• 8.5.2017

Maksimoi aivojesi luovan puolen käyttö – saat upeita tuloksia

Mitä jos yrityksenne voisi varmistaa, että jokainen työntekijä oppii uusia taitoja mahdollisimman tehokkaasti? Luova ongelmanratkaisukulttuuri on ratkaisu, joka saa luovuuden pulppuamaan ja yrityksen tehokkuuden kasvamaan. NASAn astronautti ja tutkija Charles Camarda kertoo, miten se onnistuu.

Olen 22-vuotisen tutkijanurani aikana huomannut, että aivojen luovan puolen käyttö on tärkeä osa ”mahdottomiksi” luokiteltujen ongelmien ratkaisemista. Olen usein nähnyt, miten ”mahdottomia” ongelmia on ratkaistu uudenlaisen ajattelun ja yhteistyön avulla. Se on motivoinut minua opettamaan insinöörejä ja opiskelijoita ratkaisemaan aidosti monimutkaisia ”mahdottomia ongelmia”, joita itse kutsun ”eeppisiksi haasteiksi”.

Meillä kaikilla on synnynnäinen kyky kehittää innovatiivisia ratkaisuja. Oma ympäristömme määrittää vahvasti sen, rohkaistummeko käyttämään tätä kykyä.

Älä anna pelon estää

Epic Challenge -koulutusohjelmassa olemme luoneet turvallisen ympäristön ja kulttuurin, jossa opiskelijat voivat kokeilla ja käyttää aivojensa luovaa puolta eeppisten haasteiden ratkaisemiseen. Opetamme opiskelijoita yrittämään kerta toisensa jälkeen, ilman epäonnistumisen pelkoa. On tärkeää saada lupa epäonnistumiseen, koska epäonnistuminen on loppujen lopuksi paras tapa oppia uusia asioita. Tätä samaa kulttuuria voidaan soveltaa oppimisen parantamiseen myös yritysmaailmassa.

Luovaan ongelmanratkaisuun kannustava ympäristö voi olla joko fyysinen tai virtuaalinen.

On tärkeää tehdä yhteistyötä fyysisesti siihen soveltuvassa tilassa, jossa voi rakentaa luottamusta ja kehittää suhteita.  Digitalisaatio on kuitenkin se seikka, joka voi nostaa ongelmanratkaisun seuraavalle tasolle lisätyn todellisuuden ja joukkoistamisen avulla. Joukkoistamisessa on mahdollista esittää kysymys koko maailmalle ja saada välittömästi tuhansia ideoita ihmisiltä, joilla on erilaiset taustat ja osaamisalueet. Lisätyn todellisuuden avulla ihmiset voivat toimia ympäristössään uusilla tavoilla.

Eikö kuulostakin aika hyvältä? Miksi sitten kaikki suuryritykset eivät hyödynnä digitalisaatiota ja luovaa ongelmanratkaisua? Pelkokerroin kasvaa liian suureksi. Ihmiset lähestyvät uusia asioita varovaisesti ja pitävät kiinni vanhoista, vakiintuneista ajattelu- ja toimintatavoistaan.

Tehokas ja tuloksellinen oppiminen säästää aikaa ja rahaa

Kasvaessaan yritykset usein menettävät ajan myötä kykynsä olla luovia ja ketteriä. Monet startup-yritykset pyrkivät hyötymään tällaisista tilanteista. Ne eivät pelkää riskien ottamista, joten ne ratkaisevat mahdottomia ongelmia ja luovat innovatiivisia ratkaisuja nopeasti ja tehokkaasti. Luova ongelmanratkaisu voi auttaa kaikenkokoisia ja eri kasvuvaiheissa olevia yrityksiä juurruttamaan luovuuden ja innovatiivisuuden osaksi jokapäiväistä ongelmanratkaisua ja työskentelyä.

Tehokkaiden oppimisjärjestelmien suunnittelu voi olla tärkeässä asemassa, kun yrityksissä pyritään ottamaan käyttöön luovaan ongelmanratkaisuun kannustavaa kulttuuria. Se maksaa itsensä takaisin sekä parantamalla työmotivaatiota että varmistamalla yrityksen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden, sillä sen avulla yritys voi toimia ketterästi ja mukautua alati muuttuvan ekosysteemin tarpeisiin.

Luovaa ongelmanratkaisua ja digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntävät yritykset säästävät huimasti aikaa ja rahaa, koska kaikki työntekijät ovat tehtäviensä tasalla mukautetun oppimisen ansiosta.

Mukautettu oppiminen mahdollistetaan digitaalisten oppimisjärjestelmien ja luovan ongelmanratkaisukulttuurin avulla. Se avaa ihmisille aivan uusia mahdollisuuksia menestymiseen.

Dr. Charles Camarda
NASAn astronautti ja innovaatiotoiminnasta vastaava johtava asiantuntija

Asiantuntija

Tohtori Charles Camarda

NASAn astronautti, Senior Advisor for Engineering Development, NASA Langley Research Center