• 08 januari 2020

De complete gids voor microlearning

Microlearning is een inmiddels beproefde manier om werknemers op te leiden tijdens het werk. In de komende weken en maanden presenteren wij een microserie over microlearning. Met korte microcontent over het wat, waarom en hoe van microlearning.

Hoofdstuk 1: Wat is microlearning?

Hoofdstuk 2: Een microgeschiedenis over microlearning

Hoofdstuk 3. Wat is het verschil tussen microlearning en macrolearning?

Hoofdstuk 4. Waarom zijn microlearning-video's zo effectief?

Hoofdstuk 5. Microlearning voor iedere generatie: Gen X, millenials, Gen Z en alle volgende generaties

1. Wat is microlearning?

Laten we het woord in twee stukken delen:

Micro Learning

Heel klein

Gaat om minieme hoeveelheden of verschillen

De activiteit of het proces van het opdoen van kennis of vaardigheden door iets te bestuderen, te oefenen, te leren of te ervaren

Kennis of vaardigheid verworven door instructie of studie

Gedragsverandering op basis van ervaring (conditionering)

Zorgen dat je iets onthoudt door het te bestuderen

Microlearning heeft een aantal 'bijnamen':

 • Micro-e-learning
 • Korte cursussen
 • Bites/bite-sized learning
 • Chunks
 • Snacks
 • Bursts
 • Microcontent
 • Micromedia

Microlearning laat zich definiëren als:

Het inzetten van korte en kleine stukjes informatie om een specifieke leeropbrengst te realiseren. Microlearning kent geen absolute tijdsvereisten, maar meestal kost het een leerder 1 tot 10 minuten om microcontent te verwerken.

5 microquotes van experts over microlearning

 1. “[Microlearning] is gebaseerd op het idee om kleine stukjes leercontent en flexibele technologie te ontwikkelen, waardoor leerders op bepaalde momenten en onder specifieke omstandigheden gemakkelijker toegang krijgen tot de leercontent, bijvoorbeeld tijdens lunchpauzes en onderweg.”(1)
 2. “Microlearningcontent is dermate kort en gefocust dat deze voorziet in een directe behoefte. Het is een video, artikel, blog, e-book, audioclip of een andere vorm van content die gemakkelijk geïndexeerd en gevonden kan worden.”(2)
 3. “... dingen die we snel kunnen lezen, bekijken of verwerken - in slechts 10 minuten of minder. Dat kan gaan om een video, een blog of een reeks instructievragen die ons helpen om anders te gaan denken. Dit soort materiaal verwerken wij als informatiezoekende dieren de hele dag, en de meeste nieuwssites en sociale netwerken bieden deze manier van leren inmiddels aan in een gigantische samengestelde stroom.”(3)
 4. “Het maakt niet uit of leren verwijst naar het proces van het opbouwen en organiseren van kennis of naar veranderingen in gedrag, houding, waarden, mentale vaardigheden, cognitieve structuren, emotionele reacties, handelingspatronen of maatschappelijke dimensies. In alle gevallen kunnen we kijken naar de micro-, meso- en macro-aspecten van de verschillende opvattingen over de in meer of mindere mate duurzame veranderingen in de prestaties.”(4)
 5. “Het leren van content die wordt benaderd in korte bursts, content die relevant is voor het individu en die in de loop van de tijd wordt herhaald om retentie te waarborgen en fundamenteel inzicht op te bouwen.”(52)

2. Een microgeschiedenis over microlearning

Eens was er een wereld zonder computers, zonder internet en zonder mobiele telefoons. Een wereld waarin informatie zich schuilhield in stapels papier, waartoe wij geen toegang hadden. Hieronder volgt de meer dan 200-jarige geschiedenis van microlearning:

19e eeuw

Charles Babbage, een Britse wiskundige, ontwerpt de analytische machine (Analytical Engine). Het is de eerste computer die lijkt op onze hedendaagse computer. Babbage heeft hiervoor goed gekeken naar de eerste weefmachine, ofwel het jaquardgetouw – een programmeerbaar weefgetouw. (26)

1936

Alan Turing komt met het concept van de ‘universal computing machine’, ook bekend als de universele turingmachine, en als de a-machine (automatic machine). Turing is vader van de moderne computer. (27)

1960

Het eerste leerplatform - PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) - wordt ontwikkeld. In 1960 creëert Donald L. Bitzer aan de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign (UIUC) een op de computer gebaseerd leersysteem. PLATO wordt succesvol ingezet als leermiddel en leidt bovendien tot het ontstaan van de eerste succesrijke online community's. (5)

1982

Het tijdschrift Time roept de computer uit tot 'Man of the Year'. (6)

1989-1990

Het World Wide Web komt tot leven als een Britse onderzoeker de Hypertext Markup Language, ofwel HTML ontwikkelt. (7)

1991

Ontwikkeling van het eerste volledig functionele Learning Management Systeem EKKO, gereleased door het Noorse NKI Distance Education Network. (8)

1993

De National Science Foundation (NSF) heft de beperkingen voor het commerciële gebruik van het internet op en geeft internettoegang aan de wereld. (9)

1996

Release van de Nokia 9000 Communicator, het eerste draagbare en handzame alles-in-één device voor telefoon, fax, kalender, e-mail en internet.

2005

De eerste conferentie over microlearning vindt plaats in Oostenrijk. (10)

2007

Apple releaset de eerste iPhone en iTunes U (11)(12)
'Het is voor levenslange leerders een simpelweg geweldige manier om meer materiaal te krijgen,'
zegt Chris Bell, directeur wereldwijde marketing voor iTunes.

2016

Mobile web browsing is voor de eerste keer groter dan desktop browsing. (13)

2020 en verder

We leven in een snelle, 'on-the-go' maatschappij. De manier waarop we problemen oplossen, is drastisch veranderd door de komst van het internet. Wil je weten hoe je een IKEA-bureau in elkaar zet, maar kun je de handleiding niet vinden? Googlen maar! Wil je weten hoe AJAX heeft gespeeld of hoe vaak Dušan Tadić gemiddeld op doel schiet? Vraag het Alexa! Wil je Spaans leren? Download de Duolingo app en oefen onderweg naar je werk. We zijn elke dag bezig met microlearning. Alles is mogelijk wanneer je informatie kunt vinden en gebruiken.

De geschiedenis gaat verder

3. Wat is het verschil tussen microlearning en macrolearning?

  Macrolearning Microlearning
Wat betekent het voorvoegsel? macro - uitgebreid, omvangrijk, langdurig, grootschalig micro - klein, kort, kleinschalig
Wat is het? Nieuwe vaardigheden en inzichten ontwikkelen Concepten verkennen en praktische problemen oplossen
Wat is het beoogde resultaat? De leerder wil een nieuwe vaardigheid of diepgaand inzicht in een concept verwerven. De leerder wil een specifiek probleem oplossen.
Hoe ziet de content eruit?
 • Omvangrijke modules
 • Kenmerken van formeel leren
 • Complexe onderwerpen
 • Leren binnen een langere periode
 • Kleine brokjes informatie
 • Kenmerken van informeel leren
 • Eenvoudige onderwerpen
 • Op het aangewezen moment, tijdens het werk
In welk opzicht is het belangrijk op de werkplek? Inzicht in het werk, mensen, systemen, strategieën, sectoren, omgevingen Kleine informatie-injecties in alle fasen van de carrière om de dagelijkse problemen op te lossen
Hoelang duurt het? Uren - dagen 1 seconde – 15 minuten
Voorbeelden

Cursussen, opleidingen, MOOC's

Mr. Miyagi leidt de Karate Kid op tot master in martial arts.

Ik wil leren werken met Photoshop.

In de eerste maand krijgt u een onboarding- en compliance training zodat u snel aan de slag kunt.

Ik heb een cursus Spaans gevolgd in het buitenland en ik spreek nu vloeiend Spaans.

Lesboeken

Video, blog, instructies

De Karate Kid ontdekt het belang van 'wax on, wax off'.

Ik wil een afbeelding bijsnijden.

Bekijk in deze 2 minuten durende video hoe u uw werkcomputer installeert.

Ik heb geleerd hoe je in het Spaans vraagt waar de badkamer is.

Een Snapple-weetje

6 Meer voorbeelden van microlearning

1. Microcopy

Korte, doelgerichte en sterk aan de context gerelateerde berichten of tips waarvan gebruikers kunnen leren.

Voorbeelden:

 • foutmeldingen
 • explainers bij een contactformulier
 • e-commerce-tips

Tooltip van Google Drive waarin wordt uitgelegd dat elke revisie van het document wordt opgeslagen.
Tooltip van Google Drive waarin wordt uitgelegd dat elke revisie van het document wordt opgeslagen.

2. Microlearning-video's

Korte, gerichte video's die zijn ontwikkeld om een bepaald leerresultaat te realiseren. Een microlearning-video kan zowel op zich staan, als deel uitmaken van een omvangrijker leerpad.

Voorbeelden:

 • explainer video's
 • korte en interactieve video's
 • microcolleges
 • whiteboard-animaties
 • kinetic typography animaties

Ted Talks zijn microcolleges waarin een expert maximaal 18 minuten spreekt over een bepaald onderwerp.
Ted Talks zijn microcolleges waarin een expert maximaal 18 minuten spreekt over een bepaald onderwerp.

3. Microlearning apps of mobile apps

Apps voor microlessen on-the-go

Voorbeelden:

4. Micro-challenges en games

Leren voor een beloning, zoals een award, voordelen, badges, bekendheid of andere stimulansen om mee te doen of een hoge score te behalen.

Voorbeelden:

 • quizzen die bestaan uit meerdere vragen
 • polls, flashcards
 • vragen & antwoorden
 • simulaties
 • opgenomen antwoorden van leerders

5. Infographics

Infographics zijn visuele grafische weergaven van informatie, gegevens of kennis, vaak met behulp van iconen en gericht op belangrijke punten en numerieke waarden.

Voorbeelden:

 • statistische infographic
 • informatieve infographic
 • tijdlijn-infographic
 • proces-infographic
 • geografische infographic
 • vergelijkende infographic
 • hierarchie infographic
 • lijst-infographic

infographic example in microlearning

6. Social Media

Social media zijn te gebruiken als oefening voor microblogging. U leert aan de hand van kleine stukjes informatie die u haalt uit de stroom aan informatie waarop u bent geabonneerd. Social media kunnen dus worden ingezet als activity feed van online community’s.

Voorbeelden:
Nieuwsflitsen van 140 tekens op social media.

 • Twitter
 • Wall Street Journal
 • LinkedIn
 • Reddit

4. Waarom zijn microlearning-video's zo effectief?

Met een video kunnen we het visuele en het auditieve kanaal tegelijkertijd benutten. In overeenstemming met de dual coding theory (CDT, de dubbele coderingstheorie), wordt de inspanning voor het verwerken van informatie verdeeld over deze twee kanalen, met als resultaat meer ruimte voor het verwerken en onthouden van de informatie.(15)

Omdat microlearning-video's kort zijn, kunnen onze hersenen de informatie rustig verwerken en voorkomen we dat het werkgeheugen overbelast raakt ('cognitieve overbelasting'). 

Video's worden vaak gebruikt om een verhaal te vertellen. Daarbij geldt: hoe korter de video, des te groter de betrokkenheid van het publiek – zo heeft onderzoek van Wistia aangetoond. 

Uit het bovenstaande blijkt dat microlearning-video's een krachtig middel zijn om betrokkenheid te creëren onder kijkers

Video is populair

Wereldwijd bereik Mensen vinden video's leuk Mensen hebben een voorkeur voor video & ze leren beter
De eerste YouTube-video werd in 2005 geüpload. Sinds 2018 is het platform actief in 91 landen en kan het worden benaderd in 80 verschillende talen. (16) YouTube heeft bijna 2 miljard ingelogde gebruikers per maand. Dagelijks wordt er 1 miljard uur aan YouTube-video's bekeken. Dit aantal uren per dag genereert miljarden views. (16) De gemiddelde gebruiker brengt 88% meer tijd door op een website met video, dan op een website zonder video. (17) Als woorden vergezeld gaan van beelden, verbetert de overdracht van leerervaringen met 89%. (18)

Video is een medium om een verhaal te vertellen

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Het aantal frames (beelden) per seconde in een video ligt tussen 24 en 60. Een video van 1 minuut zegt meer dan 1,8 miljoen woorden. (20) "We onthouden een verhaal 22 keer beter dan alleen feiten." (19) “Multimedia-presentaties (bijvoorbeeld animaties met ondertiteling) leiden eerder tot zinvol leren dan single-medium-presentaties” (zoals statische beelden in een PowerPoint of een audio-opname als een podcast) (21)

Hoe korter de video, des te groter de betrokkenheid


(22)

5. Microlearning voor iedere generatie: Gen X, millenials, Gen Z en alle volgende generaties

Gen X, millenials, Gen Z en alle toekomstige generaties groeien op met mobiele telefoons, internet en informatie die met elke nieuwe uitvinding sneller beschikbaar is.

De combinatie van mobiele telefoons en high-speed internet heeft geleid tot de opkomst van Snapchat, Instagram, Facebook en andere sociale netwerken. Mede door de vele mogelijkheden om informatie te delen, data als valuta en het gebruik van data om te personaliseren, is een van de best en meest geïnformeerde generaties tot stand gekomen, die de wereld ooit heeft gekend. Wat deze generatie ook uniek maakt, is de wens om te leren en zich te ontwikkelen.

Het is van groot belang om de huidige workforce te kennen en te begrijpen. Sinds 2019 zijn er namelijk naar schatting 73 miljoen millenials en daarmee nemen de millenials het stokje over van de babyboomers als grootste in leven zijnde volwassen generatie (25). Vanaf 2025 maken de millenials 75% uit van de workforce. (24).

Generations timeline with explanation

Gemotiveerd om geld en kennis te vergaren

Millennials zijn beter opgeleid dan welke andere generatie ook, maar hun financiële situatie is gecompliceerd (25). De Grote Recessie van 2008 had interessante gevolgen voor de millennials. Want hoewel zij beter zijn opgeleid, is hun gemiddelde schuld bijna 50% hoger ($19,000) dan die van Generatie X in hun jonge jaren ($12,800).

Jongvolwassenen hebben over het algemeen nog niet veel vermogen opgebouwd, maar millenials zijn iets minder rijk dan dat babyboomers destijds waren. Dit bescheiden verschil in rijkdom is toe te schrijven aan verschillen op het gebied van schuld (25). In vergelijking met eerdere generaties zijn er meer millenials met een uitstaande studieschuld, waarbij ook het verschuldigde bedrag meestal hoger ligt (25).

Het lijkt erop dat hun complexe financiële situatie voor veel millenials en volgende generaties een drijvende kracht is in hun streven naar leren en ontwikkeling. Met als doel om zowel persoonlijk en professioneel, als financieel te kunnen groeien.

De lerende generaties

Volgens How Millenials Want to Work and Live, het laatste rapport van Gallup, geeft 59% van de millenials aan kansen om te leren en te groeien van groot belang te vinden bij een sollicitatie (23). Ter vergelijking: 44% van de Generatie X'ers en 41% van de babyboomers is dezelfde mening toegedaan (23).

Bovendien vindt een indrukwekkende 87% van de millenials het belangrijk dat een baan mogelijkheden biedt voor professionele groei en carrièreontwikkeling. Dat percentage ligt veel hoger dan de 69% niet-millenials die hetzelfde zeggen (23).

Het benadrukken van Learning & Development-programma's zou dan ook deel moeten uitmaken van de wervingstrategie van elk bedrijf. Daarbij kan worden gewezen op het beleid voor studievergoedingen, on-the-job training, de certificeringsprocedure om beter te gaan presteren in dezelfde functie, deelname aan conferenties en professionele organisaties, en andere kansen om te leren.

Daarnaast zouden bedrijven transparant moeten maken op welke wijze managers de medewerkers ondersteunen in het bereiken van hun ontwikkelingsdoelen. Kandidaten moeten in een gesprek met een recruiter, interviewer of personeelsmanager een duidelijk idee krijgen van wat de organisatie te bieden heeft aan mogelijkheden om te groeien (23).

Meer informatie, minder tijd

Millenials en de generaties daarna hebben gemakkelijker toegang tot meer informatie. Maar om te vinden wat ze nodig hebben, moeten ze beschikken over tijd om die vele informatie te door te bladeren of over de juiste tools die hen helpen zoeken. Gelukkig leveren de steeds verder geperfectioneerde zoekalgoritmen van platforms als YouTube maximaal relevante aanbevelingen voor content op – een belangrijke positieve bijdrage aan microlearning on-the-go.

Vorig jaar heeft 70% van de YouTube-gebruikende millenials een video bekeken om te leren hoe ze iets moesten doen (28). Aantrekkelijke educatieve video's hebben inmiddels zoveel succes dat Google in oktober 2018 heeft aangekondigd 20 miljoen te gaan investeren in YouTube Learning, een initiatief om videomakers te betalen voor het maken van nog meer educatieve video's: explainers, how-to's, colleges en informatieve video's (29).

De millenials hebben microlearning volledig omarmd als een manier om om te gaan met hun beperkte tijd en oneindige middelen. Door de opkomst van smartphones is de toegankelijkheid van leercontent enorm verbeterd, van waar en op welk moment dan ook. Maar de toegenomen vraag naar microlearning brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

Bronnen

1. The Design of MicroLearning Experiences: A Research Agenda

2. Learning in the Flow of Work

3. The Disruption of Digital Learning: Ten Things We Have Learned

4. Micro Learning and Narration Exploring possibilities of utilization of narrations and storytelling for the designing of "micro units" and didactical micro-learning arrangements (Hug 2005, p. 4).

5. PLATO - Computer-based education system

6. TIME’s Machine of the Year, 30 Years Later

7. Remembering the Day the World Wide Web Was Born

8. The NKI Internet College: A review of 15 years delivery of 10,000 online courses

9. A Brief History of NSF and the Internet

10. Past Conferences: Microlearning

11. Apple Reinvents the Phone with iPhone

12. iTunes U comes to the iTunes Store

13. Mobile web browsing overtakes desktop for the first time

15. Repetition and dual coding in procedural multimedia presentations. Applied Cognitive Psychology, 22, 877-895

16. YouTube for Press

17. Using Video In Marketing: Why Wouldn't You?

18. Mayer, Richard E. Multimedia Learning. 2nd ed., Cambridge University Press, 2009.

19. Harnessing the Power of Stories

20. A Video Is Worth 1.8 Million Words

21. Why Your Company Should Create Microlearning Videos

22. Does Video Length Matter?

23. How Millennials Want to Work and Live

24. Big demands and high expectations: The Deloitte Millennial Survey

25. Millennial life: How young adulthood today compares with prior generations

26. Who Invented the Computer?

27. Alan Turing Biography: Computer Pioneer, Gay Icon

28. 3 ways digital video has upended shopping as we know it

29. YouTube is investing $20M in educational content, creators

52. Micro learning: advance or fantasy?

Abonneer op de Microlearning series en ontvang de volgende micro-blog in uw inbox!