• Työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri
  • 11. tammikuuta, 2018

Uusi vuosi ja uudet kujeet – lupauksia työyhteisölle

On vuosi 2018; 365 uutta päivää, jolloin iso osa meistä aikoo elää paremmin ja terveellisemmin kuin koskaan ennen. Tämä on se aika, jolloin kuntosalien kenkälokerikot täyttyvät saliharrastajien kengistä, kun ihmiset alkavat lunastamaan tekemiään lupauksia painon pudottamisesta ja terveellisemmistä elämäntavoista.

Uudenvuodenlupauksia kritisoidaan, mutta itse pidän lupauksista, sillä jo niiden tekeminen saa ihmisen miettimään omaa elämäänsä ja sitä, mitä voisi tehdä toisin. Pohtiminen, mitä kohden elämäänsä haluaa ohjata, on jo itsessään arvokasta ajankäyttöä. Myös me Valamiksella varasimme muutamien esimiesten kanssa hetken työhön liittyville uudenvuodenlupauksille.

Keskusteluissa useimmin esiin nousivat seuraavat lupaukset:

  • Panostan oman ja tiimin osaamisen kehittämiseen aikaisempaa enemmän.
  • Kuuntelen tiimiläisiäni enemmän ja tuen kommunikointia tiimiläisteni välillä.
  • Tuen työpaikan ja tiimin yhteisöllisyyttä enemmän kuin ennen.

Valitettavan usein lupaukset jäävät toteutumatta, ellei asioihin tartu konkreettisesti ja jos lupaustaan ei määrittele tarpeeksi tarkalla tasolla. Erinomaisia vinkkejä siihen, kuinka lupaukset saa pidettyä, löytyy Duunitorin artikkelista. Esimiestemme tekemät uudenvuodenlupaukset saivat minut miettimään, kuinka HR työssä voimme tukea tehtyjä lupauksia.

Strategian mukaista kehittymistä omin ehdoin

Jotta voisimme tukea kehittymistä yrityksen puolesta monipuolisesti, olemme Valamiksella ottaneet käyttöön muitakin tapoja ns. normaalin työajalla tapahtuvan kehittymisen lisäksi. Meillä kilpailukykysopimuksen mukaiset tunnit käytetään toimintojen välisten (cross-functional) taitojen oppimiseen. Työntekijöillemme on tarjolla opiskelumateriaalia ja vinkkejä opiskelumenetelmiin,  mutta tarkkoja sääntöjä sille, miten kehittymisen tulee tapahtua, ei ole. Päätäntävalta on siis työntekijällä itsellään, kunhan kehittämistoimet liittyvät yrityksen strategiaan.

Valamiksen henkilöstö on jaettu osaamisalueiden mukaan Competence Center -ryhmiksi, ja näissä ryhmissä henkilöstölle on luontevaa kehittyä yhdessä. Niinpä vuonna 2018 kannustamme heitä nauttimaan yhdessä lounaita, joiden aikana he – saman osaamisalueen asiantuntijat – katsovat etukäteen valitsemastaan aiheesta videon tai muun esityksen. Lounaan lopuksi osallistujat keskustelevat esityksestä ja siitä, kuinka esityksen oppeja hyödynnetään omassa työssä. Ruokailukustannukset menevät luonnollisesti firman piikkiin.

Välitöntä vuorovaikutusta

Entäs kuuntelu, kommunikoinnin vahvistaminen ja erityisenä haasteena ajan löytäminen näille? Lupasin jo viime vuodelle, että saamme Valamikselle käyttöön johtamisen uuden palvelumallin. Lupaukseni ei kuitenkaan pitänyt, mutta en lannistu ja yritän uudelleen. Lupaan siis edelleen, että jo alkuvuodesta aiomme pilotoida Vincitin kehittämän Leadesrship as a Service -palvelumallin, jolla uskomme olevan positiivista vaikutusta esimiestemme voimavaroihin ja ajankäyttöön.

Esimies hyötyy palvelusta siten, että hän voi kuunnella ja tukea alaisiaan niissä asioissa, jotka työntekijöille ovat tärkeitä juuri sillä hetkellä. Pyrimme siis pois kuormittavasta "kaikille kaikkea ja samaan aikaan" -johtamismallista, kohden yksilöllisempää johtamispalvelua. Mallilla pyrimme myös siihen, että palvelun tarjoaa tilaajalleen paras asiantuntija, oli sitten kyseessä kollega, esimies, ylin johto tai talon ulkopuolinen asiantuntija. Valamiksella näemme edelleen tärkeän roolin välittävässä esimiestyössä, joten uuden palvelumallin ei ole tarkoitus korvata esimiestyötä, vaan helpottaa ja tehostaa sitä.

Me ollaan Valamis

Kolmanneksi esimiehemme lupasivat parantaa yhteisöllisyyttä. Kuten kehittyminen, myös yhteisöllisyys on yksi arvoistamme ja arvoja vahvistavat lupaukset ovat aina enemmän kuin tervetulleita. Yhteisöllisyyteen huomion kiinnittäminen tulee tarpeen, sillä vuonna 2017 olimme niin onnekkaita, että mukaamme liittyi tasan 50 uutta valamislaista. Lupaankin, että HR tiimimme tukee kaikkia valamislaisia yhteisöllisyyden vahvistamisessa mahdollistaen eri tilaisuuksia ja foorumeita, joilla yhteisöllisyyden vahvistaminen onnistuu. Uskon, että vuonna 2018 valamislaisia nähdään yhteisillä reissuilla, saunailloissa, urheiluriennoissa, kulttuuritapahtumissa, lautapeli-illoissa, oluiden maisteluissa ja eri kommunikaatiokanavilla enemmän kuin koskaan ennen.

Yhteisöllisyys ei kuitenkaan ole vain työnantajan ja esimiehen vastuulla, vaan työntekijöillä itsellään on siitä iso vastuu. Esimiehemme Jarmo asiaa hyvin kuvailikin: "Tiimimme on jakaantunut neljälle paikkakunnalle, ja yhteisöllisyyden tunne on tiimin luottamuksen rakentamisessa avainasemassa. Toivon koko design-tiimimme asettavan yhteisöllisyyden edesauttamisen heidän omien lupauksiensa kärkipäähän."

Kuinka käy vapaa-ajan lupausten?

Työn ja vapaa-ajan sopuisa yhteensovittaminen on aina ollut tärkeässä osassa määriteltäessä Valamiksen työhyvinvoinnin elementtejä. Kansainvälistyminen, strategiamuutos ja yrityksen kasvu ovat viime vuosina haastaneet lähes kaikkia valamislaisia oman jaksamisen osalta. Esimiestemme tekemät vapaa-aikaa koskevat lupaukset liittyivät useimmiten itselle tärkeiden harrastusten henkiin herättämiseen. Monelle se tarkoitti ajan lisäämistä musiikille tai/ja urheilulle. Esiin nousi myös perheelle ajan antaminen ja esimiehemme Nean sanoin, "terveen itsekkyyden opettelu - kuinka sanoa ei".

Yrityksenä voimme tukea työntekijöiden työn ja vapaa-ajan tasapainon toteutumista monin tavoin. Mielestäni kaikki lähtee esimerkistä, jonka johto työn tekemisestä ja vapaa-ajan tasapainottamisesta työntekijöilleen antaa. Johdon tulee näyttää, kuinka itsestä pidetään huolta ja kuinka työkyky säilytetään nopeatempoisessa ja muuttuvassa organisaatioympäristössä. Parhaatkaan työsuhde-edut eivät korvaa sitä, jos peruspilarit, kuten elämänhallinnan taidot ja hyvinvointiin panostaminen eivät lähde työntekijästä itsestään.

Sitten vielä lopuksi ne minun henkilökohtaiset uudenvuodenlupaukseni. Tein kaksi lupausta: lupasin vähentää muovipussien ostoa kauppareissuillani ja lisäksi lupasin, että vuonna 2018 olen vähemmän huonolla tuulella, kuin vuonna 2017. Mielenkiinnolla odotan, pysynkö lainkaan lupauksissani ja kumpi lupauksista oli hankalampi pitää. Kuten alussa sanoin, minä pidän lupauksista ja loppuun vielä totean, että usein jopa pidän lupaukseni. En ole kuitenkaan lannistunut, jos syystä tai toisesta lupaukseni ovat toisinaan pettäneet. Aina voi yrittää uudelleen.

Kuten eräs minua fiksumpi on sanonut: "The tragedy in life doesn't lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goal to reach".

*Blogin kuvat ovat yhteiseltä matkaltamme Berliinistä, syksyllä 2017, ja ne otti Jooseppi.

Asiantuntija

Maria Vihtkari, Chief Human Resource Officer at Valamis

Maria Vihtkari

Chief Human Resource Officer

+358 44 525 0932

Marialla on yli 10 vuoden kokemus HR-tehtävistä yksityisellä sektorilla, ja Marian erityisosaamiseen kuuluu organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä työlainsäädäntö. Nykyisessä tehtävässään Maria työskentelee muun muassa kansainvälisissä HR-tehtävissä, kotimaisten ja kansainvälisten rekrytointien parissa, sekä henkilöstösuunnittelun, työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen sekä työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan parissa.