• Digitaalinen työpaikka
  • Oppiminen ja kehittyminen
  • Työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri
  • 19. marraskuuta, 2015

HR + digitaalinen murros = liiketoimintahyöty vai hyödyntämätön tilaisuus

Alkuvuodesta käsittelin blogikirjoituksessani sitä, kuinka kehittymisestä pitäisi organisaatioissa tehdä digitaalisuutta hyödyntäen näkyvää ja kuinka työntekijöiden epämuodollinen oppiminen olisi kyettävä tunnustamaan osana yksilön ja organisaation menestystä. Digitaalinen murros koskettaa jokaista organisaatiota jo nyt ja uskallan väittää, että jos ei kosketa, niin sen olemassaolo on jostain syystä jäänyt huomaamatta. Viimeistään nyt olisi korkea aika herätä digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin, sekä haasteisiin.

Valmistaudu organisaation muuttuviin funktioihin

Digitaalisen murroksen myötä organisaatiot täyttyvät ratkaisua vaativista haasteista: rutiinitoimintoja poistuu, organisaatiomallit madaltuvat, työntekijöiden roolit ja vastuut vaihtuvat nopeasti ja samalla epätyypilliset työsuhteet korvaavat tyypillisiä työsuhteita. Myös tämän päivän osaamisvaatimukset vanhenevat tai muuttuvat jopa päivässä. Esiin nousee täysin uusia työnkuvia, joihin täytyy löytää osaajia - ensisijaisesti hyödyntämällä oman organisaation urakehityspolkuja.

Organisaation kompetenssikyvykkyyden takaamiseksi ja edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi HR:n tulisi pystyä tarjoamaan ajantasaisesti ja vaivatta vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millaiset taidot ja roolit ovat meille tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa? Miksi?
  2. Kehityspolkujen suunnittelu ja seuraaminen - kuinka löydämme joukosta nousevat tähdet?
  3. Mistä funktioista ihmisiä irtisanoutuu/joudutaan irtisanomaan? Miten mahdolliset osaamisvuodot näissä tapauksissa paikataan ja uudelleenkoulutetaanko työntekijöitä uusiin tehtäviin?
  4. Mitkä oppimismenetelmät on todettu meillä tehokkaimmiksi? Miten näitä tehostetaan?
  5. Onko toimialallamme pakollisia oppimisvaatimuksia, joiden suorittamiseen on mahdollista löytää uusia tehokkaampia tapoja?
  6. Miten hyödynnämme sosiaalisen oppimisen muotoja työpaikallamme? Miten parhaat opit ja käytännöt ja(l)kautuvat ympäri organisaation?
  7. Miten seuraamme ja suuntaamme palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiämme, jotta ne tukevat yritystoiminnan kannalta merkittäviä asioita?

Listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta mielestäni edellä mainitut kuuluvat henkilöstöjohtamisen toimintakentän prioriteetteihin ja ovat tärkeimpiä tietoja Talent Analytics tiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Digitaalisen murroksen tuomat haasteet ovat ratkottavissa tarjoamalla haasteiden aiheuttajalle omaa lääkettä: digitaalisuutta!

Integroi digitaalisuus osaksi yrityskulttuuria

Haasteita ratkottaessa ensimmäinen HR:n esittämä kysymys tulisi olla: Miten voimme proaktiivisesti hyödyntää teknologiaa edellä mainittujen haasteiden ja kysymysten ratkaisuun? Tekniikka ja digitaalisuus eivät sinällään ole vielä ratkaisuja, ellei niitä integroida sulavaksi osaksi yrityskulttuuria. Osallistaen integroituna ne helpottavat myös työntekijän arkea ja tuovat organisaatiolle hyötyjä mm. informaatioon perustuvien toimintojen tuottavuuden parantumisena, innovoinnin tehostumisena, sekä suorien matka- ja koulutuskustannusten vähenemisenä.

Digitaalisen työpaikan etuihin kuuluu mm. tehokas kompetenssikyvykkyyden hallinta, mutta oppimisen ja kehittymisen digitalisointi vaatii mitä suurimmissa määrin henkilöstöjohdon ja IT-johdon välistä saumatonta yhteistyötä ja positiivista suhtautumista toistensa työkenttiin ja osaamisiin. Myös järjestelmätoimittajien ja henkilöstöjohdon välille kaivataan vieläkin liian usein tulkkia, jota ilman tulisi digitaalisessa maailmassa jo pärjätä. Gartner* ennustaakin, että vuoteen 2020 mennessä viidesosa organisaatioista asettaa työntekijöiden sitoutumisen parantamisen henkilöstöjohdon ja IT-johdon yhteiseksi tavoitteeksi. 

Suosittelenkin kaikille HR ammattilaisille ensimmäiseksi askeleeksi digitaalisuuden haasteiden hyödyiksi kääntämiseen avointa, pelotonta ja oppimishaluista suhtautumistapaa digitalisaatioon, oman organisaation it-osastoon, sekä järjestelmätoimittajiin.

* Gartner research note: Working With HR on Digital Workplace Initiatives (2015)

Asiantuntija

Maria Vihtkari, Chief Human Resource Officer at Valamis

Maria Vihtkari

Chief Human Resource Officer

+358 44 525 0932

Marialla on yli 10 vuoden kokemus HR-tehtävistä yksityisellä sektorilla, ja Marian erityisosaamiseen kuuluu organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä työlainsäädäntö. Nykyisessä tehtävässään Maria työskentelee muun muassa kansainvälisissä HR-tehtävissä, kotimaisten ja kansainvälisten rekrytointien parissa, sekä henkilöstösuunnittelun, työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen sekä työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan parissa.