Learning Experience Platform

Alles wat je moet weten over LXP/LEP

Organisaties maken al heel lang gebruik van Learning Management Systemen (LMS’s). Maar toen de trainingsbehoeften begonnen te veranderen, realiseerden bedrijfsleiders, leerprofessionals en cursisten zich dat er iets ontbrak. Er was een sterk besef van de behoefte aan een meer diverse en robuuste leeromgeving.

Ontdek:

De afgelopen vijftig jaar of meer is er veel innovatie geweest in het opleidingslandschap van bedrijven. Meer geavanceerde benaderingen, zoals een leven lang leren, adaptief leren en betrokkenheids leren, zijn snel in opkomst om mainstream te worden.

Vandaag de dag leveren trainers eLearning door middel van een variatie aan speciaal ontworpen tools en technologieën die zeer gepersonaliseerd leren mogelijk maken.

De mogelijkheden van deze omgevingen, in combinatie met de unieke soorten ervaringen die aan de cursist worden geleverd, zijn wat de Learning Experience Platforms (LXP’s) creëren. En vandaag de dag zijn LXP’s een groeiend onderdeel van het leerecosysteem.

Volgens Josh Bersin, oprichter van Bersin door Deloitte: “…is de LXP-markt zelf nu meer dan $350M gegroeid en verdubbelt hij elk jaar. Het verandert ook snel”.

Wat is een Learning Experience Platform?

Het Learning Experience Platform (LXP) is een leersoftware die ontworpen is om meer gepersonaliseerde leerervaringen te creëren en gebruikers te helpen nieuwe leermogelijkheden te ontdekken. Door het combineren van leerinhouden uit verschillende bronnen, het aanbevelen en leveren ervan met de ondersteuning van Kunstmatige Intelligentie, over de digitale aanraak punten heen, bijv. desktopapplicatie, mobiele leerapplicatie en andere.

LXP’s maken gebruik van innovatieve digitale technologieën om een schat aan interne digitale leermiddelen, externe content van derden en door de gebruiker gegenereerde bronnen in te zetten voor zeer aanpasbaar leren.

Door gegevens centraal te stellen in de Learning & Development (L&D) van een onderneming, stellen LXP’s bedrijven in staat om digitale verstoringen die zich voordoen in het personeelsbestand effectiever te beheren.

Op macroniveau zijn LXP’s een belangrijke verschuiving van de traditionele manier van het leveren bij L&D aan bedrijven. Ze bieden mogelijkheden om de betrokkenheid bij de gebruikers van het platform te vergroten door hen (lerenden) te helpen om op een meer persoonlijke manier met het platform om te gaan.

LXP’s kunnen alle tools en technologieën bevatten die het voor de consument mogelijk maken om zeer persoonlijke leeromgevingen te ontwerpen, te ontwikkelen, te creëren, te controleren en te beheren. Maar ze gaan veel verder dan dat!

De “openheid” van de LXP-architectuur betekent dat hun mogelijkheden door een veel breder publiek kunnen worden benut dan voorheen. En dankzij de grotere variatie aan technologie die deze platforms kunnen ondersteunen, hebben L&D specialisten meer flexibiliteit bij het integreren van bedrijfs- en 3rd party-systemen en -tools in leerecosystemen. En omdat deze platforms het data-gestuurd leren beter ondersteunen, kunnen senior beslissers ze beter benutten voor meer geïnformeerde, op ROI gebaseerde leer-beleidsdoelen.

Het vermogen van LXP’s om te verbinden met en te integreren met andere (bestaande) systemen en tools die bij bedrijven en instellingen worden geïmplementeerd, onderscheidt deze platforms van leerecosystemen uit het verleden.

Door gebruik te maken van de data en mogelijkheden van bestaande omgevingen, en deze aan te vullen met nieuwere mogelijkheden zoals Artificial Intelligence (AI) en Data Analytics, kunnen LXP’s proactief leerbehoeften en -tekortkomingen opsporen en leerstrategieën definiëren om die leegte te overbruggen.

LXP’s zetten conventionele trainingsmodellen een stap verder, door niet alleen op te treden als curator, opslagplaats en distributeur van leerinhouden en leerrecords, maar ook als de ruggengraat van de bedrijfs-leertechnologie te functioneren. Het resultaat: Het leveren van een uitgebreide, complete en diep gepersonaliseerde leerervaring aan iedereen die gebruik maakt van het platform.

De ontstaan van leer-ervaringsplatforms

Bij de meeste bedrijfsonderdelen is het bolwerk van het leren hun Learning Management Systems (LMS). Terwijl LMS’s hun primaire doel dienen – het leveren van opleidingsinhoud aan werknemers in het hele bedrijf – zijn de opleidingsbehoeften van bedrijven geëvolueerd om de traditionele LMS’s te vervangen.

Waarschijnlijk de belangrijkste factor achter de opkomst van nieuwere, op ervaring gebaseerde platforms, ook in het leerecosysteem, was het besef dat bedrijven hun producten en diensten moeten verbeteren om hun klanten een betere ervaring te bieden. Dit was grotendeels gebaseerd op de reactie van de klant/leerling op bestaande platforms, waaronder LMS’s.

1. De stap naar personalisatie

In de eerste plaats dienden “oude” LMS’en voornamelijk als een gecentraliseerde catalogus van digitale leermiddelen voor bedrijven.

Gebruikers van die platforms vonden het vaak moeilijk om door enorme hoeveelheden content te navigeren om een geschikt stuk leerstof te vinden. LMS-aanbieders probeerden dat gat te dichten door slimme zoekopdrachten en innovatieve zoekfuncties te introduceren – maar dat ging niet helemaal op de kern van de uitdaging in:

LMS’en waren nog steeds als enorme bibliotheken waar je alleen naartoe moet gaan als je een idee hebt van wat je nodig hebt, en dan buitensporig veel tijd moet besteden aan het zoeken naar wat je specifiek wilt!

Vandaag de dag is het met de geavanceerde technologieën van Google, Amazon, Facebook en Apple, en de enorme variatie aan content – video, audio, grafisch, tekst-gebaseerd – die beschikbaar is via hun respectievelijke ondersteunde platforms, veel gemakkelijker om daarheen te gaan voor leermiddelen dan de zakelijke LMS.

Leerlingen zijn vandaag de dag op zoek naar gepersonaliseerd leren dat is afgestemd op hun behoeften en wensen. En deze new-age platforms maken gepersonaliseerd leren snel en zeer effectief. Leerlingen, die gewend zijn aan interactie met dergelijke platforms in hun leven “na het werk”, zijn hetzelfde gaan verwachten van hun zakelijke leeromgeving – en dat is wat het LMS miste!

2. Het verleggen van de grenzen van normen

Een andere drijvende kracht achter de opkomst van LXP’s zijn de normen die door de moderne LMS’en worden gehanteerd – die op SCORM gebaseerd zijn. Hoewel SCORM “resultaten oplevert”, is het beperkt in wat het kan doen. Een van de belangrijkste doelen van elk corporate leerplatform is om het leren te verbinden met de prestaties op de werkvloer. En SCORM maakt het erg moeilijk om te beslissen hoe effectief de cursussen werkelijk zijn, of hoe leerlingen profiteren van deze cursussen.

Ervarings-API (xAPI) daarentegen – de standaard die door LXP’s wordt gehanteerd – biedt aanzienlijk verbeterde mogelijkheden voor het platform. Wanneer u xAPI gebruikt, kunt u verschillende parameters volgen terwijl u leert en taken uitvoert. En wat nog beter is, is dat u dat op verschillende digitale apparaten kunt doen.

Zo kunt u bijhouden hoe het leerproces de prestaties van uw medewerkers heeft beïnvloed. Met deze nieuwe standaarden kunt u dat nu bijvoorbeeld doen:

 1. Gegevens uit een groot aantal bronnen vastleggen
 2. Volg de activiteit van de leerlingen via simulaties en VR-sessies
 3. Volg waar en hoe uw medewerkers leren (welke apparaten ze gebruiken)
 4. Beoordelen om te zien hoe leerlingen de informatie in de cursus absorberen
 5. En het belangrijkste is dat u dit alles (en nog veel meer!) kunt doen met elk apparaat – zolang het maar direct of op afstand verbinding kan maken met de LXP.

Al deze voordelen helpen u te begrijpen of uw training echt effectief is en hoe deze van invloed is op het werk dat mensen doen, wat het gemakkelijker maakt om de ROI te berekenen.

xAPI helpt u te begrijpen wat werkt en of het zinvol is om te investeren in iets wat u oorspronkelijk wilde investeren en waar u echt in zou moeten investeren.

3. Verder gaan dan “intelligentie”

Veel LMS-oplossingen zijn trots op hun “hoge intelligentie”. Echter, nieuwere data-verwerkingstechnologieën en analytische technologieën hebben de behoefte aan oplossingen voor enterprise-leren veel verder gebracht dan “intelligentie”. En dat is precies wat LXP’s doen!

Met de ontwikkeling van AI-technologieën is alles nu nog interessanter geworden:

 • Stel je voor dat je al deze gegevens over gebruikers, hun gedrag, prestaties en leren verzamelt en aan een AI-data-engine verstrekt. AI neemt al die gegevens op en zet ze om in bruikbare informatie, die u precies vertelt welke cursussen uw leerling moet volgen.
 • Als u het 1000 profielen geeft, zal het “leren” om te voorspellen wat elke leerling nodig heeft op basis van patronen. Dit maakt het mogelijk om mogelijke prestatieproblemen te voorkomen door ze te herkennen voordat ze zich voordoen.

Maar daar houdt het niet op!

Integraties zijn ook mogelijk met AI. Als u LXP en uw Human Resource Management (HRM) systeem, het bedrijfs intranet, uw Learning Record Store (LRS) of het Enterprise Customer Relationship Management (CRM) systeem integreert en de gegevens van al deze systemen verzamelt, kunt u veel verschillende trends en patronen identificeren. En op basis van die patronen kunnen alle stakeholders onderbouwde opleidings- en leerbeslissingen nemen.

Standaard LMS’en kunnen dat allemaal niet. En hoewel LMS-ontwikkelaars proberen om daar te komen, hebben ze nog een lange weg te gaan om de functionaliteit kloof met LXP’s te overbruggen. Als gevolg daarvan was er een nog grotere impuls voor de opkomst van LXP’s.

LXP-mogelijkheden

Corporate digitale transformatie-initiatieven, die in de hele organisatie in zwang waren, gaven aanleiding tot nieuwe businessmodellen. Dit leidde tot de adoptie van nieuwe platforms, bekend als Digital Experience Platforms (DXP’s). Het wereldwijde technologie onderzoeksbureau CMSWire definieerde DXP’s als:

“…een geïntegreerde reeks technologieën, gebaseerd op een gemeenschappelijk platform, die een breed publiek een consistente, veilige en gepersonaliseerde toegang biedt tot informatie en toepassingen op vele digitale touchpoints…”.

Door hun veelzijdige en brede bereik – zowel intern als extern – leverden DXP’s meer gepersonaliseerde ervaringen op aan het bedrijfsmanagement, de medewerkers, klanten en zakenpartners. Omdat alle segmenten van het bedrijf ze hebben overgenomen, bleken DXP’s ook een katalysator te zijn voor de digitale transformatie van het leren.

Echter, het gebrek aan personalisatie, beperkte standaarden en beperkte intelligentie leiden ertoe dat alle belanghebbenden in het leer-ecosysteem – leerlingen, trainers, werkgevers, educatieve ontwerpers en content ontwikkelaars – zich realiseren dat het dringend noodzakelijk is om de leegte in de bestaande leerplatforms te overbruggen.

Een belangrijke set van drijfveren, die als katalysator fungeerden voor de digitale transformatie van de onderneming, fungeerde ook als katalysator voor een nieuw paradigma in corporate learning – LXPs. Deze drijfveren waren inbegrepen:

1. De explosieve groei van internet en mobiele technologieën

Volgens de statistieken van Hootsuite over het dataverbruik was het aantal mobiele gebruikers in 2020 wereldwijd gestegen tot 5,19 miljard (+ 2,4% in 2019), wat leidde tot een overeenkomstige stijging van het mobiele dataverbruik.

Evolution of mobile data consumption - total monthly global mobile data traffic January 2020

Image source

In de afgelopen 5 jaar of zo, is er een dramatische toename van het internetgebruik geweest. En daarmee kwam een aanzienlijke stijging van het aantal mobiele gebruikers.

Het mobiele dataverbruik is met een factor 10 gestegen, van 2 exabytes (EB) naar 20 EB (1 EB is 1000000000GB of 1,0E18 bytes of 1e+9 gigabyte) aan het eind van 2018, en is in het volgende jaar bijna verdubbeld tot 36,5 EB – wat een aanzienlijke sprong is:

 • In Q3-2017 bedroeg het totale maandelijkse wereldwijde dataverkeer iets minder dan 12 EB.
 • In Q3-2018 is dat aantal boven de 20 EB uitgekomen – een stijging van meer dan 66%!
 • In Q3-2019 bereikte het 36,5 EB – een stijging van ongeveer 55% in een jaar.
 • De maandelijkse mobiele data die de gemiddelde smartphonegebruiker wereldwijd verbruikt, was in Q3-2017 2,9 GB.
 • Tegen Q3-2018 groeide dat gebruik tot 7,0GB – een piek van meer dan 141%!
 • In Q3-2019 was dat 7,2GB.

Met het oog op 2024 en daarna ziet Ericsson, een van de wereldleiders in het leveren van informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan dienstverleners, een radicale sprong in de distributie van mobiele data.

Mobile data traffic bu application category per month (percent)

Image source

Het bedrijf ziet de introductie van 5G als een hulpmiddel voor de manier waarop content wordt gegenereerd en gedistribueerd over mobiele apparaten. Met de groeiende populariteit van eLearning en “learning on the go” is het dus niet meer dan logisch om aan te nemen dat nieuwe leerplatforms zullen inspelen op die evoluerende trends om ook nieuwere leerervaringen te leveren aan de gebruikers van het platform.

Terwijl leerlingen in voorgaande jaren wel gebruik maakten van LMS-gebaseerd “gecatalogiseerd leren”, deden ze dat grotendeels om te voldoen aan de eisen van bedrijfs- of beroepsopleidingen, en niet noodzakelijkerwijs omdat deze cursussen bedoeld waren om hen te helpen. Voor hun andere “dagelijkse” leerervaringen wendden ze zich tot het internet en keken ze naar video’s en podcasts of consumeerden ze andere inhoud – grotendeels via mobiele apparaten.

Deze toename van het internet- en mobiele gebruik heeft niet alleen gezorgd voor betere leerervaringen voor de leerlingen, maar heeft ook de opkomst van nieuwe leerplatforms – LXP’s – vergemakkelijkt die deze nieuwe leerervaringen aanboren.

2. De groei van gegenereerde inhoud

Digitale inhoud heeft de laatste tijd een enorme groei doorgemaakt. Om een idee te krijgen van de hoeveelheid gegevens die elke minuut wordt gegenereerd en verbruikt, hoeven we alleen maar te kijken naar een aantal van de statistieken die zijn samengesteld door de aanbieder van het cloud-gebaseerde besturingssysteem Domo:

Data Never Sleeps 8.0 - how much data is generated every minute?

Image source

Hoeveel gegevens worden elke minuut gegenereerd?

 • 4.497.420 zoekopdrachten op Google
 • 4.500.000 YouTube-video’s
 • 511.200 Twitter berichten
 • 231.840 Skype-oproepen
 • 55.140 Instagram-posten
 • en andere soorten

Hoewel het grootste deel van deze inhoud bijdraagt aan entertainment, eCommerce en persoonlijke communicatie, is een belangrijk deel ervan ook gericht op educatief gebruik. Als u bijvoorbeeld iets wilt leren, hoeft u alleen maar “Google” te zoeken naar dat onderwerp voor een passende “YouTube”-video – en u krijgt de exacte inhoud die u zoekt!

Het internet, en in het verlengde daarvan mobiele apparaten, creëerde een nieuw leermodel – een model dat de grenzen van hoe mensen leerden overstijgt.

Het was niet langer noodzakelijk om vast te zitten aan een bureau – of een desktop! – of een fysieke locatie (klaslokaal, conferentieruimte of leercentrum) om leerinhouden te consumeren.

Als gevolg van de vele veranderingen zal het dataverbruik via mobiele apparaten, gepersonaliseerde content, en via “slimme” apparaten, waardevoller zijn dan content die via traditionele methoden wordt verbruikt.

De groei van sociaal leren heeft ook meerdere leermogelijkheden gecreëerd voor mensen om hun kennis en expertise te delen. Terwijl ze op deze platforms (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram en vele andere) socialiseren, leren individuen en groepen van elkaar via verschillende soorten sociale interacties – het delen van content, het uitwisselen van wederzijds geliefde links naar externe content.a

LXP maakt gebruik van vergelijkbare benaderingen in zakelijke leeromgevingen en schaalt leerervaringen en -mogelijkheden met dergelijke door gebruikers gegenereerde content zoals die wordt aangetroffen in sociaal en community-based leren.

3. Technologische revolutie

Traditionele DXP’s en conventionele benaderingen van digitale transformatie omarmden grotendeels de digitalisering van bestaande inhoud en processen. Dat betekende meestal het omzetten van wat er al is en het geven van een nieuwe ervaring aan gebruikers door het bestaande te omarmen met nieuwe digitale gebruikersinterfaces. Maar nieuwe technologieën, zoals Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR), hebben dat allemaal veranderd.

Deze ontwikkelingen uit het nieuwe tijdperk hebben de manier waarop content wordt geproduceerd drastisch veranderd – vooral in een leercontext. De beschikbaarheid van snelle datatransmissie, hoogwaardige chips en processoren, cloud computing-diensten en massa-opslagoplossingen hebben nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor content producenten om hun creativiteit te kanaliseren. Als gevolg daarvan hebben ook leerplatforms deze mogelijkheden omarmd om nieuwere ervaringen te leveren aan hun kiezers.

Maar de technologische revoluties hebben er ook toe geleid dat het nu veel gemakkelijker is om content te creëren – meestal van hogere kwaliteit dan voorheen. En omdat innovaties in de technologie het creëren van inhoud op grotere schaal praktischer hebben gemaakt, wordt de inhoud daardoor kosteneffectieve (goedkoper!) geproduceerd.

4. Veranderingen in de inhoudelijke distributie

Nieuwe manieren van content distributie, zoals op basis van een abonnement en Software-as-a-Service (SaaS), veranderen ook het landschap van de content beschikbaarheid.

Consumenten zijn dat:

 • De consument wil betaalde abonnementsmodellen voor zijn content, zoals Netflix en Amazon Prime Video, Apple TV.
 • Video-on-Demand (VoD) content bekijken vanaf hun kabelnetwerken op hun mobiele apparaten
 • Toegang tot gratis online entertainment en leerzame video’s via YouTube
 • Kiezen voor het downloaden van inhoud van ecosystemen zoals Apple’s iTunes of Amazon MP3
 • Kiezen voor het streamen van content van platforms zoals Spotify
 • Het gaat om sociale entertainment-portalen zoals Facebook Games voor online vrijetijdsbestedingen.
 • Het gebruik van eBook uitgevers, zoals Independent Publishers Group (IPG) om toegang te krijgen tot duizenden titels van hun favoriete auteurs.
 • Genieten van podcasts over verschillende onderwerpen, live, on-demand of gedownload, via podcast-zoekmachines zoals Listennotes

Zelfs zakelijke gebruikers dragen ijverig mee aan het dataverbruik met behulp van vergader- en samenwerking tools als Skype en GoToMeeting en online grafische tools als Photoshop en Figma.

De geleidelijke verschuiving van eenmalige betaling naar cloud-gebaseerde abonnementen heeft geleid tot leerplatformen om ook Software-as-a-Service (SaaS)-modellen aan te bieden aan hun klanten. Aangezien dergelijke inhoud deel gaat uitmaken van digitale leernetwerken, worden ze geïntegreerd in commerciële leeroplossingen en worden ze vervolgens onderdeel van bredere LXP’s.

Terugkijkend op al deze ontwikkelingen, van hoe nieuwe dataconsumptie platforms zich ontwikkelden tot de opkomst van nieuwe content ontwikkeling benaderingen en publicatiekanalen, is het eenvoudig te begrijpen waarom LXP’s van nature zijn geëvolueerd als gevolg van DXP’s.

En omdat onderwijs en leren zo’n grote component is van het post-digitisatie tijdperk, is het niet moeilijk te begrijpen hoe digitale platforms nu worden gebruikt om het leren te benutten. En hoewel de twee manieren geen één-op-één-voorganger/volger relatie hebben, is de evolutie van de ene (LXP’s) zeker te herleiden tot de ontwikkelingen in de andere (DXP’s).

Belangrijkste kenmerken van leer ervarings platforms

Dus, wat moet men verwachten te vinden in een typische LXP?

Nou, een van de fundamentele kenmerken van LXP’s, die hen onderscheidt van LMS’en, is dat ze geavanceerde content discovery mogelijkheden bevatten. Leerlingen worden niet beperkt door ingeblikte catalogus inhoud, maar kunnen zelf op zoek gaan naar interessante inhoud, terwijl ze ook naar relevante inhoud worden geleid door het platform.

Hier zijn enkele andere kenmerken die LXP’s onderscheiden van LMS’en:

1. Uitgebreide integratiemogelijkheden

Uitgebreide integratiemogelijkheden die aansluiting mogelijk maken op een veelgeprezen set van ecosystemen waarmee het leren kan worden bevorderd. Zo kan LXP-LRS integratie helpen bij het leveren van inzichtelijke informatie (trends en patronen) – door middel van data-analyse – die kan helpen om het leren nog verder te personaliseren.

De integratie van AI met LXP’s kan leerervaringen nog verder verbeteren. Communicatie widgets en gadgets, zoals Learning Bots, kunnen helpen bij het aanpassen van unieke leertrajecten voor medewerkers en kunnen dienen als gepersonaliseerde leer assistenten.

Ze herinneren leerlingen aan de belangrijkste mijlpalen in het leerproces (geplande cursussen, aankomende deadlines voor het indienen van opdrachten) en geven nuttige tips voor revisie en versterking. Deze tools maken ook trainings aanbevelingen op basis van geanalyseerde gegevens uit verschillende bronnen, waaronder bedrijfssystemen die met het platform zijn geïntegreerd.

LXP integration capabilities

2. Rijke leerervaring door diepere personalisatie

Het vermogen om een rijkere leerervaring te bieden door een diepere personalisatie en meer uitgebreide leermogelijkheden. Door de integratie met andere platforms – Google Services, YouTube, Social Media, Communicatie-tools zoals bijvoorbeeld Communicatieleider Slack – breiden LXP’s de leerervaring uit tot buiten het corporate leersysteem.

Rich learning experience through deeper personalization with LXP

3. Ondersteunt verschillende soorten leren

Ondersteunt verschillende soorten leren, waaronder probleem-gestuurd leren, groeps-gestuurd leren, ILT, blended learning, door middel van benaderingen als Microlearning, Gamification en Adaptive Micro Learning.

4. Zeer intuïtieve interfaces

Ze leveren content aan met behulp van zeer intuïtieve interfaces, zoals Netflix en Google dat doen, op basis van eerdere interacties en voorkeuren. Door middel van intelligente kennisontdekking (IKD) kunnen LXP’s zeer adaptieve, gecontextualiseerde leerervaringen bieden op basis van de analyse van de werkprestaties, lacunes in vaardigheden en vereiste competenties op de werkplek.

LXP highly intuitive interfaces

In vergelijking met LXP’s zijn de opleidingen die via LXP’s worden gegeven over het algemeen meer:

 • Responsief,
 • Geïndividualiseerd,
 • Contextueel,
 • Alomtegenwoordig bij de levering.

Als gevolg daarvan leveren LXP’s zeer indrukwekkende leerervaringen aan gebruikers van het platform.

LXP vs. LMS

We hebben gedefinieerd dat, typisch LMS een op zichzelf staand leerplatform is dat in een bedrijf wordt gebruikt om de leeractiviteiten van werknemers te monitoren, te volgen, te rapporteren en te beheren. Ze dienen meestal als gedigitaliseerde online cursus catalog. Net als bij een bibliotheek gaan cursisten naar het LMS-portaal om een cursus te zoeken en af te ronden. Kijk voor meer details in ons artikel over LMS.

Janne Hietala, Chief Visionary Officer bij Valamis, helpt het fundamentele verschil tussen traditionele leermanagement systemen en moderne leer ervarings platforms te verduidelijken.

En wat is het verschil tussen LXP’s en LMS’s?

LXP LMS
Breidt het bereik van het leren uit tot buiten de onderneming. Integreert met andere “niet-lerende” ecosystemen om verbeterde leerervaringen te leveren. Ze dienen voornamelijk als online cursuscatalogus en maken het mogelijk om de voortgang te volgen en de leerprestaties te rapporteren.
Voltooit het leren met extra mogelijkheden, zoals een bredere ontwikkeling van vaardigheden en het creëren van zeer aangepaste, dynamische carrière/leertrajecten. De primaire focus is het leren, met enkele moderne LMS’en die ook ondersteuning bieden voor leerwegen met beperkte aanpassingen.
Leerimpact gericht. LXP’s kunnen gegevens van uitgebreide leer interacties gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de impact tussen leren en prestaties op het werk. Meestal is het een oplossing voor de leerbehoeften van bedrijven (compliance).
Een flexibeler en dynamischer leer ecosysteem dat grotendeels door de leerling wordt gestuurd.
Leerlingen kunnen nieuwe inhoud toevoegen en beslissingen nemen over wat ze moeten consumeren en hoe. Door leerlingen gegenereerde inhoud is ook gebruikelijk op deze platforms.
Ze maken ook de integratie van inhoud van andere dienstverleners mogelijk, wat nog meer/betere inhouds opties biedt.
Voornamelijk gedreven door Lerende Beheerders. De organisatie kiest en controleert grotendeels wat er wordt aangeboden. Conventionele LMS stelt gebruikers niet in staat om hun eigen content te creëren en te verspreiden.
LXP’s zijn typisch open-architectuur-ecosystemen. Ze functioneren als content aggregators om een veel bredere leerervaring te bieden. Zelfs wanneer ze open staan voor externe ecosystemen, dienen LMS’en vooral als content curators – die leerlingen een beperkte (gecureerde) ervaring bieden.

De mening van deskundigen over verschillen tussen LXP en LMS

Expert Wat is een LXP?
 1. LXP vs. LMS

Josh Bersin

Founder & CEO, JoshBersin.com

LXP-systemen hebben een aantal belangrijke mogelijkheden:

 1. Ze presenteren content in een “Netflix-achtige” interface, met aanbevelingen, panelen, mobiele interfaces en AI-gestuurde aanbevelingen.
 2. Ze bieden plaats aan elke vorm van content, inclusief artikelen, podcasts, blogs, micro-leren, video’s en cursussen.
 3. Ze zijn sociaal, en bevatten sociale profielen die content verbinden met mensen om zo autoriteit te creëren.
 4. Ze hebben paden of leertrajecten, zodat u de inhoud kunt volgen tot een logisch leerresultaat.
 5. Ze hebben een vorm van beoordeling en vaak badging of certificering.
 6. Ze maken het gemakkelijk om uw eigen content als individu te publiceren.
 7. Ze zijn mobiel, leuk om te gebruiken, snel en gemakkelijk te doorkruisen en hebben geweldige zoek- en ingebedde leerfuncties.

De LMS-systemen zijn nooit ontworpen om werknemersgericht te zijn. Ze werden ontwikkeld als “Management”-systemen voor het leren, gericht op bedrijfsregels, compliance en catalogusbeheer voor cursussen.

De LXP, die meer lijkt op YouTube en Netflix, vormt een echt content delivery systeem, waardoor moderne content gemakkelijk te vinden en te consumeren is.

Janet Clarey

Hoofdadviseur, Technologie & Analytics

Bersin, Deloitte Consulting LLP

LXP’s zijn systemen met één toegangspunt, die voor de consument geschikt zijn en bestaan uit geïntegreerde technologieën die het mogelijk maken om te leren.

Ze kunnen vele taken uitvoeren, zoals het cureren en samenvoegen van content, het creëren van leer- en carrièrepaden, het mogelijk maken van netwerken, het verbeteren van de ontwikkeling van vaardigheden en het volgen van leeractiviteiten die via meerdere kanalen en content partners worden geleverd.

Door te leveren op een centraal platform stellen LXP’s bedrijven in staat om een boeiende en leerrijke ervaring te bieden en kunnen ze hun afhankelijkheid van een LMS of talenten suite als leerschool verminderen.
Pam Hogle Een LXP breidt het LMS uit en verbetert het door het vastleggen van leeractiviteiten die buiten het LMS plaatsvinden – het zou cursisten in staat kunnen stellen om inhoud toe te voegen, het zou collaboraties en sociaal leren kunnen vergemakkelijken. Een LMS is beperkter dan een LXP wat betreft de soorten lesdata en leerervaringen die het kan vastleggen. Het gebruik van een LXP geeft een breder beeld van het leren en samenwerken van werknemers.

John Leh

CEO & Lead Analyst, Talented Learning

Een LXP is een leerling gerichte, sociale applicatie die een gepersonaliseerde, alternatieve toegangspoort biedt tot de geaggregeerde leerinhouden van een organisatie uit elke bron, inclusief LMS’s, CMS’s en derden, evenals een dagelijkse stroom van relevante informele kennis van artikelen, video’s, podcasts en meer gecureerd en aanbevolen door andere lerenden, beheerders of de applicatie zelf.

De meeste organisaties zullen nog steeds een LMS nodig hebben voor het beheer van de compliance, regels voor content toewijzing, extern publiek, instructeur gestuurd management, contentcreatie, ontwikkeling van het curriculum, certificering en learning analytics.

Een LXP is een complementair systeem dat alle verplichte leeropdrachten uit een LMS kan combineren met sociale content, informele content en content uit verschillende bronnen zoals universiteiten, verenigingen en nog veel meer.

Alex Devers

Partner Manager, OpenSesame

Een LXP is een bestemmings site die is ontworpen om de betrokkenheid van werknemers uit verschillende bronnen te stimuleren. Een LXP helpt medewerkers relevante content op het juiste moment te vinden en maakt samenwerking met collega’s in de hele organisatie mogelijk. Een LXP is anders dan een LMS in die zin dat het typisch gepositioneerd is als een product met een eigen tempo in plaats van als een product dat naar de eind leerling moet worden geduwd. Statistieken tonen aan dat leerlingen alleen tijd doorbrengen in het LMS wanneer het leren specifiek wordt voorgeschreven.

Rebecca Gonzalez

Head of Global Learning Design, Amadeus

Een LXP biedt leerlingen een robuuste leerervaring door alle soorten leeractiviteiten op één centrale plaats samen te brengen en gepersonaliseerde aanbevelingen en een sociale component aan te bieden voor zelf lerend leren. Ik zie het LMS als een veel meer gestructureerde, maar iets minder gestructureerde omgeving. Hoewel een LXP nog steeds gestructureerd kan leren, biedt het ook flexibiliteit. Ik denk dat personalisatie een belangrijk onderdeel is dat je met een LMS niet krijgt. De mogelijkheid om het leren in eigen tempo te verbeteren met een sociale component kan de betrokkenheid en het behoud van de leerling vergroten.

Danielle Draewell

Market Research Analyst, Training Industry, Inc.

Een LXP is een leer- en samenwerkingsplatform dat het leren in handen legt van de leerling en niet van een beheerder.

Het doel is om medewerkers te betrekken bij het platform en de inhoud met behulp van een gepersonaliseerde gebruikerservaring. Werknemers kunnen onderwerpen verkennen waarin ze geïnteresseerd zijn en waarvan ze denken dat ze hun werkprestaties kunnen verbeteren.

LXP’s kunnen digitale en sociale mogelijkheden bevatten, zoals chatbots, badging, leaderboards en digitale content levering. LXP’s gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) om gegevens over de interacties van leerlingen te verzamelen en te analyseren en op basis van die gegevens inhoudelijke aanbevelingen te doen.

LXP’s en LMS’s bereiken twee verschillende doelstellingen. Een LMS stelt beheerders in staat om het leren te beheren, terwijl een LXP leerlingen in staat stelt om het leren te verkennen. Organisaties kunnen een LXP, een LMS of beide hebben. Als ze beide hebben, kunnen ze de LXP gebruiken als afleverings-platform en het LMS om het administratieve werk af te handelen.
Dr. Anne Wagenpfeil Een LXP is een leerplatform dat evolueert van de traditionele LMS en dat veel meer gericht is op de gebruiker door verschillende inhouds bronnen aan te bieden in combinatie met een sterke zoekfunctie en AI-elementen om geschikte informatie te suggereren.

LMS was vaak gestructureerd volgens de logica van HR of de leerafdeling. Ze structureerden de inhoud en de doelgroepen volgens hun eigen kennis – wat natuurlijk maar één specifiek perspectief is. Gebruikers vonden het vaak moeilijk te vinden wat ze zochten omdat ze de HR-logica achter de structuur niet kenden.

LXP streeft naar een ECHT klantgericht aanbod van leerinhouden. Het wil een leerportaal zijn dat gebruikers dagelijks bezoeken, en niet alleen dan een cursus toegewezen krijgen. Een plek waar ze gemakkelijk informatie kunnen vinden die hen helpt in hun dagelijks leven – ofwel door te zoeken, ofwel door intelligente suggesties via het systeem zelf.

David Patterson

Learning Light

Een LXP is een nieuwe categorisering die wordt toegekend aan een nieuwe generatie van leerplatforms die een andere focus bieden dan online leerlevering, engagement en management. Er is ook een focus op de directheid van het leren en een erkenning dat het leren moet worden uitgelijnd in de workflow, niet alleen op de werkplek.

De AI-laag is misschien wel de meest interessante voor veel waarnemers en dit is in opkomst om leerlingen een verbeterde leerervaring te bieden, niet door het nemen van controle, maar door het delen van in feite een collectieve wijsheid van wat werkt en het aanbieden van oplossingen op momenten van nood aan werknemers, waardoor tijd wordt bespaard en het voorkomen van valse of ongepaste oplossingen in deze dichte en misleidende digitale wereld van informatie.

De LMS heeft een andere identiteit dan de LXP en de LRS. Ja, er is overlap, maar de moderne digitale organisatie zal meerdere leer- en ontwikkelingsscenario’s hebben en zeer weinig LXP’s hebben de “heavy lifting power” van een corporate enterprise standaard LMS. Een LMS is meer geschikt voor het beheer van leer- en rapportage resultaten, vooral met de LRS-component die in veel LMS wordt aangetroffen. Audit en het bijhouden van gegevens zal niet verdwijnen en het LMS heeft tientallen jaren ervaring op dit gebied. De LXP zal de betrokkenheid stimuleren, maar het LMS zal verantwoording afleggen.

Samenvatting

Kortom, LMS helpt bedrijven bij het organiseren en beheren van de leerbehoeften van hun werknemers. Dit doen ze door leerinhoud beschikbaar te stellen aan gebruikers en vervolgens de consumptie van die inhoud bij te houden en te beheren.

In tegenstelling daarmee zijn LXP’s de kennismakers die de gebruikers van het platform een meer gepersonaliseerde leerervaring bieden. Terwijl LMS’s medewerkers helpen om relevante content in hun systemen te ontdekken, stellen LXP’s hen in staat om het nog verder weg te ontdekken en door een veel grotere hoeveelheid bronnen, middelen en mediums. En wanneer LXP’s geïntegreerd zijn met data analytics engines, kunnen ze krachtige inzichten bieden in de belangrijkste statistieken, waaronder ROI, bedrijfsresultaten en verbanden tussen leren en prestaties op de werkvloer.

LXP’s – Het potentieel van de leerling ontsluiten

De vooruitgang in de technologie heeft alle belanghebbenden in de leerindustrie geholpen om te beseffen dat er een betere en effectievere manier is om lerenden te helpen hun beroepsmogelijkheden te ontwikkelen en hun leerdoelen te bereiken. Technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie, Virtuele Assistenten, Machinaal Leren en Natural Language Processing hebben het mogelijk gemaakt om leerplatforms te bouwen die veel betere niveaus van leerervaringen opleveren dan de vorige generatie LMS’en.

LXP’s kunnen continu leren in het hele bedrijf vergemakkelijken. Ze geven werknemers (cursisten) de flexibiliteit om te personaliseren wat ze leren, hoe ze leren en wanneer/waar ze kiezen om te leren. Ze kunnen specifieke vaardigheid gaten identificeren door het begrijpen van rollen, het analyseren van prestaties, het beoordelen van carrièrepaden en het voorstellen van corrigerende of progressieve leerprocessen.

LXP’s zijn ideaal voor continu leren. Ze kunnen werknemers helpen hun productiviteit te verhogen met het stimuleren van peer-learning of door aanbevelingen te doen voor mentoren of “buddies”. Ze kunnen ook gebruik maken van sociaal leren om ervoor te zorgen dat het leren ook na het werk doorgaat.

Een paar jaar geleden was, vanwege de beperkingen van het LMS-platform, de mogelijkheid om reeds gemaakte cursussen te integreren en te downloaden of zelfs een lidmaatschap/toegang tot cursussen aan te schaffen niet eens een optie. Tegenwoordig kunt u met LXP’s eenvoudig naar Coursera of een andere externe cursusaanbieder gaan en een cursus vinden die u zoekt. En dankzij hun krachtige cross-platform ondersteuning kunt u zelfs beginnen met het volgen van uw cursus op de PC en deze afmaken op uw smartphone.

Op zoek naar betere mogelijkheden, voelen medewerkers vandaag de dag de behoefte om hun kennis en vaardigheden voortdurend te verbeteren – en niet alleen voor “statutaire naleving”. Moderne content diensten hebben mensen laten wennen aan het idee dat ze gemakkelijk gepersonaliseerde en relevante content “on demand” kunnen lokaliseren – vrij van het bedrijfs-LMS-netwerk. HR-managers realiseerden zich ook de voordelen van het kunnen integreren van kritische processen zoals onboarding, prestatiemeting en learning management voor de groei en ontwikkeling van hun medewerkers.

Het was deze intense behoefte aan nieuwere, betere, snellere, meetbare en meer gepersonaliseerde ervaringen die de LXP’s van de onderneming tot een noodzaak maakten.

Overige bronnen

Strategische ontwikkeling van een gedreven leercultuur

In het gids hebben we een aantal tips samengesteld om u te helpen bij het integreren van leren met een doel om lerenden te betrekken