• 21.1.2020

Kuinka valita oppimisalusta – hypetermeistä huolimatta?

“Venyttäisin rajoja, ponnistelisin väsymättä ja ajattelisin laatikon ulkopuolella löytääkseni johtavan win-win-ratkaisun hypetermien ylikäyttöön.” — Dan Reynoldsin sarjakuva

Hypetermit ja ammattislangi vaivaavat oppimisteknologian markkinoita. Erilaisia teknologioita on tarjolla roppakaupalla, tuotteiden ominaisuuksista puhumattakaan. Kaiken tämän lopputuloksena on hämmentynyt ostaja.

Ammattislangi voi olla erikoistuneen ryhmän täsmällinen ja tehokas viestinnän väline, kokonaan oma kielensä – tai käsittämätöntä potaskaa.

Miten voimme auttaa ostajia evaluoimaan eri ratkaisuja ja valitsemaan organisaatiolleen sopivimman ratkaisun, kun markkinoilla on niin paljon kuhinaa ja pöhinää? Katsotaan ensimmäiseksi, mitä alan muotisanat oikeasti tarkoittavat. Jos olet hankkimassa oppimisteknologiaa, törmäät mitä todennäköisimmin näihin hypetermeihin ja aiheisiin:

Organisaationa, joka viestii oppimisteknologiasta, emme tietenkään voi vältellä kaikkia alallemme iskostuneita sanoja, kun kuvailemme ratkaisujen toiminnallisuutta. Joskus nämä sanat vain ovat kuvaavimpia ilmaisuja inhimillisessä kielessä. Joskus vain on välttämätöntä käyttää niitä. Suurimpana haasteena on, että joskus näitä sanoja käytetään liikaa tai määritellään epäjohdonmukaisesti tyypillisesti liioittelemaan ratkaisun arvoa, mikä voi olla hämmentävää.

Tapa, jolla ratkaisuja ja toiminnallisuutta kuvaillaan, ei ole ainoa asia, joka ymmärretään väärin. Markkinoilla on roppakaupalla erilaisia ratkaisuja, joiden ympäristöillä on erilaisia nimiä. Niiden erottaminen toisistaan on vaikeaa.

Kuinka selviytyä ammattislangista ja runsaudenpulasta

Päätöksen tekeminen on vaikeaa, kun tarjolla on paljon vaihtoehtoja. Tätä psykologista, kognitiivista prosessia kutsutaan runsaudenpulaksi.

Koettuun runsaudenpulaan vaikuttavat lukuisat eri tekijät, kuten muun muassa vaihtoehtojen määrä ja ominaisuudet, aikarajoitteet, päätöksen vastuullisuus, vaihtoehtojen vertailtavuus ja toisiaan täydentävyys sekä häilyvät mieltymykset (Chernev et al., 2015).

Runsaudenpula + ylisuuret lupaukset = Ostaja parka

Runsaudenpula oppimisteknologian ostoprosessissa voi johtaa sellaisen ratkaisun valintaan, joka ei ratkaise organisaation yksilöllisiä haasteita eikä tarjoa sellaista mitattavaa arvoa, joka olisi investointikustannuksia suurempi.

Ostajia on vastassa oikea vaihtoehtojen meri, jossa ominaisuudet ovat samankaltaisia, terminologia sekavaa ja höttöistä, eikä rationaalisen päätöksen tekeminen ole mahdollista.

Selviytyäkseen tästä sopasta on keskityttävä juuri niiden haasteiden ratkaisemiseen, jotka ostajaa kohtaavat, sekä niihin tavoitteisiin, jotka oma organisaatio on asettanut. Kuulostaa helpolta, mutta on kaikkea muuta.

L&D:n suurimmat haasteet

Kun kävimme läpi satoja vastauksia henkilöiltä, jotka etsivät oppimisratkaisua, havaitsimme, että oppimisympäristöä hankkimassa olevien organisaatioiden merkittävimmät haasteet voi jakaa viiteen pääryhmään:

Yksinkertainen / kaikki tarvittava samassa -ratkaisu puuttuu

 • Liian monta eri järjestelmää; lukuisia LMS-järjestelmiä ja erilaisia sisältökirjastoja.
 • Liian monta oppimissisältölähdettä.
 • Sisällöt ovat hajallaan, joten tarvitaan alusta niitä yhdistämään ja oppimisen seurantaan.
 • Toisistaan poikkeavat prosessit ja monimutkaisuus, kun toimitaan lukuisten eri toimittajien kanssa.
 • Ei keskitettyä alustaa agenttien ja asiakkaiden kouluttamiseen.
 • Joustamattomuus integraatioissa.
 • Ei yhtä tiettyä oppimisen lähdettä liiketoiminnassa.
 • Ei ole työkalua, jolla kaikki tarvittava fasilitointi onnistuisi.

Huono käyttökokemus (ylläpidon ja/tai käyttäjien kannalta)

 • Oppijan käyttökokemus on kehno.
 • Ylläpidon heikko käyttökokemus.
 • Ylläpito on vaikeaa.
 • Käyttöliittymä on vanhentunut/vanha.
 • Hajanaiset työnkulut.
 • Oppijoiden on vaikea löytää tarvitsemaansa, kun yritys kasvaa.
 • Oppijoiden kouluttamiseen menee liikaa aikaa. Tarvitaan nopeampi/helpompi tapa.
 • Tarvitaan mahdollisuus mikro-oppimiseen, jolloin koulutus onnistuu nopeasti, ajasta ja paikasta riippumattomasti, myös mobiililaitteilla.
 • Käyttöönotto vähäistä etenkin kenttätyöntekijöillä, jotka tarvitsevat mobiiliystävällistä käyttöliittymää.
 • Lukuisia itse tehtyjä järjestelmiä erilaisia koulutuksia varten.
 • Paljon erilaisia ryhmiä, jotka tarvitsevat koulutusta: Ulkoiset ja sisäiset tiimit: osaamisen kehittäminen ja vaatimustenmukaisuus.
 • Verkkokauppa – koulutusten myyminen asiakkaille.
 • Tarve fasilitoida pidempiä oppimispolkuja (ts. kuusiviikkoinen perehdytysohjelma) niin, että niitä on todella helppo seurata / matalan kynnyksen tapa oppijoille.
 • Tarvitaan pehmeiden taitojen ja säännöstenmukaisuuskoulutusta (compliance).
 • ”Kömpelö yritysalusta”.
 • Oppimiskokemus nykyisellä alustalla ei ole hyvä, minkä vuoksi henkilöstö ei ole kiinnostunut.
 • Ei personointia.
 • Vaikeata ottaa huomioon kaikkia käyttäjäryhmiä. Nykyinen järjestelmä ei ole suunniteltu etätyöntekijöitä varten, ja on tarve sähköistää. Nyt se on 90-prosenttisesti kasvokkain tapahtuvaa. Työntekijät ovat maantieteellisesti hajallaan.
 • Kaikki koulutus on luokkahuonemuotoista, joten työntekijöiden on matkustettava koulutukseen paikan päälle.
 • Ei oppimisstruktuuria.
 • Tehtävät helppo luovuttaa.
 • Tekniset vaikeudet.
 • Mukana paljon käsityötä.
 • Dokumenttien tallentamiseen ei ole mahdollisuutta.
 • LMS:stä puuttuu perustoiminnallisuuksia.
 • Brändäys puuttuu.
 • Tarvitaan paremmin yhdistettyjä oppimistyökaluja.
 • Vanhanaikaiset järjestelmät.
 • Oppimateriaalien toimittaminen PowerPoint-muodossa.
 • Käyttäjät saattavat vieroksua teknologiaa ja osata englantia huonosti. Oppituntien kieliversioita tarvitaan.
 • Kaikki oppimateriaalit ovat alkaneet näyttää samalta.
 • Tarvitaan vakaa ratkaisu.
 • Riippuvaisuus luokkahuonemuotoisesta koulutuksesta, joka ei jousta, ei verkkokoulutusta, ei mitattavissa.
 • Tuki karmivan huonoa.

Vaikutuksien mittaaminen ei mahdollista (raportointi/seuranta/analytiikka)

 • Ei saada tarvittavaa dataa irti.
 • Ei raportointia.
 • Ei mittareita/analytiikkaa.
 • Ei tapaa selvittää vahvuuksia ja heikkouksia tiimeissä.
 • Ei mahdollisuutta mitata.
 • Tarvitaan koulutusta ja kompetenssien hallintaa – oltava säännöstenmukainen ja kohennettava sekä lisättävä tietotaitoa tehokkaasti.
 • Verkkosisällöt eivät ole järjestelmässä seurattavissa, joten oppijat eivät voi tarkkailla omatahtisen oppimisen etenemistä.
 • Tällä hetkellä kaikki oppiminen on sessiopohjaista, ja kenenkään oppimista ei voida mitenkään seurata.
 • Myyjä on luvannut liikoja.
 • Tarve vastata säännöstenmukaisuuden vaatimuksiin.
 • Kehnot raportointiominaisuudet, oppijoilta pyydetään palautetta nyt manuaalisesti.
 • Emme saa LMS:stä ulos tarpeeksi paikkansapitävää dataa.
 • Vakavia puutteita raportointiominaisuuksissa.

Kustannukset & aikataulu

 • Henkilökohtaiseen koulutukseen käytetään runsaasti aikaa. Paljon voitaisiin tehdä verkossa/omatahtisesti. Halutaan siirtyä omatahtisempaan, joustavaan ympäristöön, joka pystyy toimittamaan oikeat tiedot oikeille henkilöille.
 • korkeat kustannukset – LMS:n lisäksi maksetaan sisällön hosting-palvelusta.
 • Tällä hetkellä suurin osa koulutuksesta on henkilökohtaista, mikä on äärimmäisen kallista ja aikaa vievää, koska oppijat ovat hajallaan eri puolilla maailmaa.
 • Halutaan olla tehokkaampia ajan ja rahan säästämiseksi.
 • Vähän L&D-henkilöstöä.
 • Pitkä perehdytysaika = kallista.
 • Liian pieni budjetti.
 • Työntekijöiden tietämyksessä puutteita – Työntekijöiden pysyvyys alhaisella tasolla.

Skaalautuvuus

 • Ei skaalaudu – koulutussessioiden määrän lisäämiseksi tarvitaan enemmän kouluttajia.
 • Joustavuus yleensä ottaen heikkoa.
 • Sähköisen oppimisen nykyinen jakelumalli ei skaalaudu.
 • Organisaatiosta puuttuvat datatiedeteknologioiden käyttöönottoon tarvittava osaaminen ja asiantuntijat.
 • Oppimisympäristön tarjoaja joutui yrityskaupan kohteeksi, asiat ovat nyt muuttuneet.

Lisäksi, kyselyssämme, johon saimme kaikkiaan 2112 vastausta yli 20 eri toimialalta kaikista työrooleista (uraansa vasta aloittavista työntekijöistä aina ylimpiin johtajiin) Yhdysvalloissa, Suomessa ja Saksassa, selvisi, että oppimisen ja kehittymisen kolme suurinta haastetta ovat:

 1. Ajan puute
 2. Rahan puute
 3. Oikeiden työkalujen puute

Jos analysoimme tätä dataa rinta rinnan, voimme yhdistää löydökset seuraavasti:

Markkinoilla tarvitaan ratkaisua, joka tarjoaa oikeat työkalut oppimisympäristöinvestoinnin seuraamiseen, mittaamiseen ja sen positiivisen tuottoarvon todistamiseen.

Kuinka löytää oikea oppimisratkaisu?

Kuten Theodore Levitt on sanonut: ”Ihmiset eivät halua ostaa neljännestuuman poraa, vaan neljännestuuman reiän!”

Oppimisteknologian alalla on satoja neljännestuuman poria. Mutta voiko niillä oikeasti porata neljännestuuman reiän?

Oppimisympäristöt ovat kuitenkin monimutkaisempia ratkaisuja monimutkaisempiin ongelmiin; oppimisympäristöt ovat pikemminkin oppimisen työkalupakkeja, joissa on paljon työkaluja oppimisen luomiseen, esittämiseen ja hallintaan. On kaksi syytä siihen, miksi markkinoista on tullut ostajien kannalta sekava: Oppimisympäristöjen kompleksisuus ja markkinatarpeiden nopea muutosvauhti.

4 nopeaa vinkkiä oikean ratkaisun löytämiseen

 1. Keskity haasteisiisi tai (mitattaviin) tavoitteisiisi, jotka haluat saavuttaa
 2. Selvitä itsellesi, miksi näiden haasteiden ratkaiseminen tai tavoitteiden saavuttaminen auttaa liiketoimintaasi
 3. Käy hypetermit läpi perinpohjaisesti ja evaluoi oppimisratkaisut sen mukaan, miten niiden todistettu* kyvykkyys auttaa saavuttamaan kohdat 1 ja 2
 4. Valitse joustava toimittaja, joka kasvaa mukanasi, koska kaikki tulevaisuuden ongelmat eivät ole vielä tänään tiedossa.

Hypen tuolla puolen: Digitaalisen oppimisen realiteetit

Webinaari-vieraaksemme saapuu Fosway Groupin tutkimusjohtaja David Perring ja käymme läpi 2020 Digital Learning Realities -tutkimuksen uunituoreita tuloksia. Mitkä teknologiat oikeasti toimivat L&D:ssä, entä mitkä ovat hypeä? Entäpä mitä uutta organisaatiot ovat tuoneet oppimisen ekosysteemeihinsä – ja millä menestyksellä?

Asiantuntija

Katy Roby Peters on Valamiksen Pohjois-Amerikan toimintojen entinen markkinointipäällikkö. Katy on työskennellyt markkinoinnin ja PR:n parissa useilla aloilla. Esimerkkejä projekteista, joissa hän on työskennellyt, ovat Clinton Global Initiative, Clinton Foundation, Protect Our Defenders ja Boomer Venture Summit. Hänen työtään on esitelty Forbesissa, TrainingIndustry, Inc:ssä ja useissa muissa korkean profiilin lähteissä. Katy on suorittanut MBA-tutkinnon Saint Mary's Collegesta Kaliforniassa ja on tällä hetkellä Valamis-mentorointiohjelmassa, jossa hän opiskelee lisää datatieteitä mentorinsa Antti Kuivalaisen kanssa.