Personoi organisaation oppiminen ja saavuta parempia tuloksia

Tässä webinaarissa opit:

  • Mitä personoitu oppiminen tarkoittaa?
  • Kuinka oppimisprosessi personoidaan siten, että kukin oppija saa itselleen tärkeintä oppimateriaalia hänelle parhaiten sopivassa formaatissa?
  • Kuinka personoidun oppimisen avulla voidaan lyhentää oppimiseen käytettävää aikaa?
  • Kuinka tekoäly voi auttaa tekemään organisaation oppimisesta tehokkaampaa?

Kesto: 45 min
Kieli: Englanti

Asiantuntija

Juho Haapiainen
Instructional Designer
Juho Haapiainen liittyi Valamiksen riveihin Instructional Designer -työnimikkeellä vuonna 2016. Opettajakoulutuksensa puolesta hän tuo pedagogista näkökulmaa digitaalisten koulutusratkaisujen suunnitteluun, sekä kouluttaa asiakkaita käyttämään niitä. Juho on erityisen kiinnostunut oppijoiden mukautumisesta oppimisen digitalisaation tuomiin muutoksiin, sen johdosta muuttuviin tarpeisiin vastaamisesta, sekä aidosti yksilöllistä oppimista tukevien teknologioiden kehittämisestä ja hyödyntämisestä.