• Oppiminen ja kehittyminen
  • Suorituskyvyn johtaminen
  • Oppimisen vaikuttavuus
  • 03. maaliskuuta, 2020

Tee datan avulla perusteltuja päätöksiä osaamisen kehittämisessä – osa 2

Evidenssi – eOppimisen uusi “e”

Oppimisala rakastaa uusia hypetermejä, erityisesti aina uuden vuosikymmenen alkaessa. Muistan vielä, kun e-learning eli sähköinen oppiminen oli kuuminta hottia vuosituhannen vaihtuessa 20 vuotta sitten. Entinen työnantajani CBT Systems esitteli tämän uuden termin lokakuussa 1999 kuvaillakseen, miten internetin voima voitaisiin valjastaa oppimisen personointiin ja tekemään oppimisesta relevantimpaa, sosiaalisempaa, tuetumpaa sekä ajantasaisempaa kuin koskaan aikaisemmin.

Siihen aikaan teknologia, jolla tämän unelman täysi potentiaali olisi omaksuttavissa, oli harvassa. Niinpä termi e-learning alkoi pian viitata säännöstenmukaisuuteen (compliance), mikä merkitsi taantumista edeltävän vuosikymmenen klikkaa-hiirtä-jatkaaksesi–tyyppiseen tietokoneistettuun koulutukseen. Termin alku-e:n merkitys muuntui jännittävästä (exciting) tehokkaaseen (efficient). L&D keskittyi toteuttamaan yhtä tavoitetta – kustannussäästöjä!

Nyt, 20 vuotta myöhemmin, L&D-johtajat virittäytyvät e:n uusiin merkityksiin: kokemukseen (experience) ja vaivattomuuteen (ease)! Mietimme taas, kuinka tehdä oppimisesta entistä henkilökohtaisempaa, relevantimpaa ja ajantasaisempaa – tällä kertaa vain kutsumme sitä oppimiseksi työn ohessa! Nyt teknologia ei ole pelkästään kypsynyt tarvittavalle tasolle, vaan se myös ohjaa sekä suuntaumistamme että odotuksiamme.

Data – hyödyt ja haasteet

Data on meitä kaikkialla ympäröivän teknologian yksi selvimmistä eduista. L&D:llä on käytettävänään yltäkylläisesti uusia tietoja ja tilastoja analyyseihin, joiden avulla voimme mukauttaa ja kehittää toimintaamme. Ei ole mitenkään yllättävää, että analytiikka on ensimmäistä kertaa ykkösenä Donald Taylorin 2020 Global Sentiment Survey -kyselyssä.

Data tuo muassaan myös haasteita.

Kurkkasimme näihin haasteisiin jo tämän blogikirjoituksen ensimmäisessä osassa. Saimme selville, että datan potentiaalista huolimatta L&D-johtajilla on vaikeuksia päästä käsiksi tarvitsemaansa dataan, he eivät usein luota saatavilla olevaan dataan ja he kokivat, että heidän oma organisaationsa ei tue heitä keräämään ja hyödyntämään dataa. Mikä tärkeintä, 46 prosenttia L&D:n mainitsemista haasteista juonsi juurensa riittämättömään itseluottamukseen, mikä vaikeutti datan tulkintaa ja soveltamista käsillä olevan ongelman ratkaisemiseksi.

Tunnista ongelma

Datasta alkaa saada selkoa vasta sitten, kun se on pantu töihin ongelman ratkaisemiseksi.

Mitä haluamme kehittää datan avulla? Haluammeko osoittaa jotain? Kumota jotain? Oma uteliaisuutemme on lähtökohta datan tehokkaalle hyödyntämiselle. Dataan liittyvät haasteet johtuvat usein siitä, että lähestymme ongelmaa väärästä suunnasta.

Oikeat kysymykset voivat auttaa ongelman hahmottamisessa. Ne auttavat purkamaan haasteemme pienempiin ratkaistaviin osiin.

Tunnista ongelma

Kun olemme täsmentäneet ongelmamme ratkaisemiseksi esitettävää kysymystä, vastuksen löytämiseksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja.

Voimme mennä virran mukana – mikä on kuuminta hottia juuri nyt? Voimme luottaa vaistoihimme – myös niihin kuuluvine intuitioineen ja ennakkoasenteineen. Voimme ammentaa kokemuksistanne – sekä hyvässä että pahassa. Voimme etsiä riippumatonta tutkimusta aiheesta – tai tehdä oman tutkimuksen. Voimme tutkia dataa itse!

On selvää, että pelkkä data ei riitä ongelman ratkaisemiseen. Niinpä on keskityttävä datan ohella oppimisen uuteen e-kirjaimeen – evidenssiin eli todisteisiin.

Evidenssi – oppimisen uusi e

Todisteita ovat määritelmän mukaan ‘käytettävissä olevat tosiasiat tai informaatio, jotka osoittavat uskomuksen tai väitteen todeksi tai paikkansapitäväksi’. Todisteet auttavat paitsi saamaan datasta tolkkua, myös hallitsemaan sen voimaa!

Centre of Evidence Based Managementin nerokkaan väen mukaan ”todistepohjaisen toimintatavan perusideana on, että onnistuneiden päätösten pitäisi perustua kriittisen ajattelun ja parhaiden mahdollisten todisteiden yhdistelmään.”1

Todisteita saa heidän mukaansa lukuisista eri lähteistä –

  • Tieteelliset tutkimuksetWill Thalhiemer, Patti Shank ja Mirjam Neelam tekevät arvokasta työtä kuratoimalla L&D-yhteisön kannalta relevantteja tutkimuksia.
  • Oma organisaatiosi – sen oppimis- ja liiketoimintadata sekä hiljainen tieto avaavat aivan erityisen näkökulman kysymykseesi.
  • Ammattilaisten näkemykset – ammattimainen kokemus ja asiantuntijatieto, joka hioutuu jatkuvan pohdiskelun ja asialle omistautumisen myötä, on arvokas todisteiden lähde.
  • Sidosryhmien arvot ja haasteet – Sidosryhmien arvot ja haasteet tarjoavat sinulle kontekstin jonka avulla pystyt paremmin muotoilemaan menestykselle suotuisan ympäristön.

Kaikki nämä lähteet tarjoavat oman näkökulmansa käsillä olevaan ongelmaan. Niiden vahvuus ja voima syntyy niiden yhdistämisestä todistepohjaksi, joka edesauttaa pääsemistä fiksumpiin päätöksin ja tuottavampiin keskusteluihin.

L&D joutuu tekemään lukuisia päätöksiä ja vastaamaan moniin kysymyksiin työn nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. Tämän takia evidenssistä on tultava oppimisen uusi e!

Todisteet kasvattavat uskallusta – kun luotamme itseemme enemmän, teemme parempia päätöksiä, vähennämme riskejä entistä useammin, olemme luovempia ja haastamme nykytilannetta entistä herkemmin.

Todisteet myös avaavat uusia ovia – ne mahdollistavat uusia keskusteluja johtajien ja budjettivastaavien kanssa, uusia mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen ja uusia suhteita muutoksen mahdollistamiseen.

Mitä todisteita Sinä voisit alkaa hyödyntää jo tänään?


  1. What Is Evidence-Based Management?

Asiantuntija

Laura Overton

Laura Overton

Learning Analyst, Speaker, Author, Facilitator, Researcher

Laura Overton on palkittu oppimisanalyytikko. Hän on omistautunut etsimään ja jakamaan käytäntöjä oppimisinnovaatioissa, jotka tuottavat arvoa liiketoiminnalle. Laura on julkaissut 40 raporttia ja satoja artikkeleita aiheesta, ja hänellä on 30 vuoden käytännön kokemus oppimisdatan kanssa työskentelystä. Perustamansa analytiikkajärjestö Towards Maturityn myötä hän johti 15 vuoden tutkimusta (2004-2019) ja keräsi tietoa tuhansilta oppimisen asiantuntijoilta ja työntekijöiltä tavoitteenaan löytää oppimisstrategiat, jotka johtavat menestykseen liiketoiminnassa.

Käytä dataa oppimisen vauhdittamiseen

Lataa työkirja ja ota haltuun oppimisdatan käsite ja käyttötavat! Saat myös käytännön työkalun avuksi oppimisdatan käytön suunnitteluun.