• Ohjelmistorobotiikka (RPA)
  • Suorituskyvyn johtaminen
  • 23. helmikuuta, 2017

Tehoa ja laatua suorituskyvyn johtamiseen edistyneellä suunnittelu- ja ennustamisratkaisulla

FOPM, eli Financial and Operational Performance Management, siis suomen kiellellä tutummin suorituskyvyn johtaminen on aiheena kestosuosikki talousjohdon piirissä. Toissavuoden muotisana oli big data, viimevuonna IoT ja Ohjelmistorobotiikka (RPA) kapusivat otsikoihin, ja nyt vuoden 2017 kuumaksi perunaksi näyttää nousevan keinoäly. FOPM taas nauttii vuodesta toiseen liiketoiminnan ylimmän johdon huomiota, eikä syyttä. Onhan talousjohdon yksi tärkeimpiä tavoitteita varmistaa, että yrityksen suorituskyky riittää vision toteuttamiseen kannattavasti.

Suunnittelua, ennustamista, ja mittarointia

Suorituskyvyn johtamisella tarkoitetaan toimintatapoja, mittareita, prosesseja, ja tietojärjestelmiä, joilla strategia toimeenpannaan ja tehdään mitattavaksi. Suorituskykyä johdetaan yhdistämällä useampi kyvykkyys, joista keskeisimpiä ovat suunnittelu ja ennustaminen, sekä mittarointi. Ennuste on yrityksen näkemys tulevaisuuden tulovirroista ja menoista. Ennusteet voidaan kerätä suureltakin joukolta keskijohtoa. Suunnitteluprosessissa taas dokumentoidaan tarvittavat askelmerkit näiden tulovirtojen realisoimiseksi. Ennusteiden ja suunnitelmien toteutumista mitataan suorituskyky- ja tulosmittareilla, sekä näistä johdetulla KPI-mittaristolla. Onnistuminen edellyttää hyvin koordinoitua yhteispeliä controller-tiimin, liikkeenjohdon, sekä business intelligence-osaajien välillä. Toimiva FOPM-ratkaisu tuottaa johtoryhmälle kyvyn johtaa suorituskykyä mitattavasti ja strategian mukaisesti.

Suunnittelua, ennustamista, ja mittarointia

Myös kehitettävää suorituskyvyn johtamisen kentällä riittää. Suomalaisissa yrityksissä pisimmällä taidetaan olla mittaroinnin ja raportoinnin kehittämisessä. Tällä alueella kehitystä onkin tehty jo pidempään ja moni on ottanut käyttöön erityisen raportointiteknologian, jonka avulla dashboardit ja kuukausiraportointi hoituvat automatisoidusti ja virhealttius saadaan minimoitua. Sen sijaan suunnittelu- ja ennustamisprosessiin saattaa edelleen sisältyä huomattava määrä manuaalista työtä. Tilaa laadun parantamiselle ja tehostamiselle on löydettävissä. Haasteita tuottavat niin nopeasyklisen suunnittelu- ja ennusteprosessin läpivieminen, kuin vertailtavuuden säilyttäminen konsernin laajuisesti. Rullaavan ennusteen käyttöönotto on myös ajankohtainen monilla. Näiden haasteiden ratkaisuun hyödynnetään tyypillisesti kyvykästä FOPM-suunnittelutyökalua.

Siirtyminen Excel-taulukoista edistyneen suunnittelutyökalun käyttöön

Excel taitaa olla yleisimpiä työkaluja suunnittelu- ja ennustamisfunktion toteuttamisessa myös hieman isommissa yrityksissä, ja tiettyyn pisteeseen asti se toimii oikein hyvin ja ketterästi. Tarve aidolle FOPM-suunnittelutyökalulle syntyy siinä vaiheessa, kun Excel-taulukoiden työstämiseen käytettävä aika kasvaa liian suureksi tai niistä saatava tieto ei riittävällä tasolla vastaa talousjohdon tarpeisiin. Esimerkiksi virheiden jäljittäminen Excelissä voi kuluttaa huomattavan määrän tekijöiden aikaa. Jos käytössä taas on yhteen sopimattomia tai vanhentuneita Excel-pohjia, eivät luvut tai analyysit ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään. Toisaalta Excelistä ei kuitenkaan ole tarvetta luopua kokonaan FOPM-suunnittelutyökalua käyttöönotettaessa, vaan sille löytyy oma rooli edistyneemmässäkin toteutuksessa.

Exceliä voidaan hyödyntää FOPM-suunnittelutyökalun käyttöliittymänä. Edistyneempi suunnitteluratkaisu taas jouhevoittaa suunnittelu- ja ennustamisprosessin läpiviemistä tilanteissa, joissa tietojen syöttämiseen osallistuu useita tahoja ja henkilöitä. Työnkulkua ja tiedonsyötön edistymistä voidaan seurata järjestelmällisesti. Prosessin omistaja näkee suoraan ketkä ovat syöttäneet ennusteita ja voi helposti jäljittää mahdolliset virheet itse. Yhtenäinen suunnittelujärjestelmä varmistaa, että kaikilla on käytössä varmasti oikea suunnittelupohja ja mahdollisuus nähdä esimerkiksi edellisen vuoden vastaavat luvut. Nopeatempoisen suunnittelu- ja ennusteprosessin läpivieminen laadukkaasti on mahdollista ja luvut pysyvät vertailukelpoisina myös isommissa organisaatioissa.

Suunnittelutyökalun yhdistäminen raportointityökaluun

FOPM-suunnittelutyökalu voidaan kytkeä suoraan raportointiratkaisuun. Näin eri skenaarioiden vaikutukset kokonaisuuteen ovat nähtävissä heti selkeän raportointinäkymän kautta. Kokonaisuuden hahmottamisen tärkeys korostuu, kun organisaatiorakenteen kompleksisuus kasvaa. Edistyneellä suunnitteluratkaisulla päästään heti näkemään what-if analyysin tuloksia suoraan esimerkiksi yhtiö- tai liiketoimintanäkökulmista. Vaihtoehtoisesti voidaan rakentaa skenaarioita lähes mistä tahansa liiketoiminnan ulottuvuudesta esimerkiksi tuote-, henkilöstö-, tehdas-, tai aluetasolla. Tarvittaessa voidaan myös simuloida erilaisten investointien vaikutuksia liiketoimintaan. Selkeä visualisointi varmistaa, että tiimin huomio keskittyy olennaiseen. Tavoite on, että talousjohdon aika ja osaaminen käytetään aitoon skenaariopelaamiseen ja tehdyt päätöksen perustuvat strategiasta johdettuihin valintoihin.

Nopea aloitus SaaS-ratkaisulla

Alkuun pääsee nopeasti hankkimalla ratkaisun suoraan pilvestä. Ensimmäiset ennustemallit saadaan käyttöön jo muutamassa viikossa. Pilvipalvelun kustannukset ovat tiedossa etukäteen ja ratkaisu skaalautuu tulevaisuuden muutostilanteisiin. Mikäli olet kiinnostunut näkemään, kuinka edistynyt FOPM-suunnittelutyökalu vauhdittaa omaa suunnittelu- ja ennustamisprosessiasi, niin ota yhteyttä. Tehdään koeponnistus, jonka aikana pääset tekemään skenaarioita ja kokeiluja oman liiketoimintadatan ja lukujen kanssa. Näin ratkaisun arvo todentuu konkreettisesti.

Asiantuntija: Markus Hellas