Learning Legends of Morgan Recruitment Group

Hoe Morgan Recruitment Group bedrijfsprestaties verhoogt en groei stimuleert met gepersonaliseerde vaardigheidsontwikkeling en adaptief leren met behulp van Valamis.

Uitdaging

  • Geen ondersteuning voor groeiplannen van bedrijven.
  • Niet genoeg flexibiliteit voor de ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers.
  • Vorige verouderde tools ondersteunden het aanpassen van leerinhoud niet.

Oplossing

  • Valamis-implementatie met flexibele leerpaden en vaardighedenbeheer.
  • Integraties met de mogelijkheid om tegemoet te komen aan uiteenlopende leerbehoeften.
  • De punten verbinden met bedrijfsgroei en verbeterde rapportagemogelijkheden.

Resultaten

  • Bevorderende leerinitiatieven die de individuele loopbaanontwikkeling stimuleren.
  • Managers kunnen aangepaste leerplannen ontwikkelen voor hun teams.
  • De mogelijkheid om op scenario’s gebaseerd leren te creëren dat is afgestemd op individuele rollen.

Morgan Recruitment Group (MRG) is een prominent wervingsbureau in Amsterdam dat actief is in de sectoren voeding, IT, laboratoria en farmacie. MRG is opgericht in 2012 en bestaat uit drie prominente labels die elk gespecialiseerd zijn in het matchen van bekwame kandidaten met functies in specifieke sectoren. Morgan Green, gespecialiseerd op het gebied van Food & Beverages en Life Sciences, Morgan Black, gericht op IT-freelancers, en Morgan Lab, gericht op Laboratoria, vormen het geheel van Morgan Recruitment Group.

MRG bestaat uit 60 toegewijde medewerkers verdeeld over de verschillende afdelingen, waaronder sales en support, en is op een missie om iedereen in staat te stellen zijn of haar volledige potentieel te ontplooien door hun perfecte pasvorm in het professionele landschap te vinden, zodat iedereen succesvol kan zijn en zijn eigen toekomst kan vormgeven.

Iedereen leert in zijn eigen tempo

MRG streeft ernaar mensen in contact te brengen met carrières die aansluiten bij hun sterke punten en ambities. MRG geeft prioriteit aan haar leer- en ontwikkelingsinitiatieven (L&D) om een cultuur van groei te cultiveren, waarin duurzaamheid en hoge prestaties fundamenteel zijn voor het leveren van uitstekende diensten.

Op dit moment zijn de verkoopadviseurs en het management de primaire lerenden. De leerdoelen voor de consultants richten zich op het bevorderen van een cultuur van continu leren, het verbeteren van wervingsvaardigheden en het bieden van gestructureerde loopbaanontwikkelingstrajecten voor leiderschap, management en soft skills trainingen.

Adaptief leren is de hoeksteen van de L&D strategie van MRG. Adaptief leren, volgens de leertheorieën van David A. Kolb, een Amerikaanse psycholoog, houdt in dat activiteiten en ervaringen worden geïntegreerd die aansluiten bij elke fase van de leercyclus, wat leidt tot een hoge leereffectiviteit.

MRG erkende de verschillende vaardigheidsniveaus van werknemers en zocht naar een flexibele leeroplossing die tegemoet komt aan hun overtuiging dat “iedereen in zijn eigen tempo leert” en die het leren aanpast aan de voorkeursleerstijlen van individuen.

Roadblocks voor prestaties

MRG stuitte op cruciale problemen bij hun L&D-initiatieven – er was een gebrek aan flexibiliteit en er werd van iedereen verwacht dat ze in hetzelfde tempo vooruitgang boekten, ondanks de verschillende niveaus van kennis en vaardigheden. Het bedrijf onderzocht goed wat de oorzaak van de uitdagingen was, want ze hadden ook spannende groeiplannen die afhankelijk waren van de schaalbaarheid van de vaardigheden van hun werknemers.

Ze kwamen tot de conclusie dat de verouderde auteurstool van hun leersysteem maatwerk moeilijk maakte, dat de aangeschafte content niet voldeed aan de behoeften van de werknemers en dat het de ontwikkelingsplannen van de organisatie niet ondersteunde.

De oplossing? Valamis LMS

 width=

MRG erkende het belang van het afstemmen van leren op het ontwikkelings-DNA van het bedrijf en maakte in 2023 een monumentale overstap van hun oude leersysteem naar het Valamis LMS. De overstap naar Valamis transformeerde MRG’s benadering van leren, en bevorderde een cultuur van samenwerking en voortdurende ontwikkeling. Ze erkennen het belang van effectieve leerbetrokkenheid en gebruiken Valamis in verschillende use cases om aan verschillende leerbehoeften te voldoen.

“De functies van Valamis, zoals de mogelijkheid om flexibele leerpaden te creëren, rapportage, integratie met Teams en competentiemanagement, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van onze L&D-strategieën. De flexibiliteit van het platform heeft ons in staat gesteld om ons naadloos aan te passen aan de veranderende behoeften van onze organisatie, inclusief de uitrol van initiatieven op het gebied van competentiemanagement en het faciliteren van hybride evenementen op meerdere kantoorlocaties.”

Sanaa El Amraoui

Learning & Development Manager, Morgan Recruitment Group

De mogelijkheid om inhoud te personaliseren en gebruik te maken van interactieve lessen heeft niet alleen de betrokkenheid van lerenden vergroot, maar ook waardevolle inzichten opgeleverd door middel van robuuste rapportagefunctionaliteiten.

MRG managers, die zich van oudsher richtten op KPI’s en niet noodzakelijkerwijs op wat lerenden boeit, hebben hun nieuwe leerparadigma omarmd en geven prioriteit aan initiatieven die leren stimuleren om geïndividualiseerde loopbaanontwikkeling voor hun teams mogelijk te maken. Door middel van brainstormsessies dragen managers nu actief bij aan het ontwikkelen van maandelijkse leerthema’s die gericht zijn op het stimuleren van leren en het bevorderen van gezonde competitie tussen teams.

Het MRG L&D team richt zich nu ook op scenariogebaseerd leren op maat van individuele rollen, waardoor gerichte inhoud kan worden aangeboden. Deze verschuiving komt niet alleen tegemoet aan de behoeften van werknemers, maar bevordert ook de loopbaanontwikkeling, zowel intern als extern, door de mogelijkheden voor bijscholing te vergroten.

Met de nieuwe vaardigheidsreleases van Valamis LMS in combinatie met het prioriteren van leer- en ontwikkelingsbeslissingen, kan de organisatie zich strategisch positioneren voor groei en schaalbaarheid, wat helpt bij zowel het behouden van werknemers als wervingsinspanningen.

 width=

“Terwijl we onze leerinitiatieven blijven uitbreiden, blijft onze Valamis LMS academy een hoeksteen voor succes en stelt het onze organisatie in staat om talent en vaardigheden van werknemers te koesteren en bedrijfsprestaties te stimuleren.”

Sanaa El Amraoui

Learning & Development Manager, Morgan Recruitment Group

MRG-leerlegendes

Een van de meest succesvolle leerinitiatieven, het “Learning Legend event”, is een voorbeeld van de innovatieve manieren waarop MRG Valamis heeft ingezet om leerervaringen te verbeteren. Met het naadloze onboarding proces, gefaciliteerd door de Valamis mobiele app, creëerde MRG een bedrijfsbreed spel voor deelnemers om te leren over hun nieuwe Valamis LMS academie omgeving. Het L&D team creëerde leerpoorten door onboarding paden en deelnemers navigeerden door het spel via QR codes, die boeiende leerinhoud en activiteiten ontgrendelden.

Door middel van interactieve quizzen over bedrijfswaarden, missie, visie en Valamis bedrijfsfeiten, werden deelnemers volledig betrokken bij een leuke activiteit om hun platformnavigatievaardigheden aan te scherpen. Het gamification aspect, waarbij teams streden om beloningen, voegde een element van opwinding en motivatie voor continu leren toe.

Deze activiteit gaf het startsein voor het nieuwe MRG L&D programma dat wordt ondersteund door het Valamis LMS en benadrukte hoe leren leuk en nuttig kan zijn, wat helpt bij het behouden en ontwikkelen van vaardigheden. Het succes van het evenement benadrukte het belang van creativiteit en interactiviteit voor plezierig leren en maakte werknemers enthousiast om zelf verder te leren in het Valamis platform.

 width=

Leren koppelen aan bedrijfsdoelen

Bij MRG staat het bevorderen van een cultuur van voortdurend leren voorop, waarbij werknemers bij elke stap voortdurend worden ondersteund. De nadruk ligt niet alleen op het leren zelf, maar op het directe verband met het verbeteren van de bedrijfsprestaties.

Voordat er leerinitiatieven worden gestart, worden de leerbehoeften grondig geanalyseerd en wordt er gezorgd voor afstemming op de verkoopdoelstellingen en bredere organisatiedoelen. Cruciaal is dat het leiderschap een centrale rol speelt in het koesteren van deze leeromgeving, door werknemers zowel professioneel als persoonlijk te ondersteunen.

“Omdat we erkennen dat een empowered personeelsbestand de sleutel is tot duurzame groei, geven we prioriteit aan leiderschap dat niet alleen leren vergemakkelijkt, maar ook de ontwikkeling van elk individu binnen de organisatie stimuleert.”

Sanaa El Amraoui

Learning & Development Manager, Morgan Recruitment Group

Succes meten voor de toekomst

Bij MRG is de beoordeling van succes in Leren en Ontwikkelen (L&D) nauw verbonden met belangrijke Key Performance Indicatoren (KPI’s) en OKR’s gericht op gedragsveranderingen. C-suite, business- en teammanagers, ervaren trainers of Senior Consultants met didactische vaardigheden, nemen actief deel aan het leer- en ontwikkelingstraject van hun teamleden, maken gebruik van evaluatieformulieren en hanteren Kirkpatrick evaluatiemodellen om de voortgang effectief te meten. Bovendien schrijft het opstellen van L&D KPI’s een minimum slagingspercentage van 80% voor tijdens trainingssessies, zodat een uitgebreide beheersing van de stof gegarandeerd is.

Deze toewijding aan uitmuntendheid gaat verder met een focus op het bereiken van een positieve Return on Investment (ROI), waardoor een blijvende impact op de professionele groei van werknemers wordt gegarandeerd. Dit wordt op verschillende manieren bereikt, waaronder initiatieven op het gebied van competentiemanagement gericht op het bevorderen van de betrokkenheid van werknemers en het creëren van inhoud op maat door ervaren trainers.

Daarnaast maakt de implementatie van prestatiegerelateerde tools, gerichte trainingsinterventies mogelijk, waarbij leerdoelen worden afgestemd op de bedrijfsbehoeften. Door het verbeteren van vaardigheden en prestatiegroei via aangepaste leertrajecten, toont MRG haar toewijding aan het versterken van haar personeel en het stimuleren van duurzaam succes van de organisatie.

Spreek met een expert

Boek een meeting van 15 minuten om te bespreken hoe wij jullie kunnen helpen om de punten tussen de business en L&D te verbinden.

Vraag demo aan