• 08. tammikuuta, 2020

Kattava opas mikro-oppimiseen

Mikro-oppimisesta on tullut suosittu tapa kouluttaa työntekijöitä työn ohessa. Seuraavien kuukausien ajan julkaisemme mikro-oppimista käsittelevän mikrosarjan. Luvassa on lyhyitä mikrosisältöjä: mikro-oppimisen mitä, miten ja miksi. Tulemme myöhemmin julkaisemaan blogeihin perustuvan, kattavan mikro-oppimisen oppaan.

Mikro-oppimisen hyödyt syntyvät oppimiseen käytettävästä lyhyestä ajasta. Tämä blogisarja tarjoaa syvällisen katsauksen mikro-oppimiseen ja sen vaikuttavuuteen. Mikro-oppiminen on looginen vastaus nopeatempoisen yhteiskunnan ja oppimisen tehokkuuden vaatimuksiin:

 • Kuinka opit nopeammin?
 • Kuinka kerrytät lisää tietoa?
 • Kuinka kerrytät lisää tietoa pitkällä aikavälillä?
 • Kuinka opit ja säilytät juuri tarvittavan tiedon?
 • Kuinka opit, kerrytät osaamista ja siirrät osaamisesi uusiin haasteisiin?
 • Kuinka skaalaat ja hallitset oppimisen laatua silloin, kun kyseessä ovat erilaiset oppijat useassa eri paikassa, erilaisilla taustoilla ja motivaatiotekijöillä varustettuna?
 • Kuinka teet tämän kaiken samanaikaisesti?

1. Mitä mikro-oppiminen on?

2. Mikro-oppimisen mikrohistoria

3. Mitä eroa on mikro- ja makro-oppimisella?

4. Miksi videot ovat niin tehokkaita mikro-oppimisessa?

5. Mikro-oppiminen kuuluu kaikille

1. Mitä mikro-oppiminen on?

Jaetaanpa yhdyssana osiinsa:

Mikro Oppiminen

Hyvin pieni

Määrät ja vaihtelu vähäistä

Toiminta tai prosessi, jossa hankitaan tietoja tai taitoja opiskelemalla, harjoittelemalla, opetuksessa tai kokemuksen kautta

Tieto tai taito, joka hankitaan ohjauksen avulla tai opiskelemalla

Käyttäytymistaipumusten muuttuminen kokemusten (kuten ehdollistumiselle altistumisen) kautta

Muistijäljen aiheuttaminen opiskelemalla

Mikro-oppimisella on muitakin lempinimiä, mutta suomen kieleen vakiintuneita termejä ei ole vielä useita:

 • Oppimismoduulit
 • ”Chunks” ja ”Snacks” ovat paljon käytettyjä englannissa, samoin kuin
 • “Micro-elearning”
 • “short courses”
 • “Bites/Bite-sized learning”
 • “Bursts”
 • “Micro-content”
 • “Micromedia”

Mikro-oppimisen määritelmä:

Lyhyitä ja pieniä informaatioannoksia, joita käytetään tietyn oppimistulokseen saavuttamiseksi. Mikro-oppimisen kestoa ei ole määritelty tarkasti, mutta yleensä mikro-oppimissisällön käsittely vie 1–10 minuuttia.

Asiantuntijoiden 5 mikrositaattia mikro-oppimisesta

 1. “[Mikro-oppiminen] perustuu ajatukseen, jossa oppimissisältöä tuotetaan pieninä palasina, joihin oppijat pääsevät helposti käsiksi joustavien teknologioiden avulla ajankohdan tai muiden ehtojen mukaisesti, esimerkiksi taukojen aikana tai liikkeellä ollessa. (1)
 2. “Mikro-oppimissisältö on lyhyt ja kohdistettu välittömän tarpeen täyttämiseksi. Se on video, artikkeli, bloggaus, e-kirja, äänitiedosto tai muu sisältömuoto, joka on helposti indeksoitavissa ja löydettävissä. (2).
 3. “...asioita, joita voimme nopeasti lukea, katsella tai muuten käsitellä ja jotka vievät korkeintaan 10 minuuttia. Ne voivat olla videoita, bloggauksia tai joukko ohjaavia kysymyksiä, jotka auttavat meitä muuttamaan ajatteluamme. Tietoa etsivinä eläiminä käytämme tällaista materiaalia muutenkin jatkuvasti, ja useimmat uutispalvelut ja sosiaaliset verkostot tarjoavat nyt tällaista oppimista massiivisena, kuratoituna virtana.” (3).
 4. "Sillä ei ole väliä, viittaako oppiminen tiedon kertymiseen ja organisointiin, käyttäytymisen, asenteiden, arvojen, henkisten kykyjen, kognitiivisten rakenteiden, tunnereaktioiden, toimintamallien tai yhteiskunnallisten ulottuvuuksien muutokseen. Meillä on joka tapauksessa mahdollisuus tarkastella suoritusten enemmän tai vähemmän pysyvien muutosten mikro-. meso- ja makropuolia eri näkökulmista. (4).
 5. “Oppimista sisällöistä, joita käytetään lyhyissä pyrähdyksissä ja jotka ovat yksilölle oleellisia, toistetaan ajan myötä varmistamaan sen mielessä pysyminen ja kehittämään konseptuaalista ymmärtämistä” (52).

2. Mikro-oppimisen mikrohistoria

Olipa kerran maailma, jossa elettiin ilman tietokoneita, internetiä ja kännyköitä – ilman pääsyä tietoihin, jotka hautautuivat paperipinoihin. Tällainen on mikro-oppimisen yli kaksisataavuotinen historia:

1800-luku

Brittimatemaatikko Charles Babbage keksi analyyttisen koneen. Se oli ensimmäinen tietokone, joka muistutti nykyisiä tietokoneita. Babbage sovelsi koneeseen Jacquardin kutomakoneessa käytettyä teknologiaa (26)

1936

Alan Turing esitteli myös automaattisena koneena tunnetun universaalin Turingin koneen periaatteen. Turingia pidetään nykyaikaiseen tietokoneen isänä (27)

1960

Illinois’n yliopiston (UIUC) Donald L. Bitzer kehitti ensimmäisen oppimisalustan PLATOn (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) vuonna 1960. Sen lisäksi, että sitä käytettiin menestyksekkäästi opetusvälineenä, PLATOsta sai alkunsa myös yksi varhaisimmista verkkoyhteisöistä (5)

1982

Time-lehti nimesi tietokoneen ”Vuoden mieheksi” (6)

1989-1990

World Wide Web eli kotoisammin webbi sai alkunsa, kun brittitutkija Tim Berners-Lee kehitti HTML-kuvauskielen (Hypertext Markup Language) (7)

1991

Norjalainen NKI Distance Education Network kehitti EKKOn, ensimmäisen kattavilla ominaisuuksilla varustetun oppimisen hallintajärjestelmän (LMS, learning management system) (8)

1993

Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö NSF poisti internetin kaupallisen käytön rajoitukset. Näin koko maailmalle avautui pääsy nettiin. (9)

1996

Ensimmäinen puhelimen, faksin, kalenterin sähköpostin ja internetin taskukoossa tarjoava laite, Nokia 9000 Communicator, tuli myyntiin.

2005

Ensimmäinen mikro-oppimista käsittelevä konferenssi pidettiin Itävallassa (10)

2007

Apple julkaisi ensimmäisen iPhonen ja iTunes U:n (11)(12)
"Se on hämmästyttävä tapa saada lisää materiaalia elinikäisille oppijoille”, sanoi Applen iTunesin kansainvälisestä markkinoinnista vastaava johtaja Chris Bell.

2016

Webbiä käytetään ensimmäistä kertaa mobiilisti enemmän kuin pöytäkoneilta (13)

2020

Yhteiskunta on nopeatempoinen ja kaikki tapahtuu lennossa, “on-the-go”. Internet on mullistanut tapaamme ratkaista ongelmia. Mitä teet, kun olet kokoamassa Ikean pöytää, mutta et löydä ohjetta? Googlaat sen. Haluat tietää, miten New York Rangersin ottelu päättyi ja maalasiko Kaapo Kakko? Kysyt Alexalta. Haluat oppia espanjaa? Lataat Duolingo-sovelluksen ja opiskelet työmatkoilla. Mikro-opimme päivittäin. Kaikki on mahdollista, kun tietoa voi löytää ja hyödyntää vaivattomasti.

Historia jatkuu

3. Mitä eroa on mikro- ja makro-oppimisella?

  Makro-oppiminen Mikro-oppiminen
Mitä sanan alkuosa tarkoittaa? Makro - laaja, pitkä, pitkäaikainen, suuren mittakaavan Mikro - pieni, lyhyt, pikkuruisen mittakaavan
Mitä se on? Uuden taidon tai ymmärryksen tason saavuttamista. Käsitteiden selvittämistä, käytännön ongelmien ratkaisua.
Mikä on oppimisen toivottu lopputulos? Oppija haluaa uuden taidon tai syvemmän ymmärryksen tietystä käsitteestä. Oppija haluaa ratkaista tietyn ongelman.
Millaista sisältö on?
 • Laajoja moduuleja
 • Muodollisen oppimisen elementtejä
 • Monimutkaisia ongelmia
 • Oppiminen tapahtuu pidemmällä ajanjaksolla
 • Pieniä informaatioannoksia
 • Epämuodollisen oppimisen elementtejä
 • Yksinkertaisia ongelmia
 • Oppimista tarpeen mukaan, työn ohessa
Milloin se on työn kannalta tärkeää? Kun on ymmärrettävä työtä, ihmisiä, järjestelmiä, strategioita, alaa tai ympäristöä Kaikissa uravaiheissa, kun tarvitaan uusia informaatioannoksia jokapäiväisten ongelmien ratkaisemiseksi
Miten pitkään siinä menee? Tunteja tai päiviä Sekunnista 15 minuuttiin
Esimerkkejä

Kurssit, oppitunnit, MOOC-verkkokurssit

Herra Miyagi kouluttaa Karate Kidiä taistelulajien taitajaksi

Haluan oppia käyttämään Photoshoppia

Ensimmäisen kuukauden aikana ohjelmassa on perehdytystä ja säännöstenmukaisuuskoulutusta, että pääsisit alkuun.

Kävin espanjankielen kurssin ja opiskelin ulkomailla. Puhun nyt sujuvaa espanjaa.

Kurssikirjat

Videot, blogit, ohjeet

Karate Kid oppii: Wax on, wax off.

Haluan rajata kuvan

Katso tästä kahden minuutin videosta, miten työkone asennetaan.

Opin kysymään ‘missä vessa on’ espanjaksi.

Snapple-fakta

6 lisäesimerkkiä mikro-oppimisesta

1. Mikro-opasteet

Lyhyitä ja kohdistettuja hyvin kontekstuaalisia viestejä tai vinkkejä, jotka auttavat käyttäjää oppimaan.

Esimerkkejä:

 • virheilmoitukset
 • yhteydenottolomakkeen selitteet
 • sähköisen kaupan ohjeistukset

Google Driven työkaluvinkki kertoo, että asiakirjan jokainen muutos on tallennettu.
Google Driven työkaluvinkki kertoo, että asiakirjan jokainen muutos on tallennettu.

2. Mikro-oppimisvideot

Lyhyitä, tiettyyn aiheeseen tiukasti keskittyneitä videoita, jotka tähtäävät tiettyyn oppimistulokseen. Mikro-oppimisvideo voi olla joko itsenäinen tiedonjyvänen, jonka saa näppärästi napattua, tai osa pidempää oppimispolkua.

Esimerkkejä:

 • selitysvideot
 • lyhyet interaktiiviset videot
 • mikroluennot
 • animoidut videot
 • tekstivideot

Ted Talk -videot ovat mikroluentoja, joissa asiantuntija puhuu aiheestaan enintään 18 minuuttia
Ted Talk -videot ovat mikroluentoja, joissa asiantuntija puhuu aiheestaan enintään 18 minuuttia.

3. Mikro-oppimisen (mobiili)sovellukset

Jotka mahdollistavat mikro-oppimisen missä tahansa.

Esimerkkejä:

4. Mikrohaasteet ja pelit

Pisteytettyä oppimista, jossa hyvästä tuloksesta voi saada palkintoja, etuja, merkkejä, mainetta tai muita kannustimia.

Esimerkkejä:

 • kyselyt
 • äänestykset, opettelukortit
 • kysymykset ja vastaukset
 • simulaatiot
 • oppijoiden tallenteet kysymyksiin vastaamiseksi

5. Infografiikat

Infografiikat (usein symbolinomaisia, avainkohtiin ja numeerisiin arvoihin keskittyviä) ovat graafisia, visuaalisia esityksiä informaatiosta, datasta tai tiedosta.

Esimerkkejä:

 • tilastollinen infografiikka
 • informatiivinen infografiikka
 • aikajana
 • prosessigrafiikka
 • karttagrafiikka
 • vertaileva infografiikka
 • hierarkiagrafiikka
 • listagrafiikka

infographic example in microlearning

6. Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa voi harjoitella mikrobloggaamista, ja tilatusta sisältösyötteestä voi noukkia yksittäisiä tietoja. Sosiaalista mediaa voi hyödyntää käytäntöyhteisöjen toimintasyötteenä.

Esimerkkejä:
140 merkin pikku-uutisia sosiaalisessa mediassa.

 • Twitter
 • Wall Street Journal
 • LinkedIn
 • Reddit

4. Miksi videot ovat niin tehokkaita mikro-oppimisessa?

Video on monikanavainen media: se sallii sekä kuvan että äänen seuraamisen samanaikaisesti. Tätä kutsutaan myös kaksoiskoodauksen teoriaksi. Siinä informaation käsittelyn kuormitus jakautuu kahden kanavan kesken, mikä antaa enemmän mahdollisuuksia tiedon prosessoimiselle ja muistiin painamiselle. (15) Mikro-oppimisessa videot ovat lyhyitä, ja ne antavat aivojemme pitää tauon informaation käsittelemiseen. Näin työmuisti ei kuormitu yli kapasiteettinsa, mitä sanotaan myös kognitiiviseksi ylikuormittumiseksi. Video on suosittu väline tarinankerronnassa. Wistian tutkimuksen mukaan yleisö syventyy videoon sitä paremmin, mitä lyhyempi video on. Nämä seikat osoittavat, että lyhyet mikro-oppimisvideot ovat katsojan kannalta suotuisimpia.

Videot ovat suosittuja

Kaikkialle maailmaan Videoista tykätään Ihmiset suosivat videota & oppiminen on parempaa
Ensimmäinen video YouTubeen ladattiin vuonna 2005. Vuonna 2018 YouTube oli lokalisoitu jo 91 maahan ja käytettävissä 80 eri kielellä. (16) YouTubeen kirjautuu sisään lähes 2 miljardia käyttäjää kuukausittain. Joka päivä katsotaan miljardi tuntia YouTube-videoita - - Päivittäisiä näyttökertoja on siis useita miljardeja (16) Keskivertokäyttäjä viettää videoita tarjoavassa verkkosivustossa 88 prosenttia pidempään kuin sivustolla, jolla ei ole videoita (17). Visuaalisten elementtien lisääminen tekstiin lisäsi siirtovaikutusta 89 prosenttia (18)

Video on tarinankerronnan väline

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Ja videossa on 24–60 kuvaa sekunnissa. Niinpä minuutti videota vastaa 1,8 miljardia sanaa. (20) "Tarinat muistetaan jopa 22 kertaa paremmin kuin pelkät asiatiedot." (19) “Multimediaesitykset (kuten selostettu animaatio) johtavat todennäköisemmin merkitykselliseen oppimiseen kuin yksikanavaiset esitykset” (kuten staattiset PowerPoint-diat tai podcastin kaltainen äänitallenne), (21)

Mitä lyhyempi video, sitä paremmin siihen syvennytään


(22)

5. Mikro-oppiminen kuuluu kaikille

Millenniaalit, X- ja Y-sukupolvet sekä tulevat sukupolvet ovat kasvaneet matkapuhelimien ja internetin kanssa tiedonsaannin nopeaan tahtiin, joka todennäköisesti kasvaa jatkuvasti uusien innovaatioiden myötä.

Matkapuhelimen ja nopean internetin yhdistelmä on antanut elämän Snapchatille, Instagramille, Facebookille ja muille sosiaalisille verkostoille. Tiedon jakaminen ja data valuuttana sekä personalisoinnin välineenä on vaikuttanut synnyttämään "tietorikkaimman" sukupolven, jonka maailma on tähän mennessä nähnyt. Nämä sukupolvet tekee ainutlaatuisiksi myös halu oppia ja kehittyä.

Työvoiman tunteminen ja ymmärtäminen on tärkeää, koska vuonna 2019 millenniaaleja ennustetaan olevan pelkästään Yhdysvalloissa 73 miljoonaa. Tämä luku ohittaa “baby boomersit” eli sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat suurimpana elävänä aikuisten sukupolvena (25), ja vuoteen 2025 mennessä millenniaalien osuus on 75 prosenttia työvoimasta (24) Yhdysvalloissa.

Sukupolvien määritelmä

Halu ansaita ja oppia

Millenniaalit ovat koulutetumpia kuin mikään aiempi sukupolvi, mutta heidän taloudellinen asemansa on monimutkaisempi (25). Vuoden 2008 suurella taantumalla oli mielenkiintoisia vaikutuksia millenniaaleihin. Vaikka millenniaalit ovat koulutetumpia, heidän mediaanivelkansa oli huomattavasti suurempi (19 000 dollaria) kuin X-sukupolvella silloin kun he olivat nuoria (12 800 dollaria) Yhdysvalloissa.

Vaikka nuorilla aikuisilla ei ole yleensä vielä kertynyttä varallisuutta, millenniaaleilla on hieman vähemmän varallisuutta kuin suurilla ikäluokilla samassa iässä. Varallisuusero johtuu osittain velan määrän eroista sukupolvien välillä (25). Aikaisempiin sukupolviin verrattuna yhä useammilla millenniaaleilla on jäljellä opintovelkaa, ja velan määrä on yleensä suurempi (25).

On todennäköistä, että millenniaalien ja nuorempien sukupolvien taloudellinen tilanne kannustaa heitä oppimaan ja kehittymään, jotta he voivat kasvaa ihmisinä, ammatillisesti ja taloudellisesti.

Oppivat sukupolvet

Gallupin viimeisimmän "Kuinka millenniaalit haluavat työskennellä ja elää" -raportin mukaan 59 prosenttia millenniaaleista kertoo, että mahdollisuudet oppia ja kasvaa ovat heille erittäin tärkeitä työnhaussa (23). Verrattuna X-sukupolveen (44 prosenttia) ja suureen ikäluokkaan (41 prosenttia) ero on merkittävä (23).

Lisäksi, 87 prosenttia millenniaaleista arvioi ammatillisen kehittymisen ja urakehitysmahdollisuuksien olevan heille tärkeitä työssä. Muista ikäluokista samaa sanoo huomattavasti pienempi prosentti (69) (23).

Yritysten tulisi korostaa oppimis- ja kehittämisohjelmiaan potentiaalisten työntekijöiden houkuttelussa. Yritykset voisivat tuoda näkyvämmin esille erilaiset mahdollisuudet opiskella työn ohessa ja opiskeluun tarjottava tuki, työpaikoilla tapahtuvat koulutukset, mahdollisuudet suorittaa sertifiointeja, mahdollisuudet työtehtävien sisällä tapahtuvaan kehittymiseen, mahdollisuudet osallistua konferensseihin ja muihin ammatillisiin tapahtumiin, sekä muut oppimismahdollisuudet.

Lisäksi yritykset voisivat avata enemmän sitä, kuinka johtajat tukevat työntekijöitä heidän kehitystavoitteidensa saavuttamisessa. Kun potentiaaliset työntekijät puhuvat yrityksen rekrytoijille, haastattelijoille tai johtajille, he saisivat selkeän käsityksen siitä, millaisia jatkuvia kasvumahdollisuuksia organisaatio voi heille tarjota (23).

Enemmän tietoa, vähemmän aikaa

Millenniaaleilla ja nuoremmilla sukupolvilla on laajempi pääsy tietoihin ja enemmän tietoa käytettävissään kuin edeltävillä sukupolvilla. Tietoähky vaatii aikaa seuloa oleellista tietoa tai työkaluja, jotka auttavat sinua löytämään tarvitsemasi. Onneksi YouTuben kaltaiset kanavat ovat muokanneet hakualgoritmejaan ja pystyvät tarjoamaan oleellisia sisältösuosituksia, mikä on auttanut vauhdittamaan mikro-oppimista.

Itse asiassa, 70 prosenttia millenniaaleista jotka katsoivat YouTubea toissa vuonna katsoivat sitä oppiakseen tekemään jotain uutta (28). Opetusvideot ovat olleet niin menestyksekkäitä, että Google ilmoitti lokakuussa 2018 investoivansa 20 miljoonaa euroa YouTube Learning -aloitteeseen, jonka avulla videoiden tekijöille voidaan maksaa entistä enemmän koulutussisällöistä - ohjeista, luennoista ja erilaisia informatiivisista videoista (29).

Millenniaalit ovat tottuneet mikro-oppimiseen yhtenä keinona selviytyä rajallisesta ajasta ja rajattomista resursseista. Älypuhelimien nousu on merkittävästi myötävaikuttanut oppimissisällön saatavuuden parantumiseen missä tahansa ja milloin tahansa. Lisääntynyt tarve mikro-oppimiselle ei kuitenkaan tule täysin ilman haasteita.

Lähteet

1. The Design of MicroLearning Experiences: A Research Agenda

2. Learning in the Flow of Work

3. The Disruption of Digital Learning: Ten Things We Have Learned

4. Micro Learning and Narration Exploring possibilities of utilization of narrations and storytelling for the designing of "micro units" and didactical micro-learning arrangements (Hug 2005, p. 4).

5. PLATO - COMPUTER-BASED EDUCATION SYSTEM

6. TIME’s Machine of the Year, 30 Years Later

7. Remembering the Day the World Wide Web Was Born

8. The NKI Internet College: A review of 15 years delivery of 10,000 online courses

9. A Brief History of NSF and the Internet

10. Past Conferences: Microlearning

11. Apple Reinvents the Phone with iPhone

12. iTunes U comes to the iTunes Store

13. Mobile web browsing overtakes desktop for the first time

15. Repetition and dual coding in procedural multimedia presentations. Applied Cognitive Psychology, 22, 877-895

16. YouTube for Press

17. Using Video In Marketing: Why Wouldn't You?

18. Mayer, Richard E. Multimedia Learning. 2nd ed., Cambridge University Press, 2009.

19. Harnessing the Power of Stories

20. A Video Is Worth 1.8 Million Words

21. Why Your Company Should Create Microlearning Videos

22. Does Video Length Matter?

23. How Millennials Want to Work and Live

24. Big demands and high expectations: The Deloitte Millennial Survey

25. Millennial life: How young adulthood today compares with prior generations

26. Who Invented the Computer?

27. Alan Turing Biography: Computer Pioneer, Gay Icon

28. 3 ways digital video has upended shopping as we know it

29. YouTube is investing $20M in educational content, creators

52. Micro learning: advance or fantasy?

Tilaa sarjan seuraavat mikro-oppimisblogit suoraan sähköpostiisi täyttämällä alla oleva lomake.