Sverok

Innovatiivisia oppimiskokemuksia Ruotsin pelaajayhteisölle

Sverok on Ruotsin kansallinen, voittoa tavoittelematon pelikerhojen liitto, joka keskittyy tukemaan paikallisia pelikerhoja niiden toiminnassa ja kasvussa, sekä auttaa nuoria pelaajia peliyhdistyksiensä hallinnoinnissa. Sverokilla on yli 55 000 jäsentä lautapelaajista konsolipelaajiin 1700 kerhossa eri puolilla maata, ja se on yksi Ruotsin suurimmista nuorisoliitoista.

People are playing video games and laughing.

Haaste: Vuorovaikutteisen, kiinnostavan ja sosiaalisen oppimiskokemuksen luominen nuorille pelaajille

Sverokin tavoitteena on hyödyntää pelikerhoista löytyvää tietämystä vaikuttavan ja kiinnostavan koulutuksen tarjoamiseksi aktiivisille jäsenille. Nuorten pelaajien verkoston erityistarpeiden tyydyttämiseksi Sverok rakensi yhteistyössä Valamiksen kanssa Skilltreen, innovatiivisen ja interaktiivisen oppimisratkaisun, joka lanseerattiin maaliskuussa 2020.

Sverokin haasteena oli luoda moderni, sosiaalinen ja vuorovaikutteinen oppimisratkaisu, joka houkuttelee enimmäkseen 15-25 -vuotiaista koostuvaa pelaajaverkostoa oppimaan. Myös käyttäjien sitouttaminen ympäristön käyttöön on tärkeää. Diginatiiveille oppijoille suunnatun alustan tuli olla innovatiivinen ja innostava, joten Sverok päätyi valitsemaan modernin oppimisympäristön (Learning Exerience Platform, LXP) perinteisen oppimisen hallintajärjestelmän (Learning Management System, LMS) sijaan. LXP:n sisällönkuratointimahdollisuudet ja käyttäjien itsensä ohjattavissa oleva oppimiskokemus antavat pelaajaverkoston jäsenille mahdollisuuden luoda omaa oppimissisältöä, mikä tukee Sverokin tavoitetta edistää tiedon jakamista.

Laajan taustatutkimuksen ja useiden LXP-ratkaisuvaihtoehtojen arvioinnin jälkeen Sverok valitsi Valamiksen. Erottavaksi tekijäksi nousi Valamiksen ainutlaatuinen lähestymistapa digitaaliseen oppimiseen. Valamiksen intuitiivinen, raikas ja moderni käyttöliittymä mahdollisti Sverokille myös ulkoasun ja kielen mukauttamisen pelaajayhteisölle sopivaksi.

“Halusimme joustavan, modernin alustan, joka voitaisiin räätälöidä tarpeisiimme, joka tarjoaisi uusimpia teknologisia innovaatioita ja kasvaisi organisaatiomme kanssa ajan myötä. Arvioimme useita LXP-ratkaisuja, ja Valamis oli ainoa alusta, joka täytti kaikki vaatimuksemme, kuten xAPI ja Open Badges -yhteensopivuuden ja tarjosi markkinoiden uusimmat LXP-ominaisuudet.”

– Gabrielle de Bourg, Learning Manager, Sverok

Ratkaisu: Yksi keskitetty alustan sisällön luomiseen, jakeluun ja seurantaan

Sverok tarjoaa pelikerhoille kahdenlaisia ​​oppimispolkuja:  Ensimmäinen oppimispolku on kerhoja vetäville peliharrastajille tarkoitettu johtamiskoulutus, ja toinen auttaa pelaajia parantamaan yleistä tietämystään peleistä ja pelaamisesta.

Skilltree learning environment

Sverok nimesi oppimisympäristönsä Skilltreeksi. Skiltreen etusivulla oppijat näkevät suosituksia, tilastoja ja kesken olevat oppimiskokonaisuudet. 

Yhteistyössä pelikerhon jäsenten kanssa Sverok tarjoaa myös eri pelityyppeihin keskittynyttä koulutusta, esimerkiksi digitaalisiin peleihin erikoistuneita oppimispolkuja.

Skilltree lessons view

Sverokin tarjoama oppimissisältö tarjoaa kiinostavia mahdollisuuksia niin kerhojen vetäjille kuin niille, jotka ovat kiinnostuneet pelitietämyksensä lisäämisestä. 

Sverokille on tärkeää, että kaikkea koulutusta pystytään hallinnoimaan yhdellä keskitetyllä ratkaisulla. Tämän vuoksi Valamis-alustalla toimii koko osaamisenkehittämisprosessi, aina sisällön luomisesta ja itse oppimistapahtumasta seurantaan ja raportointiin.

Sverok hyödyntää myös Valamiksen itsearviointiominaisuuksia organisaation mentorointiohjelmassa. Näiden ominaisuuksien avulla mentoroitavat voivat antaa palautetta ja toimittaa raportteja mentoreilleen. Sekä mentoreiden että mentoroitavien tuottamat raportit tallennetaan Valamikseen.

Skilltree quizzes

Valamis Lesson Studiossa luodut vuorovaikutteiset oppimismoduulit tuovat pelillisiä elementtejä oppimiskokemukseen. Oppijat voivat esimerkiksi testata osaamistaan erilaisilla testeillä. 

”Valamis-tiimi tarjosi meille korvaamatonta tukea toteutusprosessin aikana. He asettivat käyttökokemuksen etusijalle ja heiltä löytyi kaikki tarvittavat ominaisuudet yhdistettynä moderniin ja joustavaan käyttöliittymään. Valamiksella on ainutlaatuinen, moderni lähestymistapa digitaaliseen oppimiseen.

Koska pelaamisessa on kyse yhteisöistä, loimme alustan, joka kannustaa käyttäjiä vuorovaikutukseen ja korostaa oppijoiden saavutuksia. Käyttäjien kannustamiseksi annamme heille sertifikaatin ja badgen oppimispolun suorittamisesta, jotta he voivat kertoa saavutuksistaan verkossa.

Tavoitteena oli luoda pelillistetty oppimiskokemus, joka yhdistää käyttäjien rakkauden pelaamiseen ja oppimisen”, de Bourg kommentoi.

Jatkuva kumppanuus

”Työskentelemme Sverokin kanssa partnereina ja pohdimme aktiivisesti yhdessä uusia keinoja pelaajaverkoston oppimisen tukemiseen. Kehitämme Valamis-alustalle jatkuvasti uusia, innovatiivisia ominaisuuksia, jotta asiakasorganisaatioillamme, kuten Sverokilla, on aina käytössään nykyaikaisimmat ratkaisut osaamisen kehittämiseen”, kommentoi Valamiksen Head of Business Development, Jari Järvelä.

Laadukas ja monipuolinen sisältö on oppimiskokemuksen keskiössä, joten sisältötarjontaa kehitetään jatkuvasti. Koska Sverokin oppijat ovat pääosin nuoria, voisi tulevaisuudessa esimerkiksi mobiilisovelluksen käyttöönotto olla edistysaskel käytettävyyden ja sitoutuneisuuden nostamiseksi. Lisäksi tulevaisuudessa tavoitteena on muun muassa jäsenten aktiivisuuden kasvattaminen sekä uusien käyttäjien houkutteleminen pelillistäviä elementtejä hyödyntäen.