• Learning & Development
  • Digital Workplace
  • 11 juli 2018

Vijf belangrijke kenmerken van een learning experience platform

Gastblog van Janet Clary, Lead Advisor, Technology & Analytics, Bersin, Deloitte Consulting LLP over de vijf belangrijkste kenmerken van het learning experience platform & waar organisaties op moeten letten bij de beoordeling van een oplossing en leverancier.

Learning experience platforms1 (LXP's) – een groeiend segment in de markt voor leveranciers van leeroplossingen – veroorzaken sinds medio 2010 een welkome verschuiving in de markt voor leertechnologie.

Er is een goede reden voor het groeiende marktaandeel: het LXP helpt organisaties om diverse problemen met het learning management systeem (LMS) op te lossen, zoals integratieproblemen, onbenutte content, inefficiënte zoekmechanismen en een gebrek aan bruikbare meetgegevens.

In ons recente onderzoek naar de opmars van het LXP, hebben we de vijf belangrijkste kenmerken van learning experience platforms vastgesteld:

1. Content

Bij de beoordeling van een learning experience platform moet een organisatie allereerst kijken of de mogelijkheden van het platform op het gebied van content, aansluiten bij de algemene contentstrategie van de organisatie; ze moeten op z'n minst passen bij het contentaanbod van de organisatie en bij de beoogde gebruikers van het platform.

Vervolgens moeten bedrijven zich afvragen hoe het LXP de prestaties van de medewerkers in hun huidige rol kan verbeteren. Daarbij zijn onderstaande drie aspecten van content van belang:

 

Curation

Curation is het identificeren, aggregeren, destilleren en ordenen van content die afkomstig is uit verschillende bronnen. Als een organisatie het LXP op dit aspect beoordeelt, is het belangrijk om te kijken welke mogelijkheden het platform biedt voor het instellen van verschillende voorkeuren voor content, het taggen van content, het testen van vaardigheden en competenties, en het zoeken, delen en aanbevelen van content (geïntegreerd of als add-on van een derde partij).

 

Contextualisatie

Contextualisatie is de kunst en de wetenschap om de juiste content op het juiste moment te leveren - in het juiste formaat om te leren, te ontwikkelen en prestaties te verbeteren.

Een LXP kan content onder meer met behulp van articificial intelligence (AI) in een context plaatsen. Sommige platforms maken bijvoorbeeld gebruik van chatbots om content aan te bevelen op basis van eerdere acties van gebruikers.

Bij het beoordelen van de mogelijkheden van het LXP op het gebied van contextualisatie moet de organisatie zoeken naar diepte in het bijeenbrengen van relevante content uit meerdere bronnen.

 

Creation

Met de functionaliteit voor content creation kunnen gebruikers on the fly content aanmaken.

Dit kenmerk is van belang omdat de levensduur van kennis en vaardigheden afneemt, en er dus behoefte is aan snelheid in de leerprocessen.

Voor de organisatie is het belangrijk om te onderzoeken welke functionaliteiten het LXP biedt voor het ontdekken en delen van kennis en het zoeken van content. Daarnaast moeten medewerkers gesprekken kunnen voeren en de mogelijkheid hebben om tijdens hun werk content uit verschillende bronnen te benaderen en te ordenen.

2. Integratie

Een groot voordeel van het LXP is dat gebruikers via een en hetzelfde touchpoint toegang krijgen tot meerdere technologieën.

Met de API-services kan een organisatie bijvoorbeeld het leren optimaliseren, e-commerce aanbieden, content beheren, toegang bieden tot commerciële inhoud van derden en een koppeling maken met bedrijfsapplicaties.

Leveranciers van LXP-oplossingen bouwen API's over het algemeen rond hun eigen kernfunctionaliteit. Hierdoor is het mogelijk dat het platform niet aansluit bij alle gebruikssituaties van de organisatie.

3. Sociale interactie

Hoe meer het leren ingebed raakt in het werk, hoe belangrijker het wordt dat medewerkers direct kunnen leren van anderen - zowel binnen, als buiten de organisatie.

Het LXP moet daarom functionaliteiten bieden waarmee gebruikers kunnen samenwerken en netwerken, en waarmee ze contact kunnen maken met elkaar en met experts.

De mogelijkheid om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en de teambuilding en de sociale interactie te verbeteren is een van de waardevolste kenmerken van het LXP.

4. Ontwerp van de user experience

Learning professionals die zijn opgeleid in design thinking, proberen de manier waarop mensen interacteren met de technologie te begrijpen en te verbeteren. LXP's ondersteunen die inspanningen met functies voor mobile experiences en leer- en loopbaantrajecten. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van playlists, channels en leerpaden.

 

Mobile

De LXP-leveranciers die we hebben gesproken, hebben allemaal oog voor de opkomst van mobile devices en ze hebben hun oplossing daarvoor geoptimaliseerd, ontworpen (of opnieuw ontworpen). Een organisatie die op zoek is naar een LXP moet dan ook onderzoeken in hoeverre dit is gelukt, door te kijken naar componenten als individuele calls-to-action, de manier waarop content wordt weergegeven in de user interface, visuele lay-out en navigatiegemak.

 

Leer- en loopbaanpaden

HR- en L&D-managers geven aan dat ze de technologie beter willen benutten om de zichtbaarheid en de vindbaarheid van medewerkers te vergroten en om ze meer transparantie te geven op het gebied van loopbaanontwikkeling. LXP's bieden hierbij ondersteuning met mogelijkheden voor gepersonaliseerde leer- en loopbaanpaden, het delen van expertise, en het opdoen van ervaringen op basis van interesses en voorkeuren. Daarmee krijgen medewerkers in feite de controle over hun eigen leerproces en carrière.

5. Data-analyse

L&D heeft business intelligence en analysemogelijkheden nodig om bedrijfsstatistieken te kunnen monitoren en om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, die de ontwikkeling van een lerende organisatie ondersteunen. Een LXP biedt daarbij ondersteuning met de mogelijkheid om allerlei soorten gegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld indicatoren voor verbetering van de performance, culturele gegevens, gegevens over loopbaan en persoonlijke ontwikkeling, feedback van medewerkers, rapportages over activiteiten en gebruik van content, bedrijfsstatistieken en de waarde van het leerprogramma, betrokkenheid en teamgegevens als competenties, vaardigheden en overzichten van de expertise van individueel tot organisatorisch niveau.

Wij verwachten dat de mogelijkheden voor data-analyse van LXP's in de toekomst verder worden verfijnd. Dat zal organisatie helpen om eventuele 'skill gaps' vast te stellen, om verbanden met de bedrijfsvoering te leggen en om kwetsbaarheden wat betreft talenten aan het licht te brengen.

Samenvatting

Kortom: de technologie biedt organisaties een effectieve manier om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten met een branded user experience in hun HR- en leeromgeving.

Een organisatie die een leerplatform wil kiezen of upgraden doet er goed aan oplossingen te beoordelen aan de hand van de vijf belangrijkste kernmerken van LXP's: content, integratie, sociale interactie, user experience design en data-analyse. Door een LXP op te nemen in de bestaande leerstrategie en ecosystemen, kan een organisatie hardnekkige problemen oplossen op het gebied van integratie, onbenutte content, inefficiënte zoekmechanismen en een gebrek aan bruikbare meetgegevens.

Om al deze en ook andere redenen hebben LXP's inmiddels hun plaats verdiend in de immer voortdurende evolutie van de HR-technologie - van het simpelweg beheren van mensen, evenementen en content, naar het vermenselijken van leren in een digitale wereld.


1 De oplossingen in dit marktsegment hebben vele vormen (LMS, LXP, CMS) en vele namen, waaronder intelligent learning platform, learning engagement platform, enterprise learning portal, aggregation platform, curation platform, content management platform, microlearning platform, knowledge management platform en talent development platform.

Over De Auteur

Janet Clarey, Lead Advisor, Technology & Analytics, Bersin, Deloitte Consulting LLP

Janet Clarey

Lead Advisor, Technology & Analytics, Bersin, Deloitte Consulting LLP

Janet is Lead Advisor Technology & Analytics. In deze functie werkt ze graag met leden samen om de evidence-based onderzoeksresultaten van Bersin te presenteren en toe te passen, en daarmee inzicht te geven in de praktijk van verschillende bedrijven. Janet helpt leden ook om hun weg te vinden in het landschap van leveranciers van HR-technologie en tools voor learning, carrièremanagement, talentmanagement, performancemanagement en coaching. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring in Learning & Development en eveneens meer dan 10 jaar ervaring als onderzoeker en analist van de learning technology industrie, zowel bij Bersin, als bij Brandon Hall Research. Voordat ze bij Bersin werkte, was Janet vicepresident bij The eLearning Guild. Ze was daar verantwoordelijk voor de academie, de publicaties en het onderzoek.

Digital Transformation of the Workforce

Creating Human Touch for AI Revolution

Lees meer over de voordelen van proactieve retraining en reskilling, en ontdek de economische aspecten van leren.