Valamis & Duurzaamheid

De kernwaarden van Valamis zijn onder andere verantwoordelijkheid. We zijn vastbesloten om verantwoordelijk te handelen in alles wat we doen.

Wat betekent duurzaamheid voor Valamis?

Wij geloven dat de toekomst van werk en onze toekomst zelf afhankelijk is van duurzaam vooruitzien en dat leren ongetwijfeld een grote rol zal spelen om duurzaam te zijn.

De arbeidswereld verandert, en de transformatie van de werkplek vereist dat werknemers nieuwe vaardigheden aanleren om over te stappen op nieuwe zakelijke behoeften.

Bij Valamis zijn we van mening dat het wereldwijd gunstig is voor werkgevers, werknemers en de samenleving om het personeel bij te scholen, in plaats van dat werknemers ontslagen worden. Door een flexibele trainingsstructuur te bieden die een blended learning-ervaring combineert met voorspellende analyses, kunnen organisaties hun bestaande werknemers helpen proactief vaardigheden aan te nemen of snel te reageren op een bepaalde crisis door werknemers over te zetten naar nieuwe, impactvolle rollen.

Wij helpen bij het bouwen van meer duurzame & mensvriendelijke bedrijven en samenlevingen met de kracht van het leren.

Onze focuspunten op het gebied van duurzaamheid

Leren is van iedereen

Valamis maakt leren mogelijk en beschikbaar voor de medewerkers, netwerken en andere belanghebbende. We werken samen met onze klanten om de best mogelijke impact met leren te creëren. De medewerkers van Valamis geloven in leren en in de kracht van Valamis om het verschil te maken. Door mensen te helpen bij het leren, worden onze banen zinvol.

“Het idee om voor een bedrijf te werken dat geïnteresseerd is in menselijk potentieel, motiveert me enorm. - Ik wil in iets belangrijks geloven en een verschil maken in de wereld.”
- Een Valamis werknemer

Dematerialisatie & Emissie besparingen

Het fysieke leermateriaal van onze klanten wordt omgezet in digitale leerinhoud en het digitale materiaal kan worden geschaald om zoveel mensen te dienen als nodig is. Klanten van Valamis kunnen hun ecologische voetafdruk ook verkleinen door minder te reizen als gevolg van leren op afstand. Als SaaS-bedrijf is de grootste impact van Valamis op het milieu afkomstig van servers, zakenreizen en het energieverbruik op kantoor. We zijn vastbesloten om onze energie per klant in het jaar 2020 te verminderen en we zullen beginnen met het volgen van ons reis- en energieverbruik om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Duurzaam en menselijk werken en ondernemen

Door een schaalbaar leerplatform aan te bieden, helpt Valamis haar klanten om bedrijven en personeel op te bouwen die zijn ontworpen om zich aan te passen en veranderende omstandigheden te doorstaan. Datagestuurde oplossingen voor leren en ontwikkelen besparen tijd en middelen en helpen u zich te concentreren op wat belangrijk is. Als mensen leren, is de kans groter dat ze hun baan behouden. Valamis is een verantwoordelijke werkgever, en naast een eerlijke beloning, werktijden en eerlijk leiderschap, zorgt Valamis voor het welzijn van de medewerkers en biedt het veel voordelen en kansen om zich te ontwikkelen.

“De mensen maken het bedrijf. Alle mensen met wie ik contact heb gehad bij Valamis zijn getalenteerd, zorgzaam, klantgericht en vooral oprecht.”
- Een Valamis werknemer

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI)

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI)

Bij Valamis is het belangrijk dat alle werknemers gelijk worden behandeld, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid enz. Gelijkheid staat altijd achter onze acties met betrekking tot aanwervingen, aanwervingen, delegeren van taken, loopbaanontwikkeling, het bijwonen van opleidingen of evenementen, salaris of secundaire arbeidsvoorwaarden of het definiëren van de taken van de werknemers. Eens per jaar wordt een welzijns- en tevredenheidsonderzoek uitgevoerd en wordt de mening van de medewerkers gemeten.

Over het algemeen zijn de meeste werknemers in de IT-industrie mannen. We streven er actief naar om de verhouding tussen vrouwen en mannen in evenwicht te brengen door vrouwen aan te trekken en te rekruteren voor technische functies. Vrouwen en mannen worden gelijk betaald voor dezelfde baan en er zijn geen geslachtsspecifieke titels of rollen bij Valamis.

Twee van onze vier kernwaarden zijn verantwoordelijkheid en gemeenschapszin, en we werken samen met bedrijven die onze waarden delen. Ons leerplatform helpt om leren beschikbaar te maken voor iedereen, ongeacht de functie of locatie, waardoor leren inclusiever wordt. Leer gegevens helpen ervoor te zorgen dat iedereen die moet leren, het begrijpt.

Verantwoord gebruik van data en AI

Valamis zet zich in om op een transparante en verantwoorde manier gegevens te verzamelen, op te slaan, te verwerken, te analyseren en te delen. We moedigen onze partners aan om open te zijn over het gebruik van werknemersgegevens.

We zijn nog maar net begonnen.

December 2020 is ons startpunt voor meer systematisch en duurzaam denken. In het jaar 2021 zetten we ons in voor:

  • Samen met onze partners bouwen aan onze duurzaamheids roadmap
  • Meetwaarden vaststellen en beginnen met het meten van de milieu-impact die ons bedrijf heeft
  • De milieu-impact van het gebruik van Valamis zichtbaar maken terwijl de training wordt gedigitaliseerd
  • Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld door ons gedrukt materiaal in marketing te verminderen
  • We blijven ons inspannen om het welzijn van onze medewerkers te maximaliseren