Vaillant Group

Keskitettyä koulutusta kaikille kumppaneille ympäri maailman

Haaste

  • Ulkoisten asiantuntijakumppaneiden parempi koulutus
  • Oppimisindikaattoreiden (KPI) avoimuuden lisääminen
  • Sisällön ja koulutuksen digitalisointi

Ratkaisu

  • Eri oppimislähteiden yhdistäminen yhdeksi oppimisratkaisuksi.
  • Valamis Analyticsin käyttö oppimistoimien mittaamiseen

Tulokset

  • Vaillant Group otti Valamiksen käyttöön ja saavutti merkittävän kasvun digioppimis-sisällön hyödyntämisessä.
  • Kaikkia maita ja instansseja voidaan nyt hallita keskitetysti ja tehokkaasti.

Vaillant groupista

Vaillant Group on kansainvälinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Remscheidissä Saksassa ja joka toimii lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikan alalla. Se on yksi maailman markkina- ja teknologiajohtajista, joka kehittää ja valmistaa tuotteita ja järjestelmiä sekä tarjoaa palveluja kodin mukavuuteen.

Tuotevalikoima koostuu sekä perinteisiin energialähteisiin nojaavista tehokkaista lämmityslaitteista, että järjestelmistä, jotka hyödyntävät uusiutuvia energianlähteitä.

Vuonna 1874 perustettu Vaillant Group on ollut perheomistuksessa tähän päivään asti. Tilikaudella 2023 se teki noin 3,8 miljardin euron liikevaihdon 17 500 työntekijän voimin.

Vaillant Groupin liiketoiminta keskittyy pääasiassa Euroopan maihin, Kiinaan ja Turkkiin. Sillä on sivuliikkeitä noin 20 maassa ja se vie tuotteita yli 60 maahan.

Tuoteliiketoiminnan lisäksi Vaillant Group panostaa kattavaan palveluvalikoimaan. Osana siihen kuuluu myös koulutus ja tekninen tuki LVI-alan asiantuntijakumppaneille.

Tavoitteet

Vaillant Groupilla oli selkeät tavoitteet: koulutuksen tulisi olla digitaalisempaa, avoimempaa ja ennen kaikkea tehokkaampaa.

Optimointiprosessin etulinjassa oli kolme keskeistä tavoitetta:

1. Asiantuntijakumppaneiden koulutuksen ja täydennyskoulutuksen parantaminen.

Uudet teknologiat ja kasvavat vaatimukset edellyttävät massiivista täydennyskoulutusta. Sitäei voida toteuttaa pelkästään kasvokkain (F2F) järjestettävillä koulutuksilla. Lisäksi vaikeuksia tuottivat erillinen varausalusta ja eri järjestelmiin hajallaan oleva oppimissisältö.

2. Läpinäkyvyys.

Vaati paljon työtä koota yhteen eri järjestelmistä, eri kielillä olevasta sisällöstä ja eri maiden luokkahuonekoulutuksista saatuja tietoja, jotta oppimisen tuloksista saatiin mitattua realistinen kokonaiskuva.

3. Oppimisen digitalisointi.

Oppimissisällön muutos ja digitalisointi, jota projektin alkuvaiheessa Covid vauhditti, vaati keskitetyn alustan, jolla voitiin hallita ja kartoittaa kaikki eri koulutuskomponentit.

Tulokset, joita saatiin yhteistyössä Valamiksen kanssa

Valamis oppimisympäristön avulla Vaillant Group pystyi vastaamaan kaikkiin kolmeen tavoitteeseen samanaikaisesti.

Joustavuus oli tärkeä tekijä sopivaa ratkaisua etsittäessä, samoin kuin integraatio olemassa olevaan CRM-järjestelmään.

Myös kohderyhmän vaatimukset oli otettava huomioon: Asiantuntijakumppanit, erityisesti asentajat, tarvitsivat oppimisympäristön, joka oli käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen käyttää.

Sisältöä oli voitava käyttää myös liikkeellä ollessa, sillä suurin osa kohderyhmästä työskentelee vähemmän tietokoneella ja on usein aikapaineen alaisena. Oppimisen oli oltava mahdollisimman nopeaa ja helppoa.

“Vertailimme eri palveluntarjoajia. Ratkaisevaa meille oli tärkeimpien ominaisuuksien, kuten oppimispolkujen, koulutustapahtumien, oppituntien ja analytiikan yhdistelmä. Valamis pystyi tarjoamaan meille kokonaisvaltaisemman ratkaisuni.”

Valerian Tschopik-Brieger

Product Owner Digital Learning Experience, Vaillant Group

Valamiksen tapa toimia partnerina asiakkailleen toi Vaillant Groupin tueksi prosessiin kaksi kokenutta konsulttia; heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Vaillant Groupin asiantuntijat tuntevat nyt alustan niin hyvin, että he voivat itse toteuttaa uudistuksia ja parannuksia.

Monet kasvokkain järjestettävät koulutukset on digitalisoitu kokonaan tai osittain webinaarien muotoon, jotta opiskelijat voivat opiskella sisältöä omaan tahtiinsa.

Integroimalla koulutukset oppimispolkuihin Vaillant Group varmistaa, että kaikilla kasvokkain järjestettävien koulutusten osallistujilla on sama tietämys, mikä tekee koulutuksesta tehokkaampaa. Osa koulutuksista on jopa korvattu kokonaan digitaalisilla oppimispoluilla.

Kaikki oppimissisältö on yhdessä paikassa ja tarjotaan lokalisoitujen instanssien kautta kullekin markkinalle oikealla kielellä.

“Olemme vihdoin luoneet oppimisalustan, jolla voimme yhdistää kaiken sen, mikä aiemmin oli hajautettu eri erillisiin järjestelmiin. Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uudenlaisen oppimiskokemuksen”

Valerian Tschopik-Brieger

Product Owner Digital Learning Experience, Vaillant Group

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden osalta Vaillant Groupilla on nyt myös yksi ainoa paikka, josta kaikki olennaiset oppimistiedot kaikista instansseista ja maista löytyvät. Tätä dataa voidaan myös yhdistää muuhun yrityksen dataan, jolloin voidaan muodostaa täysin uusia näkemyksiä.

Nyt oppimiskampanjoiden ja erityisesti mainostettujen oppituntien menestystä voidaan mitata, ja on mahdollista tunnistaa parhaat käytännöt, kuten videoiden ihanteellinen pituus.

“Valamiksen avulla voimme mitata oppimista kaikkien maiden ja instanssien osalta vaikka päivittäin. Näemme käyttäjien määrän, mitkä päivät ovat parhaita koulutukseen, mistä löytyy esteitä oppimiselle ja paljon muuta. Tämä yksityiskohtainen mitattavuus on meille suuri etu”

Valerian Tschopik-Brieger

Product Owner Digital Learning Experience, Vaillant Group

Vain taivas on rajana

Uutta oppimisalustaa testattiin ensin kolmen pilottimaan kanssa. Nyt Vaillant Group kouluttaa oppimisakatemiassaan jo 16 maata ja 19 eri kielellä.

Yhteensä yli 1 700 tuntia koulutusta on saatavilla digitaalisesti ympäri vuorokauden, ja yli 80 000 asiantuntijakumppanilla on pääsy materiaaleihin.

Valamiksen käyttöönoton jälkeen yritys on onnistunut kasvattamaan eLearning-klikkausten määrää 240 prosenttia.

Valamiksen käyttöönoton suuren menestyksen jatkoksi Vaillant Groupilla on kunnianhimoisia tavoitteita myös tuleville vuosille. Viime kädessä koko kumppaniverkoston pitäisi pystyä käyttämään alustan toimintoja ja hyödyntämään räätälöityä koulutustarjontaa.

Oppimispolkuja laajennetaan entisestään, jotta asiantuntijakumppaneiden yhdistelmäoppimisen etuja voidaan hyödyntää entistä paremmin ja jotta energiamurrosta voidaan viedä tehokkaammin eteenpäin.

Etsitkö kumppania oppimiseen?

Ota yhteyttä! Asiantuntijamme näyttävät sinulle, kuinka yhteistyö Valamiksen kanssa parantaa oppimista yrityksessäsi.

Varaa demo