Helmes

Een holistisch leerecosysteem creëren om individuele groei te ondersteunen

Uitdaging

 • Ondersteunen van de leerbehoeften van een wereldwijd personeelsbestand op manieren die elk individu in staat stellen om zijn expertise aan te scherpen
 • Een leerecosysteem ontwikkelen dat gericht is op autonomie en flexibiliteit biedt om leerervaringen te kiezen die nodig zijn om individuele groei te ondersteunen
 • Het vervangen van een verouderend intern leersysteem dat niet in staat is om verschillende leervormen, onderwerpen en doelgroepen aan te bieden

Oplossing

 • Helmes socialiseerde een nieuwe leer- en ontwikkelingsfilosofie (L&D) die de betrokkenheid van het bedrijf bij individuele groei versterkte
 • Om de nieuwe filosofie mogelijk te maken introduceerde Helmes Valamis, een complete leeroplossing
 • Helmes beheerde veranderingen door middel van een flexibele en voortdurende aanpak om lerenden vrijwillig te betrekken

Resultaten

 • Helmes’ L&D-strategie draagt bij aan behoud van technologisch talent
 • 88% van de werknemers heeft sinds 2021 meer het gevoel dat ze kansen krijgen om vaardigheden te ontwikkelen die met hun interesses te maken hebben
 • 88% medewerkers heeft een positief oordeel over het leerprogramma van Helmes en is het ermee eens dat toegang tot L&D hen in staat stelt hun werk goed te doen

Een mensenbedrijf, geen softwarebedrijf.

Helmes is een op maat gemaakte softwareontwikkelaar van bedrijfssystemen. Het bedrijf ondersteunt meer dan 500 middelgrote en grote wereldwijde ondernemingen zoals telecomoperatoren, banken, verzekeraars, detailhandelaars, mobiliteitsbedrijven, zorgverleners en overheidsinstellingen. Tot de klanten van Helmes behoren onder andere Airbus, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Kuehne & Nagel, ServiceChannel en Solera.

Helmes heeft zijn hoofdkantoor in Estland en telt ongeveer 1500 werknemers op 14 locaties, waaronder kantoren in Letland, Litouwen, Polen, Georgië, India en de Verenigde Staten. Zoals het past bij een organisatie die kort na de erkenning van de onafhankelijkheid van Estland in 1991 is opgericht, handhaaft Helmes een sterke cultuur van autonomie, wat wordt weerspiegeld in een vlakke bedrijfsstructuur. De business lines beheren autonoom hun eigen softwareteams, klantrelaties en winst en verlies, en worden ondersteund door slanke centrale administratieve eenheden. De leiders van Helmes geloven dat de kennis en expertise van hun mensen de diensten van het bedrijf onderscheiden.

 width=

Je kunt wel zeggen dat we een softwareontwikkelingsbedrijf zijn, maar we zitten eigenlijk in de mensenzaken omdat we de kennis van onze mensen verkopen, en mensen zijn ons belangrijkste bezit. We doen veel moeite om ze bij ons te houden, en we benaderen leren, ontwikkeling en groei met dit in gedachten.

Signe Lass, Global Head of Talent, Helmes

 

Een leerecosysteem opbouwen ter ondersteuning van autonomie en flexibiliteit

Helmes’ cultuur van autonomie komt tot uiting in de leer- en ontwikkelingsfilosofie (L&D) van het bedrijf, die een “gemeenschappelijke taal” creëert rond de waarden en manieren van werken van het bedrijf. Leiders verwijzen hiernaar als de “Helmes’ way” (d.w.z. een aanpak gericht op toegepaste wetenschap, die in wezen herhaalbare positieve ervaringen creëert). Deze filosofie ligt aan de basis van de ervaringen die Helmes voor zijn klanten en medewerkers wil creëren. Wanneer de manier van Helmes wordt toegepast op de ervaringen van medewerkers, bepalen teams en business units autonoom de functionele behoeften op het gebied van vaardigheidsontwikkeling en bieden zij discreet aan wat het meest relevant is voor hun teams en wat de klanten het meest van dienst is.

Het opschalen van de Helmes’ manier werd een uitdaging toen het bedrijf snel groeide. Het talententeam had een intern leersysteem gebruikt, dat jarenlang goed van pas kwam.

Toen het bedrijf echter bleef uitbreiden naar nieuwe markten in Europa en elders, moest er een leersysteem van topklasse worden geïntroduceerd dat kon worden opgeschaald om de visie van een leerecosysteem te ondersteunen. De leiders hielden zich bezig met deze visie, die ook de ontwikkeling van blended leermodellen en verschillende digitale leerformaten omvatte.

Leiders bevestigden ook het belang van de expertise van mensen voor de groei van hun bedrijf. Werknemers kregen toegang tot op maat gemaakte ontwikkelingsmogelijkheden die selectief werden aangeboden op basis van hun functie, persoonlijke interesses of carrièreaspiraties. Ook relevante inwerk- en introductiecursussen werden aangeboden.

“We kunnen het niet laten bij het aanbieden van een cursusmenu waarbij werknemers zichzelf bedienen. We willen een leerervaring bieden die betekenisvol is voor elk individu en die hen helpt te groeien. Onze visie gaat over hun persoonlijke reis,” zei Lass.

Een nieuwe filosofie: “Grow Mountains”

Om de visie van een lerend ecosysteem te illustreren, hebben de talentmanagers van Helmes een afbeelding gemaakt van een berg met klimmers. Het beginpunt is een “basiskamp” en bestaat uit onboarding en leren gericht op de kernwaarden van het bedrijf. Van daaruit komen de klimmers aan in het “basiskamp”, dat zich richt op gebieden zoals sociale vaardigheden, het competentiemodel, de werkovereenkomst, enz.

De volgende halte op de berg zijn rolgebaseerde of gebiedsgebaseerde vaardigheden. Klimmers gaan verder via een opeenvolging van vaardigheden die relevant zijn voor elk specifiek gebied. De algehele professionele groei wordt ondersteund door relevante trainingsevenementen, mentoring, coaching en leiderschapsontwikkeling, allemaal voor het bereiken van de top, of “Happy & Resilient Club”.

 width=

Helmes’ Grow Mountains Filosofie Visueel

Een nieuw leerplatform om de visie te ondersteunen

In 2021 implementeerde Helmes het complete leerplatform van het digitale leerbedrijf Valamis om zijn wereldwijde visie op talent te ondersteunen. Het platform werd gekozen vanwege de brede mogelijkheden, waaronder een leerervaringsplatform (LXP), een leerbeheersysteem (LMS) en een leeropslag (LRS), evenals tools voor het schrijven van content en analysemogelijkheden.

Uit het aanbod op het Valamis-platform gaf het talentteam prioriteit aan drie functies:

 • De mogelijkheid om verschillende leerformaten te beheren
 • De flexibiliteit om het systeem te configureren op basis van de behoeften van het bedrijf
 • De gebruiksvriendelijkheid in de selectiecriteria

Het talententeam werkte nauw samen met Valamis om bedrijfsspecifieke competenties, vaardigheden en waarden op te nemen in algoritmes die gebruikt werden om aanbevelingen op maat te maken voor iedereen. Individuen konden dan hun ontwikkelingstraject plannen op basis van wat overeenkwam met hun functie, eerdere leerervaringen, huidige vaardigheidsprofielen of persoonlijke interesses en ambities. Helmes noemt dit nieuwe systeem “Grow” om de visie kracht bij te zetten dat mensen geholpen moeten worden om hun weg te vinden terwijl ze hun vaardigheden en expertise ontwikkelen.

 width=

Veranderingsmanagement mogelijk maken door communicatie

Gezien de sterke cultuur van autonomie bij Helmes, moest het bedrijf veranderingen managen op een manier die Lass omschreef als “trekken, niet duwen”. In plaats van de verandering tot een geforceerde technologische overgang te maken, betrok Helmes zijn mensen erbij door buy-in te bereiken en proactief de waarde van wat het systeem zou bieden, aan te tonen.

Talentmanagers zagen in dat communicatie en betrokkenheid cruciale elementen van verandermanagement waren, en dus communiceerden ze uitgebreid over het systeem, waarbij ze zich concentreerden op hun algemene visie in plaats van op de technologie zelf. Medewerkers werden al vroeg bij het proces betrokken – meerdere medewerkers werden betrokken bij de testfase, en op basis van hun feedback werden verschillende verbeteringen in de configuratie doorgevoerd.

Op basis van deze thema’s werd de Grow Mountains poster ontwikkeld, een visueel schema van de rolgebaseerde leer- en ontwikkelingsstrategie van het bedrijf. Vandaag de dag helpen deze posters de betrokkenheid te vergroten en hangen ze wereldwijd in de kantoren van Helmes. Een interessant feit is dat het thema “Grow Mountains” zijn naam ontleent aan een eerdere leeromgeving, die ook “Grow” heette, en dat Helmes nu dezelfde naam gebruikt als het om Valamis gaat.

Toen de implementatie begon, creëerde Helmes de functie van learning experience platform specialist om het platform te beheren. In die functie werkt Jaanika Kaaring momenteel aan de integratie van intern gecreëerde trainingen, externe partnercursussen, trainingsevenementen en leergemeenschappen binnen Valamis.

Intdurende ontwikkeling van inhoud en gemeenschapsvorming

Momenteel beheert een team van vijf personen het systeem en faciliteert het L&D-mogelijkheden in een groot aantal formaten en gebieden. Het team gebruikt de content authoring en lesson creation tools van het Valamis-platform om de belangrijkste inleidende content te ontwikkelen, waaronder de filosofie, merkbelofte, diensten, principes en cultuur van Helmes. De nadruk ligt op meer interactieve leervormen naarmate cursisten vorderen in hun functie.

We zeggen dat digitaal leren de eerste stap is in het leertraject van een werknemer, waarna ze meer samenwerkend face-to-face leren krijgen waarbij ze kunnen delen en discussiëren met anderen. Het is erg belangrijk voor ons dat we onze mensen tools, leermaterialen en formats van de beste kwaliteit bieden.

Jaanika Kaaring, Learning Experience Platform Specialist, Helmes

Het talententeam ondersteunt een autonome aanpak voor het toevoegen van inhoud aan het Valamis-systeem, waarbij individuele bedrijfsonderdelen en teams hun eigen materiaal selecteren. Het gebruik van het platform is afhankelijk van de tijd van het jaar en de huidige behoeften. Zo leidde een verplichte GDPR-training (General Data Protection Regulation) in de lente van 2022 tot een aanzienlijke toename in het gebruik van het platform, maar daarna daalde het gebruik tijdens de zomermaanden. Om de interesse vast te houden, stimuleert het talentteam in de wekelijkse nieuwsbrief van het bedrijf de betrokkenheid met een speciale sectie die gericht is op groei. In deze sectie worden nieuwe cursussen getoond die regelmatig worden toegevoegd.

Het talententeam ondersteunt nu ook rolgebaseerde leergemeenschappen die worden beheerd door community-leiders voor verschillende functies – analisten, ontwikkelaars en testers – binnen elke business unit, evenals interessegebaseerde gemeenschappen die zijn gewijd aan disciplines zoals coaching en mentoring. De community-leiders geven feedback over hun leerbehoeften en ontwikkelen zo hun eigen leiderschapsvaardigheden. “Ze kunnen deel uitmaken van de groei van anderen, en tijdens dit proces groeien ze zelf naarmate hun verantwoordelijkheden toenemen,” aldus Kaaring.

Grootte retentie en tevredenheid

Helmes is trots op haar succes in het behouden van gewild technisch talent in een zeer concurrerende omgeving. Zelfs met een dramatische groei in het personeelsbestand – alleen al in het afgelopen jaar – is de gemiddelde duur van het dienstverband langer dan vier jaar gebleven. Helmes schrijft dit succes voor een groot deel toe aan de manier waarop het bedrijf mensen helpt zich te ontwikkelen en te groeien.

L&D-activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse betrokkenheidsenquête van het bedrijf, waarvan de resultaten laten zien dat ontwikkeling sterk samenhangt met de algehele tevredenheid van werknemers. Meer dan driekwart (77%) van de werknemers gaf in een Culture Amp-enquête uit 2021 aan dat ze de L&D-activiteiten positief beoordelen, waarbij Helmes een 4 of 5 kreeg op een vijfpuntsschaal. Meer dan 8 op de 10 respondenten waren het erover eens dat “ik kansen krijg om vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn voor mijn interesses” (82%) en dat “mijn manager oprechte interesse heeft getoond in mijn carrièreaspiraties” (81%).

Talentmanagers zeggen dat de statistieken boven het gemiddelde liggen voor de top 25 van nieuwe Europese technologiebedrijven, en dat ze een aanhoudende groeitrend laten zien tot eind 2022. Gunstige beoordelingen droegen ook bij aan de algemene tevredenheid, met 78% van de werknemers die het ermee eens waren dat “Helmes een geweldig bedrijf is voor mij om te groeien.”

Betrokkenheid werknemers groeit

Het engagement van Helmes om een cultuur van leren en professionele groei te bevorderen, wordt nog steeds met enthousiasme en deelname van de werknemers ontvangen. In april 2023 voerde Helmes zijn Culture Amp-enquête uit om de voortgang van zijn L&D-activiteiten en de algemene tevredenheid van zijn werknemers te evalueren.

De resultaten van deze enquête bevestigden dat de nadruk die Helmes legt op persoonlijke ontwikkeling blijft bijdragen aan een gevoel van eigenaarschap en empowerment onder werknemers, wat leidt tot meer motivatie en betrokkenheid. Als gevolg hiervan voelen werknemers bij Helmes zich nog steeds gesteund en geïnvesteerd in hun persoonlijke groei.

Het gevoel van werknemers dat ze kansen krijgen om vaardigheden te ontwikkelen die met hun interesses te maken hebben, is sinds 2021 zelfs gegroeid tot 88%. Daarnaast zijn alle gunstige beoordelingen van de Culture Amp-enquête positief gestegen ten opzichte van 2021: 84% van de werknemers is het nu eens met de stelling “Helmes is een geweldig bedrijf voor mij om te groeien” en 78% van de werknemers is het eens met de stelling “Ik geloof dat er goede carrièremogelijkheden voor mij zijn bij Helmes.” Helmes kreeg ook een hoge bereikte gunstige score van 88% voor de tevredenheid van werknemers over de toegang tot L&D om hun werk goed te kunnen doen.

 width=

Lessen geleerd

Door te kiezen voor een uitgebreid leerplatform heeft Helmes de capaciteit ontwikkeld om haar visie van individueel gerichte groei en ontwikkeling te ondersteunen. Hieronder staan de belangrijkste lessen die uit de implementatie zijn geleerd:

 • Bepaal duidelijk de L&D-doelstellingen voordat u een leerplatform kiest. Helmes selecteerde Valamis grotendeels omdat de functionaliteit de visie van het bedrijf ondersteunde om leren over verschillende bedrijfsonderdelen en rollen heen te schalen met een hoge mate van maatwerk.
 • Focus op communicatie. Communicatie en betrokkenheid waren kritieke elementen van de verandermanagementstrategie van Helmes, vooral gezien de autonome structuur van het bedrijf.
 • Blokkeer de belangstelling na verloop van tijd. Talentleiders zagen al snel in dat het toevoegen van nieuwe leermiddelen, trainingsevenementen en lessen direct verband hield met de gebruikscijfers. Nieuwe inhoud rechtvaardigt ook wekelijkse updates in de bedrijfsnieuwsbrief en regelmatige communicatie met kantoren.
 • Evalueer de impact van uw L&D-aanpak. De resultaten van personeelsenquêtes tonen aan dat er mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden, dat er een verband is tussen algemene tevredenheid en carrièremogelijkheden, en dat managers er belang bij hebben om de carrières van hun teams te helpen groeien.

Conclusie en volgende stappen

Helmes wil voortbouwen op de bestaande aanpassingsmogelijkheden van Valamis met extra hulpmiddelen voor ontwikkelingsplanning en mechanismen om de ontwikkeling van vaardigheden te beoordelen en te volgen. Om waardevolle leerervaringen binnen specifieke rollen te bieden, is het L&D-team begonnen met het creëren van rolgebaseerde leerpaden. Elk pad verzamelt relevante leerinhoud voor specifieke rollen, zodat werknemers gemakkelijker en effectiever kunnen leren. De leiders op het gebied van talent stellen zich voor dat het platform uiteindelijk een alomvattend leerecosysteem zal ondersteunen waarin leerlingen basiscompetenties leren en vervolgens hun eigen ontwikkeling plannen in verschillende leerformaten met ingebouwde zelfbeoordeling, tracering en certificeringen. “Ons uiteindelijke doel is om alles met elkaar te verbinden wat een leerling nodig heeft om te groeien,” aldus Kaaring.

Josh Bersin

Wereldwijde industrie analist, oprichter van Josh Bersin Academy

Josh richtte Bersin & Associates op in 2001 om onderzoek en advies te leveren gericht op corporate learning. Hij breidde de dekking van het bedrijf uit naar HR, talent management, talentacquisitie en leiderschap en werd een erkend expert in de talent markt. Josh verkocht het bedrijf aan Deloitte in 2012 en was partner in Bersin by Deloitte tot 2018. In 2019 richtte Josh de Josh Bersin Academy op, een professionele ontwikkelingsacademie die het “huis voor HR” is geworden. In 2020 stelde hij een team samen van analisten en adviseurs die nu met hem samenwerken om HR-organisaties van over de hele wereld onder de paraplu van The Josh Bersin Company. Recent onderzoek behandelt onderwerpen als als hybride werk; HR-technologie markttrends; employee experience; en diversiteit, gelijkheid, en inclusie. Hij wordt regelmatig genoemd in publicaties zoals Forbes, Harvard Business Review, HR Executive, The Wall Street Journal, en CLO Magazine. Hij is een populaire blogger en heeft meer dan 800.000 volgers op LinkedIn.

Nehal Nangia

Senior Manager voor onderzoek bij The Josh Bersin Company

Nehal is de senior manager voor onderzoek bij The Josh Bersin Company. In deze rol stuurt Nehal empirisch onderzoek aan naar belangrijke personeel gerelateerde onderwerpen en de ontwikkeling van bruikbare inzichten en krachtige verhalen voor de talent executives van vandaag. Nehal heeft bijna 15 jaar professionele ervaring in menselijk kapitaal, met een focus op performance management; employment value proposition; workforce transformatie; en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI). Voordat Nehal bij The Josh Bersin Company kwam was Nehal wereldwijd adviseur voor klanten bij Deloitte en publiceerde verschillende onderzoeken over relevante onderwerpen zoals DEI, performance management en vooroordelen. Nehal woont en werkt in India en heeft een masterdiploma in psychologie.

Spreek met een expert

Boek een meeting van 15 minuten om te bespreken hoe wij jullie kunnen helpen om de punten tussen de business en L&D te verbinden.

Vraag demo aan