdollistaa tehokkaan työaikana tapahtuvan koulutuksen.

Tietojen analysointia ja mittausta digitaalisella alustalla

Digitaaliset oppimisalustat keräävät käyttäjätietoa. Tietoja analysoimalla yritykset voivat selvittää, millaista osaamista tarvitaan eniten ja millaista oppimista ja oppimissisältöjä työntekijät eniten arvostavat. Näitä tietoja voidaan hyödyntää koulutusprosessin kehittämiseen ja työntekijöiden oppimismenetelmien yksilöllistämiseen.

Työntekijöille digitaaliset oppimisympäristöt merkitsevät mahdollisuutta hankkia osaamista nopeammin kuin ennen. Tämä voidaan taata esimerkiksi asettamalla yksilöllisiä oppimistavoitteita, tarjoamalla erityyppisiä oppimateriaaleja ja sallimalla yksilöllinen etenemistahti. Digitaalisten alustojen ansioista voidaan myös jakaa tietoja ja oppia ryhmässä.

Oppimistulokset näkyvät toiminnan tehostumisena ja parempana motivaationa. Uusia tietoja ja taitoja omaksuvat työntekijät ovat paremmin motivoituneita käyttämään osaamistaan kuin työntekijät, joilla on vaikeuksia oppimisprosessissa.

– Digitaalisen oppimisympäristön tulisi antaa jokaiselle elinikäiselle oppijalle keinot omaksua tietoa uuden taidon oppimiseksi. Digitaalisen ympäristön avulla asiantuntijat voivat lisäksi verkostoitua ja jakaa tietoa, Camarda kertoo.

Aktiiviset osallistujat oppivat paremmin

Oppiminen on tärkeä osa työtä NASAssa. Ongelmanratkaisuun avaruudessa tarvitaan hyvän koulutuksen ja kokemuksen lisäksi kykyä oppia uusia asioita ja ryhmätyötaitoja.

– Olen oppinut uskomaan siihen, että kertaus on opintojen äiti. Joskus tuntuu, että kertaamme asioita liikaakin, mutta toiston kautta pystymme omaksumaan tietoja ja taitoja, jotka ovat välttämättömiä avaruusasemilla, NASAn astronautti Tim Kopra kertoo.

Digitaaliset oppimisalustat vaativat oppijalta aktiivista osallistumista. Lisäksi ne auttavat oppijaa tunnistamaan parhaat oppimismenetelmät.

Toisto on tärkeää, samoin kuin aktiivinen osallistuminen oppimisprosessiin. Ongelmanratkaisua vaativa oppiminen on tehokkaampaa kuin oppiminen pelkästään lukemalla tai kuuntelemalla, koska se aktivoi oppijaa soveltamaan osaamistaan uudella tavalla.

Digitaalisen oppimisympäristön hyödyntäminen yrityksessä muuttaa paitsi oppimisen mittaamista ja analysointia myös työntekijöiden osallistumista oppimisprosessiin. Se voi olla osa koko yrityskulttuurin muutosta parempaan.

Lue myös Camardan vinkit luovan ongelmanratkaisukulttuurin kehittämisestä blogistamme.