Valamis Product Buzz – CPD-pisteet

The banner Continuing Professional Development

Mitä uutta on tarjolla?

Olemme kehittäneet jatkuvan ammatillisen kehityksen (CPD, Continuous Professional Development) pisteytystoiminnon Valamis-oppimisratkaisuun.

Osana end-to-end-lähestymistapaamme oppimiseen tunnistamme, että pisteisiin perustuvien tavoitteiden kirjaaminen ja lisääminen on asiakkaille erittäin tärkeää. Uusi ratkaisumme on riittävän joustava käytettäväksi minkä tyyppisessä pisteytyksessä tahansa, ja se voidaan räätälöidä organisaatiosi tarpeisiin.

Oppimisen pisteytys – miksi se on tärkeää?

Pistetavoitteiden asettaminen auttaa oppijoita ymmärtämään, mitä heiltä vaaditaan, minkä ansiosta he voivat suunnitella oppimistaan paremmin. Sisältöjen etsimisen sijaan pisteet osoittavat selvästi, mitä voidaan saavuttaa ja mihin aikaa kannattaa käyttää, silloin kun sitä on rajallisesti. Tämä puolestaan kannustaa työntekijöitä itse-ohjautuvaan oppimiseen.

Jatkuva ammatillinen kehittyminen on tunnistettu tapa, jolla ammattilaiset voivat tallentaa ja kehittää oppimistoimintaansa. Se mittaa oppimista, jota ei voi aina suorittaa digitaalisella alustalla, olennaista ulkoista toimintaa, kuten työhön käytettyä aikaa, sekä opetusta ja mentorointia. Monille jatkuvan ammatillisen kehittymisen seuranta on ensisijaista silloin, kun oppiminen tapahtuu työnteon yhteydessä.

Useimmiten ihmiset seuraavat omaa jatkuvaa ammatillista kehittymistään itse oppimisalustaympäristön ulkopuolella, missä toiminta ei yhdisty muuhun oppimiseen. Joka alalla on omat kriteerinsä (tai nimityksensä) jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle, joten sama ratkaisu ei välttämättä sovi kaikille.

Pisteiden ansaitseminen, tallennus ja seuraaminen mahdollistavat sen, ettei pätevyyksiä koskaan jää huomaamatta eivätkä ne vanhene. Näin työntekijöiden taitoja voidaan kartuttaa jatkuvasti motivoivalla ja urakeskeisellä tavalla. GLINTin työntekijöiden hyvinvointiraportissa todetaan, että mahdollisuus oppia ja kasvaa on jatkuvasti nostettu hyvän työkulttuurin kantavista voimista tärkeimmäksi. Se motivoi henkilöstöä ja parantaa työntekijöiden sitoutumista. Kun tämä yhdistetään pelkoon siitä, että ammatillisen kehittymisen puute saattaa ajaa taitavat tekijät muualle, on selvää, että CPD-pisteiden ansaitseminen alustalla voimaannuttaa oppijat kehittymään nykyisessä työssään – tai haluamaansa tehtävää varten.

Miten tämä voi hyödyttää organisaatiotasi?

Oppimisen mittaaminen pisteiden avulla tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden luoda, seurata ja hallita työntekijöiden oppimistavoitteita sekä havainnollistaa tämän vaikutus yleiseen oppimisstrategiaan.

Määrää oppijoillesi koulutus- tai kehitystoimintaa Valamiksen oppimisalustalla ja määritä pisteitä osoittaaksesi selkeästi eri osa-alueiden painotukset:

Uusi pisteytystoimintomme* sisältää kattavan raportoinnin, jolla voit helposti seurata ja osoittaa, miten jatkuva ammatillinen oppiminen vaikuttaa organisaatioosi:

Mitä lisäarvoa Valamiksen CPD-pisteet tuovat oppimisekosysteemiisi?

  • määrittävät pisteytettävät tavoitteet tietylle ajanjaksolle
  • tekevät oppimisesta mitattavaa aina ulkoisista tehtävistä sisältöön saakka
  • havainnollistavat ja tukevat jatkuvaa ammatillista kehitystä
  • sopivat joustavasti kaikille aloille ja jatkuvan ammatillisen kehityksen tehtäville
  • oppijat voivat priorisoida oppimistaan
  • auttavat mittaamaan ja seuraamaan työntekijöiden oppimistavoitteita
  • täydellinen työkalu oppimisstrategiasi hallintaan.

Haluaisitko tietää lisää?

Jos haluat saada tietoa siitä, miten jatkuvan ammatillisen kehittymisen pistetyökaluamme voisi hyödyntää organisaatiossasi, tai kuulla lisää kehittymisen lukuisista hyödyistä, asiantuntevat oppimiskonsulttimme auttavat sinua. Ota yhteyttä ja ota henkilöstöllesi pisteet käyttöön.

*Huomaa, että kehitämme tuotettamme jatkuvasti, ja siksi jotkin ominaisuudet saattavat muuttua.