• 22.4.2020

Näin sovellat verkkokauppaa L&D-strategiassasi

Verkkokauppa ja digitaalinen oppiminen ovat sangen uusia palveluita, jotka ovat kehittyneet nopeasti viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Verkkokauppa, joka tunnetaan myös sähköisenä kauppana ja nettikauppana, tarkoittaa verkossa suoritettavia kaupallisia transaktioita esimerkiksi verkkokaupoissa (yrityksiltä kuluttajille, B2C), yritysten välillä (B2B) vertaiskaupassa (C2C), ja niin edelleen. Verkkokauppa on kasvanut eksponentiaalisesti. Vaikka alkuvaiheen räjähdysmäinen kasvu on tasaantunut viime aikoina, verkkokaupan maailmanlaajuisen arvon odotetaan nousevaan vuonna 2020 4,2 biljoonaan dollariin 2,1 miljardin ostajan myötä. Arvon odotetaan kasvavan yli 6,5 biljoonaan vuonna 2023. (eMarketer).

Digitaalisten oppimiskokemusten näkökulmasta verkkokauppa voidaan nähdä työkaluna, jolla mahdollistetaan oppiminen myös oppimissisältöä ostamalla. Kaikki yritykset tai organisaatiot eivät tarvitse verkkokauppaominaisuutta, mutta se avaa joka tapauksessa hyvin mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Monet asiakkaamme ovat viime vuosina kertoneet tarvitsevansa tai vaativansa verkkokauppaominaisuutta. Niinpä viime vuonna aloimme kehittää verkkokauppaa Valamis-oppimisympäristöön. Mietimme aluksi, käyttäisimmekö kolmannen osapuolen verkkokauppapalvelua vai kehittäisimmekö oman. Päädyimme oman palvelun kehittämiseen, että voisimme tarjota oppijoillemme integroidun, luonnollisen käyttökokemuksen ja joustavuutta niin, että asiakkaiden erityistarpeet olisivat varmasti toteutettavissa.

Esimerkkejä verkkokaupasta käytännössä

Asiakkaamme esittelivät meille useita vaatimuksiltaan vaihtelevia käyttötapauksia, joissa verkkokaupasta oli hyötyä oppimisympäristölle monilla eri tavoilla. Kun olimme keränneet tietoja asiakkailtamme, teimme myös hieman “benchmarkkausta” ja tulimme siihen tulokseen, että verkkokaupan neljä tärkeintä käyttötapausta ovat.

1. Digitaalisen oppimissisällön myynti tai markkinointi oppimisympäristön asiakkaille, kumppaneille, ulkoisille käyttäjille tai opiskelijoille

Esimerkki 1: Yritys tarjoaa globaalisti koulutusta suuryrityksille. Bisnes toimii niin, että yritys solmii kumppanuuksia asiakkaidensa kanssa, ja tarjoaa koulutuksiaan vain näille kumppaneille. Huippuluokan koulutusliiketoimintaa huippuluokan asiakkaille. Asiakkaat voivat ostaa erilaisia oppimistuotteita, pienemmistä kokonaisuuksista aina täydelliseen oppimisohjelmaan. Yritys voi myös tarjota sisältöä aiemmista konferensseistaan tai tärkeitä presentaatioita oppimistuotteissaan.

Esimerkki 2: Yritys tarjoaa kaikille avointa SEO-koulutusta verkossa. Se on lokalisoinut tuotteensa, ja sen päämarkkina-alueita ovat Yhdysvallat ja Ruotsi. Kuka tahansa voi ostaa yrityksen oppimistuotteita luottokortilla. Yritys tarjoaa myös jäsenyyksiä, joiden puitteissa asiakkaat voivat ostaa pidemmän aikavälin koulutusta ja sparrausta.

2. Koulutustapahtumien ja -sertifikaattien myynti tai esittely oppimisympäristön asiakkaille, kumppaneille, ulkoisille käyttäjille tai opiskelijoille

Esimerkki: Osana liiketoimintaansa yritys kouluttaa jälleenmyyjiään, että ne voisivat maksimoida voittojaan. Yritys tarjoaa jälleenmyyjilleen verkkokoulutusta oppimisympäristössä. Tapahtumat ovat toinen tärkeä osa koulutusta. Yritys myy oppimisympäristössä pääsylippuja konferensseihin ja tapahtumiin. Oppimisympäristö mahdollistaa oppimateriaalien jakamisen ja verkkokeskustelun ennen ja jälkeen tapahtuman. Tämä voi jopa auttaa esittelemään osallistujille muita tulevia samankaltaisia tapahtumia. Yritys hyödyntää oppimisympäristöä myös muistuttaessaan asiakkaitaan uusimaan sertifikaattinsa ajoissa ja osallistumaan uusiin koulutuksiin. Loppukäyttäjän kokemus paranee, kun koulutustapahtumat, konferenssit ja presentaatiot ovat esillä ja tarjolla ostettavaksi verkossa, samassa ympäristössä.

3. Yrityksen tietämyksen ja osaamisen myyminen tai esittely

Esimerkki: Digitaalisen oppimisen myyminen ei ole yrityksen ydinliiketoimintaa vaan työkalu yrityksen profiilin nostamiseksi. Yrityksellä on myytävänä yksi tai muutama tuote, jotka esittelevät yrityksen asiantuntemusta tai ajatusjohtajuutta. Ne voivat olla kursseja, pääsylippuja tulevaan konferenssiin tai tallenne aiemmasta konferenssista. Kun sisältöä on niukasti ja se on eksklusiivista, se toimii yritysesittelynä ja tukee yrityksen varsinaista liiketoimintaa.

Suunniteltu vastaamaan asiakastarpeisiin

Käytyämme läpi nämä käyttötapaukset ja vaatimukset, jotka saimme olemassa olevilta asiakkailtamme, loimme konseptin siitä, mitä tarvittaisiin, miten se toimisi ja miltä se näyttäisi Valamiksessa. Kaksoistimantti-prosessimme auttoi näkemään suuret linjat ja ymmärtämään, mitä olisi tehtävä, että jo ensimmäinen versio toimisi varmasti asianmukaisesti.

Kuva: Medium

Kun päätimme, mitä ominaisuuksia verkkokaupallamme pitäisi olla, aloimme analysoida ja suunnitella niitä ominaisuuksia, joita kaikki asiakkaamme tarvitsisivat. Niitä olivat oppimistuotteiden hinnoittelu, alennukset, ostoskori, maksamisprosessi ja tilaushistoria. Muta koska asiakkaidemme liiketoimintamallit ja toimialat vaihtelevat, myös niiden sähköisen kaupankäynnin tarpeet ovat väistämättä erilaisia. Tarvitaan esimerkiksi erilaisia alennustyyppejä ja maksutapoja. Joissain tapauksissa oli valittava, mitkä ominaisuudet tarvitsisimme jo ensimmäiseen versioon, ja tehdä suunnitelma muiden ominaisuuksien tuomisesta myöhempiin versioihin. Lisäksi verkkokauppatiimimme kävi läpi teknistä toteutusta ja vaiheita, joita kehitystyön aloittaminen edellytti. Kuukausia kestäneen kehittämisen jälkeen tuomme nyt verkkokaupan osaksi Valamis-oppimisympäristö.

Verkkokauppa Valamiksessa

Valamiksen tulevassa julkaisuversiossa on mahdollista:

 1. Hinnoitella tuotteita
 2. Myöntää alennuksia
 3. Käyttää eri maksujenvälitysjärjestelmiä
 4. Maksaa luottokortilla tai laskulla
 5. Nähdä tilaushistoria ja tilausten yksityiskohdat
 6. Esitellä verkkokaupan valittuja oppimistuotteita
 7. Saada suosituksia verkkokaupan oppimistuotteista mielenkiinnon kohteiden ja käyttäjäprofiilin perusteella
 8. Lisätä tuotteita muistilistalle myöhemmin ostettavaksi

Miten se toimii? Katso videoltamme:

 1. Verkkokaupan tulevaisuus

  Ecommerce Platforms uskoo, että tänä vuonna verkkokaupat tulevat keskittymään personointiin ja asiakkaan sitouttamisen kehittämiseen sekä tekoälyyn ja chatbotteihin. Tulevina vuosina muun muassa seuraavien verkkokaupan toiminnallisuuksien kehittäminen jatkuu: mobiilikauppa, suora B2C, kaupan omien merkkien myynti, automaatio, puheohjattu ostaminen ja tekoälyn ominaisuudet (ShopifyBeeketing). Esimerkiksi koneoppimista voidaan hyödyntää ostokäyttäytymisen ennakoimisessa, vääristymien ehkäisemisessä ja oppimalla aiemmista virheistä niin sanotun HER-algoritmin (Hindsight Experience Replay avulla). Näin oppimiskokemus paranee entisestään.

  Sen lisäksi, että seuraamme viimeisimpiä trendejä ja pidämme oppimisympäristömme ajan tasalla uusimmilla teknologioilla, työskentelemme lisätäksemme verkkokauppamme ominaisuuksia lähitulevaisuudessa. Oppimistuotteet voi jatkossa hinnoitella eri valuutoilla, ja tulossa on myös mahdollisuus ostaa oppimisen etuseteleitä. Näihin kehitysaskeliin meitä inspiroivat asiakastarpeet, jotka ovat aina Valamiksen kehityssuunnitelmien perustana.

  Lähteet:

  1. Future of Ecommerce: 10 International Growth Trends (Updated 2020)
  2. 5 Future Ecommerce Trends of 2020
  3. What Is the Future of Ecommerce? 10 Insights on the Evolution of an Industry

Asiantuntija

Maaike Beenen

Product Manager, Valamis

Maaike Beenen työskentelee Product Managerina Valamiksella. Maaikella on 18 vuoden kokemus erilaisista suunnittelu- ja liiketoimintatehtävistä, ja Valamiksen tiimissä hän on ollut neljä vuotta. Hänen tavoitteenaan on luoda kestävä, helppokäyttöinen ja loistava tuote, jonka käytöstä asiakkaat nauttivat.