Nationaal Instituut voor Gezondheid en Welzijn

Databeheer in een e-learning-omgeving

Het Finse Nationaal Instituut voor Gezondheid en Welzijn (THL) was op zoek naar een nieuwe manier om informatie te delen en wilde ook de dienstverlening op het gebied van online trainingen vernieuwen. Wij ontwikkelden voor THL een e-learning-omgeving met een veelheid aan trainingsmogelijkheden.

Het Nationaal Instituut voor Gezondheid en Welzijn (THL) is een onderzoeks- en ontwikkelingsbureau dat werkt voor het Finse ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. THL doet hoogwaardig onderzoek ter verbetering van het welzijn en de gezondheid van de Finse bevolking. Daarnaast is THL een autoriteit op het gebied van statistische gegevens over sociaal welzijn en gezondheid. Voor deze sector ontwikkelt het instituut ook activiteiten in het algemeen.

Een van de hoofddoelen van THL is om de hoogwaardige informatie die is verzameld, in toegankelijke vorm te delen. De doelgroep van health professionals is breed en de bezoekersaantallen zijn hoog. Daarom is het belangrijk dat de informatie zowel actueel, als eenvoudig toegankelijk is.

"Met onze online scholen kunnen wij onze doelgroepen op elk moment en op elke plaats bereiken. Mensen kunnen in hun eigen tempo studeren, op de momenten dat het ze het best uitkomt. Met de examens kunnen zij hun competenties testen en bewijzen aan de werkgever."
- Tero Lehikonen, projectmanager voor de ontwikkeling van online training

Uniforme online scholen geven toegang tot informatie

Op dit punt in de ontwikkeling van de e-learning-omgeving van THL tekenen de voordelen van digitalisering zich steeds duidelijker af.

Om in de specifieke trainingsbehoeften van THL te voorzien, hebben we een Valamis – Learning Experience Platform op maat ontwikkeld dat:

  • op basis van het trainingsmateriaal is opgedeeld in duidelijke secties
  • beschikbaar is voor alle mobile devices
  • eenvoudig is te actualiseren door beheerders

De leeromgeving ondersteunt microlearning, waardoor de juiste informatie snel en eenvoudig toegankelijk is.

Belangrijke informatie moet direct beschikbaar zijn voor professionals, zodat er in situaties waarin snel moet worden gehandeld geen tijd verloren gaat. Goed gestructureerd materiaal stimuleert ook proactieve communicatie en dat leidt uiteindelijk tot meer operationele paraatheid.

Veelzijdigheid van leermaterialen resulteert in een aantrekkelijke en zinvolle leeromgeving. Daarom kan aan de online scholen content worden toegevoegd in de vorm van teksten, afbeeldingen en video's. Om het leerproces te vergemakkelijken omvat de leeromgeving ook vocabulaires met belangrijke termen en concepten.

Het geheel is de som der delen

De online scholen van THL richten zich vooral op professionals in de sector welzijn en gezondheid. De content wordt gepresenteerd in een overzichtelijk format dat ook voor niet-professionals toegankelijk en begrijpelijk is. Content en materialen hebben immers betrekking op veranderingen in de gezondheidszorg en iedereen heeft het recht om zich daarvan op de hoogte te stellen.

Nieuwe onafhankelijke data sets zijn eenvoudig toe te voegen aan de online leeromgeving. Om de leerders te helpen plannen, is elke set leermaterialen voorzien van een inschatting van de benodigde tijd.

De online scholen verduidelijken de rol van de verschillende actoren met betrekking tot de uitwisseling van informatie en vertrouwelijkheid. De scholen versterken ook de klantgerichte multidisciplinaire samenwerking.

Doordat de informatie inzichtelijk wordt gepresenteerd en altijd beschikbaar is, kunnen de verantwoordelijke medewerkers actie ondernemen voordat er problemen optreden. Dit verhoogt de efficiëntie.

Vraag demo aan

Onze e-learning-experts beantwoorden graag al uw vragen. Wij stemmen onze demo volledig af op uw wensen.