• 08 december 2021

HJK Helsinki - Hoe Valamis mensen in hun sport helpt ontwikkelen

Deze blog is geschreven in samenwerking met HJK Helsinki, de grootste voetbalclub van Finland.   

Betere spelers door data 

Geschreven door Hans Lahti, HJK Academy Director 

Bij HJK is ons doel om onze ontwikkelingsactiviteiten te verbeteren en spelers en coaches op te leiden om beter te worden. Dit doel is al tientallen jaren hetzelfde en is waarschijnlijk een doelstelling voor veel sportverenigingen. 

Sport- en verenigingsactiviteiten hebben generaties lang stappen ondernomen om hun doel te bereiken: coaches en spelers opleiden tot de beste door methoden te gebruiken die geschikt zijn voor leerlingen van elk tijdperk. Het afgelopen jaar heeft meer dan ooit bewezen dat digitale oplossingen niet alleen in de sport en voor jongeren een pandemisch verschijnsel zijn.

In het voetbal, zoals bij elke sport, is de belangrijkste taak op het veld. Het werk moet correct worden gedaan, maar ook op het juiste moment. Om dit mogelijk te maken, hebben we gegevens nodig over het prestatieniveau van de atleet, de staat van herstel en het vermogen om zowel op als buiten het veld te oefenen.  

Data vertelt ons veel, maar alleen als we het goed kunnen lezen. We hebben goed opgeleide en zeer competente coaches nodig die onderzoek en hun eigen ervaring kunnen gebruiken om de informatie die ze ontvangen om te zetten in kennis, begrip en uiteindelijk wijsheid om de juiste dingen te doen om het succes en welzijn van atleten te bevorderen. Door deze kennis en begrip te delen, kunnen we ook een beter wederzijds begrip en diepere samenwerking op alle niveaus van de werking bereiken. 

Verzamelde en verwerkte data helpen individuen

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren inzicht krijgen in hun fysieke stressniveaus en in hun mentale behendigheid. Data is hiervoor een uitstekend instrument. In zijn eenvoud moeten spelers en coaches op lange termijn informatie hebben over wat er is gedaan en hoeveel. Het belangrijkste is te begrijpen hoe dit het huidige prestatieniveau heeft beïnvloed en te weten wat het huidige niveau van mentale behendigheid is. Deze informatie kan dan worden gebruikt om de juiste soort oefening te creëren die de stimulans geeft die nodig is om de volgende prestatieniveaus te bereiken.

Het is ook belangrijk om absenties en blessures in de gaten te houden. Als verschillende spelers een soortgelijke, niet-contact gerelateerde blessure oplopen, moeten de mogelijke oorzaken zorgvuldiger worden onderzocht. Spelers en hun ouders moeten dan de nodige informatie krijgen om blessures tijdens privé-oefeningen te voorkomen.

Vanuit het perspectief van een individuele speler omvatten waardevolle gegevens ook vergelijkingen van hun huidige prestatieniveau met dat van de doelniveaus van andere spelers van vergelijkbare leeftijd of vaardigheidsniveau. Het is goed voor een speler om te zien in welke fase van zijn reis hij zich bevindt en welke richting hij moet inslaan om zijn volgende doelniveau te bereiken.

Om deze gefragmenteerde data om te zetten in een resource was er behoefte aan een gecentraliseerde locatie, methode en - eerst en vooral - de competentie om de ontvangen informatie te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Sport voor kinderen en jongeren heeft grote vooruitgang geboekt bij het verzamelen en analyseren van gegevens, maar er moet nog veel meer worden gedaan. Ervoor zorgen dat coaches over de nodige bekwaamheid beschikken, is een van de belangrijkste componenten bij de ontwikkeling van de gegevens.

HJK heeft een lange geschiedenis in het volgen van de ontwikkeling van spelers en coaches. HJK begon samen te werken met Valamis, een aanbieder van digitale leeroplossingen, om een duidelijke coaching strategie en persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor de HJK coaches te leveren. Hierdoor hebben coaches eenvoudig toegang tot het trainingsmateriaal en kunnen zij op elk moment en op elke plaats zelfstandig of met begeleiding hun competenties ontwikkelen.

 

Bekwame en gemotiveerde coaches zijn een eerste vereiste voor het functioneren van sportverenigingen

Geschreven door: Timo Muurinen, HJK Helsinki, uitvoerend directeur

Als grote werkgever stellen wij ons dezelfde vragen als veel bedrijven in welke bedrijfstak dan ook. Hoe kunnen we voor onze toptalenten zorgen? Hoe kunnen we een aantrekkelijke werkgever blijven voor nieuwe professionals?

Als sportclub onderscheiden wij ons echter van veel andere organisaties door onze omvang. Veel van onze coaches beschouwen dit werk als hun passie. Voetbal en coaching maken niet alleen deel uit van hun leven tijdens kantooruren. In plaats daarvan staat voetbal ook centraal in hun vrije tijd en gezinsleven. Oefeningen en wedstrijden vinden elke dag van de week plaats, op bijna alle uren, in het hele land.

Als club willen wij kinderen en jongeren een plaats bieden waar zij van hun interesses kunnen genieten en hun dromen kunnen najagen. Wij zouden dit niet kunnen doen zonder onze uiterst bekwame en gemotiveerde coaches.

Als werkgever is het een van onze grootste uitdagingen om uit te zoeken hoe we ons toptalent kunnen blijven motiveren. Hoe kunnen we voortdurend bijscholing blijven aanbieden aan degenen met een passie om zich te ontwikkelen? Hoe kunnen we leren faciliteren op een manier die rekening houdt met de veranderende dagelijkse ritmes en locaties van de lerenden? Hoe kunnen we te midden van dit alles de teamgeest behouden, die zo centraal staat in onze sport?

De keuze van instrumenten om onze doelstellingen te bereiken moet ruim en gevarieerd zijn. De meest recente methode die de club heeft ingevoerd, is het partnerschap met de Valamis-leeromgeving, dat tijdens de pandemie van start is gegaan. De digitale leeromgeving stelt de club coaches in staat om aan hun op maat gemaakte opleidingstrajecten te werken op een moment dat het hen het beste uitkomt. De trainingen kunnen naar wens worden ingepast in iemands dagschema, ongeacht de locatie. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van competenties die nodig zijn bij coachopdrachten ligt uiteraard bij de sportvereniging zelf, maar elke coach is ook zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen en up-to-date houden van de eigen professionele competenties. Wij zijn blij dat we hiervoor de nodige tools kunnen aanreiken.

De eerste digitale stappen voor systematische ontwikkeling van coachcompetenties zijn gezet. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden ons nog meer te wachten staan als de samenwerking met Valamis wordt voortgezet.

Op afstand de gemeenschap versterken

Geschreven door: Emma Järvinen, Hoofd Coaching, HJK Helsinki

Een van de centrale taken van HJK is om de leden van de gemeenschap een gevoel van betekenis en saamhorigheid te geven. We willen een gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, gelijkgestemde collega's kan vinden en zelfs vrienden kan maken.

De bijna 350 coaches die bij HJK in dienst zijn, vertegenwoordigen de verschillende gebieden van coaching. Er zijn stadsdeel coaches, academie coaches, challenge team coaches, fysieke coaches, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Coaches die aan het begin van hun carrière staan, leren in Valmentaja-Akatemia de basisbeginselen van het coachen, terwijl meer ervaren coaches worden opgeleid via cursussen op het hoogste niveau van de UEFA. Terwijl de ene coach nadenkt over hoe hij een zesjarige kan helpen zijn basisvaardigheden te ontwikkelen, helpt de andere misschien met het stressniveau van een 18-jarige speler van het nationale team.

Ondanks deze verschillende dagelijkse uitdagingen, of misschien juist dankzij die uitdagingen, vormen onze coaches een netwerk van collega's dat van onschatbare waarde is. Samenwerken creëert een gevoel van betekenis voor een coach en geeft hem positieve ervaringen. Het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap kan motiverend werken.

Het ervaren gemeenschapsgevoel correspondeert ook direct met de leerresultaten van de coaches. Vóór de uitdagingen van de COVID-19 pandemie bestond het dagelijks leven van de coaches uit verschillende persoonlijke opleidings evenementen en informele ontmoetingen. Op hun best leidden deze ontmoetingen tot geweldige gesprekken en boden ze collegiale ondersteuning, inspiratie en nieuwe sociale relaties. Deze ontmoetingen herinnerden ons aan het feit dat we uiteindelijk allemaal met dezelfde thema's en vragen bezig zijn voor dezelfde doelen.

Multi-channel aanpak voegt meer opties toe

Aan het begin van de pandemie van het coronavirus hebben wij onze opleidingsactiviteiten voor coaches overgebracht naar een digitale leeromgeving met Valamis. Het belang van dit platform zal niet afnemen ondanks de geleidelijke terugkeer naar de wereld van face-to-face training en vergaderingen. Om optimale leerresultaten te garanderen, moeten duidelijke rollen en doelen worden gesteld voor zowel face-to-face als externe trainings evenementen en interacties. Ze hebben allebei hun plaats;

Persoonlijke ontmoetingen bieden nog steeds die warmte en oprechtheid die velen van ons tijdens de pandemie hebben gemist. De digitale omgeving die in Valamis is gebouwd, is daarentegen de ruggengraat van alles, bijna als een thuisbasis voor ons. Het bevat de coachings strategie van de club en alle trainingen.

Via deze thuisbasis bepalen we onze gezamenlijke regels, taal en doelen. Het is altijd veilig om daar terug te keren om meer informatie te vinden en om ideeën uit te wisselen met andere coaches. In feite is het faciliteren van de dialoog tussen coaches die elkaar misschien zelfs nooit aan de kant van het veld zien een van onze grootste troeven.

We zullen met vreugde terugkeren naar de veldtrainingen, maar zullen met evenveel enthousiasme onze online leeromgeving blijven ontwikkelen. Samen stellen die ons in staat om nog meer te bieden aan onze coaches. Het is de bedoeling dat ook onze vrijwillige medewerkers binnenkort kunnen genieten van onze nieuwe trainingspraktijken.

Lees het klantverhaal.

Spreker

Emma Järvinen

Emma Järvinen

Head of Coaching, HJK Helsinki

Spreker

Hans Lahti

Hans Lahti

Academy director, HJK Helsinki

Spreker

Timo Muurinen

Timo Muurinen

Executive Director, HJK Helsinki

Vraag demo aan

Onze e-learning-experts beantwoorden graag al uw vragen. Wij stemmen onze demo volledig af op uw wensen.