Procter & Gamble

De balans vinden: P&G’s datagestuurde benadering van competentiemanagement met Valamis

Uitdaging

  • Het betrekken van lerenden binnen L&D-programma’s bij P&G stuitte op hindernissen, omdat werknemers zich zorgen maakten over wanneer ze tijd moesten besteden aan leren, waar ze zich op moesten richten en waar ze geschikte materialen vinden.

Oplossing

  • P&G gaf prioriteit aan het afstemmen van competentiemanagement op bedrijfsdoelstellingen om een duurzame leercultuur te cultiveren.
  • Ze zijn overgestapt van meerdere platforms naar een uniform leerplatform met Valamis, met behulp van een aanpak waarbij de lerende centraal staat en gebaseerd op Design Thinking.

Resultaten

  • De invoering van een datagestuurd, uniform leerplatform resulteerde in uitgebreide consolidatie van gegevens, verbeterde betrokkenheid van leerlingen en verbeterde toegankelijkheid van de leerinhoud.
  • Gepersonaliseerde leerpaden en ervaringen hebben het vertrouwen in de toepassing van vaardigheden verder vergroot.

Procter & Gamble (P&G), dat bekend staat om zijn strategische, datagestuurde benadering van zakendoen, is begonnen aan een transformatieve reis om het beheer van vaardigheden binnen zijn organisatie te verfijnen. Francesco Mantovani, P&G’s Global Learning Technologies and Innovation Leader, ziet deze reis als een belichaming van innovatie en strategische implementatie.

P&G erkent het belang van het effectief beheren van vaardigheden voor het bereiken van de doelstellingen van de organisatie en is de uitdaging aangegaan met een gerichte aanpak. Francesco Mantovani startte een onderzoek binnen P&G om inzicht te krijgen in de uitdagingen die werknemers ervaren bij leer- en ontwikkelingsprogramma’s (L&D). De bevindingen onthulden drie belangrijke uitdagingen: tijd vinden om te leren, bepalen waar je je op moet richten en de juiste materialen vinden. Dit zette P&G ertoe aan om de strategie voor competentiemanagement af te stemmen op de overkoepelende bedrijfsdoelen en zo een duurzame leercultuur te bevorderen.

De overgang van verspreide gegevens naar een uniform leerplatform was de volgende logische stap in de reis van P&G. Mantovani zag de noodzaak in van moderne technologie en een vooruitstrevend Learning Management System (LMS) om deze onderneming te ondersteunen. De toepassing van een leerlinggerichte aanpak, gebaseerd op Design Thinking, leidde P&G’s ontwikkeling van een leerplatform met veel mogelijkheden. Dit platform is bedoeld om de vaardigheidskloof te overbruggen door zich te richten op het vergroten van het vertrouwen in toegepaste vaardigheden in plaats van alleen op het verbeteren van vaardigheden.

Het streven van P&G om technologie en gegevens in te zetten voor strategische afstemming blijkt duidelijk uit de omarming van tools voor kunstmatige intelligentie (AI). Met de introductie van AI, zoals de CoursePT-assistent van Valamis, biedt P&G gepersonaliseerde leerpaden en interactieve ervaringen om haar werknemers te betrekken bij hun ontwikkelingstraject. Manto benadrukt de transformerende kracht van AI bij het bieden van persoonlijke begeleiding aan werknemers zonder de angst voor een oordeel, waardoor uiteindelijk het vertrouwen in de ontwikkeling van vaardigheden toeneemt.

De reis van P&G gaat echter verder dan alleen de toepassing van technologie. Mantovani benadrukt het belang om lerenden een integraal onderdeel van het proces te maken. Door individuele ambities af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie heeft P&G een leeromgeving gecreëerd die zowel persoonlijke als professionele groei ondersteunt. Deze aanpak komt niet alleen tegemoet aan de voorkeuren van de leerling, maar richt zich ook op bredere bedrijfsuitdagingen, wat leidt tot meer gerichte en effectieve leertrajecten.

Conclusie

P&G dient als een uitstekend wereldwijd voorbeeld voor organisaties die streven naar uitmuntendheid in competentiemanagement. Terwijl P&G doorgaat met het ontwikkelen van zijn L&D-strategieën, werpt Mantovani’s leidraad, gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring bij P&G, licht op de cruciale integratie van human resources en technologie bij het verbeteren van competentiemanagement. P&G toont de voordelen van effectief competentiemanagement in hun hele organisatie door middel van continu leren en aanpassen.

Spreek met een expert

Boek een meeting van 15 minuten om te bespreken hoe wij jullie kunnen helpen om de punten tussen de business en L&D te verbinden.

Vraag demo aan